in English   

Uzdāvini Bībeli kristīgajai rehabilitācijas programmai Teen Challenge 

Saldus novadā jau deviņus gadus darbojas organizācija „Teen Challenge Latvija” -  tā ir kristīga rehabilitācijas programma, kurā atjaunotu dzīvi uzsāk cilvēki ar dažādu atkarību pagātni. Tie, kuri pazaudējuši tik daudz: attiecības, iespējas, dzīves jēgu un dažkārt pat cerību. Programmas centrā ir Jēzus Kristus, tāpēc Bībeles lasīšana un Dieva Vārda studijas ir būtiska daļa no programmas dienas kārtības. Centrā ir cilvēki, kuri pat lūdz Dievu, lai viņi varētu tikt pie savas personīgās Bībeles!! Pašlaik centrā uzturas 10-14 audzēkņi. Viena gada laikā - apmēram 50. Vienas Bībeles cena 7,50 Ls.

 
 “Mūsu cerība ir uz To Kungu, kura vārds ir kā abpusēji griezīgs zobens,
un kurš spēj pāršķelt tās saites, kas bijušas par iemeslu cilvēka garīgajai un fiziskajai nebrīvei.” 
Vilnis Bergkinds, rehabilitācijas centra vadītājs
 

Vēlos ziedot