in English   

2019. gada projekti

Ziedo ticību, cerību, mīlestību un mūžīgu vērtību!

Katru gadu organizējam četras labdarības akcijas, kuru laikā īstenojam dažādus Bībeles dāvināšanas un popularizācijas projektus. Šobrīd piedāvājam informāciju par pirmajiem diviem šī gada projektiem.

Piedalies arī tu!

 

Dāvini Dieva Vārdu Latvijas skolām

un skolu bibliotēkām

 

Dāvini Dieva Vārdu bērniem ar

īpašām vajadzībām

Dāvini Dieva Vārdu draudžu

kalpošanām Madonas un

Ogres pilsētās un novados

 

Dāvini Dieva Vārdu draudžu

kalpošanām Latgalē