in English   

2018. gada projekti

Ziedo ticību, cerību, mīlestību un mūžīgu vērtību!

Katru gadu organizējam četras labdarības akcijas, kuru laikā īstenojam dažādus Bībeles dāvināšanas un popularizācijas projektus. Šobrīd piedāvājam informāciju par pirmajiem diviem šī gada projektiem.

Piedalies arī tu!

 

Dāvini 100 Bībeles 100 skolu

bibliotēkām Latvijas simtgadē

 

Dāvini “Bērnu lūgšanu grāmatu”

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai

Dāvini Labo Vēsti draudžu kalpošanām

Jūrmalas un Jelgavas

pilsētās un novados

Dāvini Labo Vēsti draudžu

kalpošanām Limbažu, Valmieras

un Cēsu pilsētās un novados

 

 

 

 

2018. gada projekti

Ziedo ticību, cerību, mīlestību un mūžīgu vērtību!

Katru gadu organizējam četras labdarības akcijas, kuru laikā īstenojam dažādus Bībeles dāvināšanas un popularizācijas projektus. Šobrīd piedāvājam informāciju par pirmajiem diviem šī gada projektiem.

Piedalies arī tu!

 

Dāvini 100 Bībeles 100 skolu

bibliotēkām Latvijas simtgadē

 

Dāvini “Bērnu lūgšanu grāmatu”

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai

Dāvini Labo Vēsti draudžu kalpošanām

Jūrmalas un Jelgavas

pilsētās un novados

Dāvini Labo Vēsti draudžu

kalpošanām Limbažu, Valmieras

un Cēsu pilsētās un novados