in English   

Bībeles izstāde

Pret nelielu ziedojumu piedāvājam Bībeles izstādi - tie ir ērti saliekami un pārvietojami stendi ar attēliem un tekstuālu informāciju par Bībeles izcelsmi, latviešu Bībeles tulkojumu vēsturi un Bībeles izplatību pasaulē.

Tie, kas vēlas var piedalīties nelielā konkursā par izstādē izlasīto informāciju un saņemt balvu.
Stendus var izstādīt jebkurā vietā - baznīcā, skolā, bibliotēkā, - kur pulcējas cilvēki.
Stendi saliktā veidā aizņem 3 kastes, kuras var ievietot lielākā vieglajā automašīnā.
Ja jūs interesē šī izstāde, rakstiet: