in English   

Starptautiska konference par Reformāciju

30.5.2017

19. maijā, Valsts valodas komisija sadarbībā ar Latvijas Bībeles biedrību Rīgas pilī rīkoja starptautisku konferenci “Reformācija, valoda, kultūra”. Konferenci ar uzrunām atklāja Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Valsts valodas komisijas vadītājs Andrejs Veisbergs un Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns. Konferencē tika skatīts plašs valodas un kultūras jautājumu klāsts, kas saistās ar Reformācijas ietekmi uz Latviju. Tajā referēja Vācijas, Igaunijas un Latvijas zinātnieki – teologi, valodnieki, filozofi, vēsturnieki, kultūrpētnieki, tulkojumzinātnieki. Gada otrajā pusē iznāks kārtējais Valsts valodas komisijas Rakstu sējums, kurā būs apkopoti konferences referāti. Šī konference ir ilgstošas sadarbības rezultāts – iepriekšējā šāda konference, kuru Valsts valodas komisija rīkoja sadarbībā ar Latvijas Bībeles biedrību, notika 2013. gadā.

 Valsts prezidents Raimonds Vējonis: “Tās valodas, kurās nav tulkota Bībele, ir mirušas. Ja tautai ir pašai sava valoda un kultūra, tas ļauj izveidot savu valsti.”

Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns pasniedz Bībeli Valsts prezidents Raimondam Vējonim.

No kreisās: LU Humanitāro zinātņu fakultātes dekāne Ilze Rūmniece, LU Teoloģijas fakultātes zinātniskais asistents Reinis Norkārkls, LU Teoloģijas fakultātes maģistrants Ņikita Andrejevs, Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Valsts valodas komisijas priekšsēdētājs Andrejs Veinbergs, Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns, Latvijas Bībeles biedrības Valdes priekšsēdētājs Ojārs Incenbergs, LU Teoloģijas fakultātes dekāne Dace Balode.