in English   

LBB biedru kopsapulce

11.4.2017

5. aprīlī notika ikgadējā Bībeles biedrības biedru kopsapulce. Šoreiz – Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes evaņģēliski luteriskās draudzes telpās. Kā jau starpkonfesionāla organizācija katru gadu izmantojam iespēju paviesoties pie kādas citas draudzes. Paldies Sv. Ģertrūdes draudzei par viesmīlību un mācītājam Oskaram Smoļakam par svētbrīdi! Kā parasti sanākušie LBB biedri noklausījās darbinieku atskaites ziņojumus. Šis gads bija pārvēlēšanu gads, līdz ar to kopsapulce noslēdzās ar jaunas Valdes ievēlēšanu. Tika ievēlēti divi jauni Valdes locekļi Kārlis Žols (LELBĀL) un Imants Ģipslis (SDA). Sakām paldies par darbu diviem Valdes locekļiem Pavilam Brūveram (LELB) un Armandam Bērziņam (SDA), kuri savu darbu Valdē beiguši.

Ar jaunas Valdes ievēlēšanu noslēdzās mūsu ikgadējā LBB biedru kopsapulce. Klātesošie LBB Valdes locekļi (no kreisās): Zintars Jansons, Imants Ģipslis, Jevgēņija Ņečajeva, Kārlis Žols, Ojārs Incenbergs, Pēteris Cielavs.

2016. gadā izdotās grāmatas.