in English   

Latvijas Bībeles biedrība uzsāk darbu pie 2012. gada Bībeles tulkojuma teksta revīzijas

14.9.2017

Šī gada nogalē sāksies 2012. gadā izdotā Bībeles tulkojuma latviešu valodā revīzija, kuru saskaņā ar plānu paredzēts pabeigt 2021. gadā. Šo darbu finansiāli atbalsta Apvienotās Bībeles biedrības (ABB).

Darba gaitā tiks izvērtēti saņemtie priekšlikumi (tos var iesniegt, sūtot uz šo e-pastu: 2012tulkojumarevizija@gmail.com) un caurskatīts esošais tulkojums, pārbaudot vai tas konsekventi atbilst jaunākajiem ABB Bībeles tulkošanas projektos lietoto standarttekstu (Vecajai Derībai - senebreju valodā un Jaunajai Derībai - sengrieķu valodā) izdevumiem. Lēmumus pieņems starpkonfesionāla komisija, kuras darbā savus pārstāvjus tiks aicinātas nominēt Latvijā esošās kristīgās konfesijas un Valsts valodas centrs. Uz komisijas sēdēm tiks aicināti arī tulkotāji, kuri strādāja pie 2012. gada Bībeles tulkojuma.

Bībeles revīzijas nav nekas neparasts. M. Luters savā Bībeles tulkojumā (pirmiespiedums 1534. g.) pirmos labojumus veica jau 1545. gadā. Pirmais, E. Glika veidotais latviešu Bībeles tulkojums piedzīvoja veselas 5 revīzijas! 1898. gadā tika publicēta pēdējā E. Glika tulkojuma revīzija, kas bija aptuveni pusgadsimtu ilga emendācijas komisijas darba rezultāts. Revidēts ticis arī 1965. gadā iznākušais Bībeles izdevums (revīziju Latvijas Bībeles biedrība publicēja 1997. g.). Trešais Bībeles tulkojums (1995-2012) tapa ilgā laika posmā, daļa tekstu tulkoti jau deviņdesmito gadu beigās, tāpēc saprotams, ka sakrājušies ieteikumi redakcionālām izmaiņām tekstā. Jaunas idejas radušās gan tulkotājiem, gan viņu darba turpinātājiem – jaunai seno Bībeles valodu zinātāju paaudzei, gan daudziem citiem Bībeles lasītājiem.

Jaunā projekta gaitā liela vērība tiks pievērsta publicitātei – komisijas lēmumi tiks publiskoti pēc katras sēdes, ievietojot tos Bībeles biedrības Facebook lapā.

“Kurš tulkojums vai revīzija ir labāks un precīzāks? Kuram Bībeles izdevumam var uzticēties?”- tie ne reti ir lasītāju uzdoti jautājumi. Tāpēc nepieciešams Bībeles izdevums, kas atbilst mūsdienu literārajai valodai un Bībeles teksta izpratnei. Mēs varam būt bagāti ar to, ka mums ir un būs dažādi Bībeles tulkojumi un to revīzijas.

 

Gaidām jūsu ieteikumus vai kļūdu labojumus!

E-pasts: 2012tulkojumarevizija@gmail.com