in English   

Bībeles Latgalei

14.2.2017

2. februārī Latvijas Bībeles biedrība viesojās Rēzeknē, kur Rēzeknes Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu katedrālē notika Sveču dienas dievkalpojums. Dievkalpojums noslēdzās ar Bībeļu un bērnu Bībeļu dāvināšanu draudzes locekļiem – jaunajām ģimenēm. Bībeles ar saviem ziedojumiem palīdzēja sarūpēt 56 ziedotāji, tai skaitā trīs draudzes – Preiļu, Daugavpils Dievmātes, Jezupovas Sv. Pētera un Pāvila Romas katoliskās draudzes. Lūgumu ziedot rudenī nosūtījām visiem Rēzeknes - Aglonas diecēzes un Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības laikraksta “Gaismas Taka” lasītājiem. Liels paldies visiem! Īpašs paldies Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskapam Jānim Bulim par sadarbību, skaisto dievkalpojumu un lielisko pasākuma vadību! Ceram uz sadarbību arī turpmāk, jo, kā pārliecinājāmies Rēzeknē, Bībeles Latgalē ļoti gaida.

Liels paldies Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskapam Jānim Bulim par skaisto dievkalpojumu, lielisko pasākuma vadību un kā parasti – sirsnīgo latgaliešu uzņemšanu!  

LBB ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns un Ņikita Andrejevs (atbildīgais par grāmatu izplati) pasniedz grāmatas Rēzekniešu jaunajām ģimenēm.

Jolanta, Danils (8 g.), Aleksandrs (4 g.)

“Šodien mums liela diena. Šī ir mūsu pirmā Bībele.”

Dace, Māris, Raivo (7 g.)

“Mums mājās līdz nebija Bībele. Bet tagad būs.”

 Ilga un Ralfs (14 g.)

“Jau sen ļoti gribējām Bībeli latviešu valodā. Burtiski pirms pāris dienām atkal par to iedomājos. Un tūlīt man piezvanīja no baznīcas, ka šodien būs tāda iespēja. Un, lūk, - kāda Dieva dāvana.”