in English   

Konference "Par Gliku un Reformāciju Latvijā"

9.10.2017

3. oktobrī Alūksnes mācītājmuižas zālē notika konference “Par Gliku un Reformāciju,” kuru organizēja Alūksnes ev. luteriskā draudze un Latvijas Bībeles biedrība. Pasākums notika Vācijas Bībeles biedrības atbalstīta projekta “Bībele un Reformācija” ietvarā. Konferencē ar referātiem piedalījās Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu un Teoloģijas fakultāšu pasniedzēji un pētnieki – Mārtiņš Laizāns pastāstīja par to, kā Rīgā tapušos 16. gs. humānistu tekstos polemiski pretnostatīts katolicisms un luterānisms un kā aprakstīta senlatviešu kristianizācija, Ieva Kalniņa referēja par Reformācijas tēlojumu latviešu romānā. Viņas secinājums bija, ka Reformācija ir maz aplūkots fenomens latviešu romānā. Valdis Tēraudkalns runāja par to, kā mainījies Reformācijas tēls publiskajā telpā, gan protestantiem, gan katoļiem mūsdienās akcentējot izlīguma tēmu un izvairoties no pretnostatījumiem un pārmērīgas Reformācijas slavināšanas. Ņikita Andrejevs lasīja fragmentu no apokrifo Pāvila darbu tulkojuma no latviešu valodā, kas drīzumā tiks izdots, tādējādi lasītājiem dodot iespēju labāk iepazīt dažādus strāvojumus pirmkristietībā.

Pēc lekcijām līdzās Glika ozoliem tika stādīti divu ozolu stādi par godu jaunajam, 2012. gada Bībeles tulkojumam latviešu valodā. Tā ir rakstnieces Māras Svīres iecere.

Ievadvārdus saka Alūksnes evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Magnuss Bengtsons.

Mārtiņš Laizāns, LU Humanitāro zinātņu fakultāte – par katolicisma un luterisma sastatījumu Rīgas humānistu tekstos.

Ieva Kalniņa, LU Humanitāro zinātņu fakultāte – reformācija latviešu romānā.

Ņikita Andrejevs, LU Teoloģijas fakultāte – Pāvila darbu fragmentu tulkojums.

Valdis Tēraudkalns, Latvijas Bībeles biedrība – reformācijas tēls mūsdienās.

Rakstniece Māra Svīre: “Esmu alūksniete un esmu neskaitāmas reizes gājusi garām Glika ozoliem. Šie ozoli ir Alūksnes lielākais dārgums. Novēlu, lai mūsdienu mājās, kur vairāk nav grāmatas un grāmatplaukti, būtu vismaz viena grāmata – Bībele. Novēlu, lai jaunie ozoli augtu un zaļotu!”

Jaunie jaunā Bībeles tulkojuma nākošie lasītāji no Alūksnes sākumskolas, stādot jaunos ozoliņus.

Divi alūksnieši - rakstniece Māra Svīre un Bībeles biedrības Valdes priekšsēdētājs Ojārs Incenbergs.