in English   

Ziedo ticību, cerību, mīlestību un mūžīgu vērtību!

Katru gadu organizējam četras labdarības akcijas, kuru laikā īstenojam dažādus Bībeles dāvināšanas un popularizācijas projektus. Šobrīd piedāvājam informāciju par pirmajiem diviem šī gada projektiem.

Piedalies arī tu!

 

Dāvini Jauno derību
novadu slimnīcām

 

Dāvini Jauno derību un psalmus
cilvēkiem pansionātos

Dāvini Labo Vēsti
draudžu kalpošanām novados

 

Dāvini Labo Vēsti
draudžu kalpošanām Saldus, Kuldīgas un Ventspils novados