in English   

Bībeles diena draudzēs šoruden, 10.11.16.

10.11.2016

BĪBELE IEDVESMO

Šoruden Latvijas Bībeles biedrība Bībeles dienu dievkalpojumā viesojās divās draudzēs – 8. oktobrī Rīgas 5. septītās dienās adventistu draudzē un 6. novembrī Rīgas Sv. Pestītāja Anglikāņu draudzē. Bībeles biedrības ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns draudžu locekļiem pastāstīja par Bībeles biedrības darbu Latvijā un pasaulē, dažādiem labdarības projektiem, kā arī komplicēto tulkošanas darbu. Bībeles dienas dievkalpojumi kopā ar Bībeles biedrību ir arī iespēja “iesēt cerību” un dāvināt Bībeli kādam, kuram tā nav. Par dievkalpojuma laikā draudžu locekļu saziedotajiem līdzekļiem draudze var saņemt Bībeles un citas grāmatas dažādām draudzes vajadzībām un kalpošanām. Rīgas 5. septītās dienas adventistu draudze vēlējās par saziedotajiem līdzekļiem dāvināt klausāmgrāmatas ar Bībeles tekstiem draudzes senioriem, savukārt Anglikāņu draudze - dāvināt Bībeles draudzes krievu tautības cilvēkiem.

Kā Bībeles dienas dievkalpojuma sprediķī sacīja Ņikita Andrejevs (LBB) - “Bībeles teksts top dzīvs, kad tas iedvesmo cilvēku dzīves.” Un mūs visus vieno tiekšanās pēc šīs iedvesmas.

Paldies abām draudzēm par viesmīlību!

Aicinām arī citas draudzes atzīmēt Bībeles dienu kopā ar Latvijas Bībeles biedrību!

e-pasts: lbb@apollo.lv

Bībeles biedrības vadītājs Valdis Tēraudkalns Sv. Pestītāja Anglikāņu draudzē: “Var likties, ka tas taču ir vienkārši - labi zināt oriģinālvalodu un valodu, kurā tulko, un tad dažu gadu laikā iztulkot Bībeli. Bet jāatceras, ka būtiskākais ir nevis burtiski iztulkot tekstu, bet satuvināt lasītāja un Bībeles teksta pasaules. Tulkojums ir jēgpilns tad, ja lasītājs tekstā atpazīst sevi, sev līdzīgus cilvēkus. Bībele kļūst par Dieva Vārdu tad, kad cilvēks to piedzīvo kā jēgpilnu tekstu.”

Ņikita Andrejevs (LBB), Rīgas 5. septītās dienas adventistu draudzē: “Bībeles teksts top dzīvs, kad tas iedvesmo cilvēku dzīves. Lasot Bībeli kopā var rasties daudz un dažādi viedokļi, bet cilvēkus vieno lasīšana un tieksme pēc šīs iedvesmas.”

“Iesēj cerību!” - par dievkalpojuma laikā draudžu locekļu saziedotajiem līdzekļiem draudze var saņemt Bībeles un citas grāmatas dažādām draudzes vajadzībām un kalpošanām.

Kā katru reizi vienas izlozētās “laimīgās” ziedotāju aploksnes īpašnieks saņem Bībeli ar komentāriem. Tūlīt uzzināsim, kurš to saņems. (Rīgas 5. SDA draudze)

.. un balvu – Bībeli ar komentāriem saņem draudzes priekšnieks Andrejs Bērziņš (Rīgas 5. SDA draudze). Apsveicam!!

Izloze Sv. Pestītāja Anglikāņu draudzē.