in English   

Sākusies jaunā Bībeles tulkojuma revīzija

12.2.2018

26. janvārī LU Teoloģijas fakultātes telpās notika pirmā jaunā Bībeles tulkojuma Revīzijas komisijas sēde, kurā tika izskatīta 1. Mozus grāmata un Mateja evaņģēlijs.

Jaunā tulkojuma revīzija uzsākta, jo ir saņemti daudzi lasītāju ieteikumus, kā arī paši tulkotāji tekstus pēc laika ierauga ar jaunu skatu, jo pa šo laiku veidojusies tulkošanas darba pieredze. Izmaiņas ieteikuši arī revīzijas redaktori, kas strādās ar tekstu un salīdzinās to ar sengrieķu un senebreju pamattekstu. Darbs pie Bībeles teksta nekad neapstājas. Piemēram, Krievijas Bībeles biedrība 2011. gadā iznākušā jaunā Bībeles tulkojuma pārstrādāto versiju izdeva jau 2014. gadā. Tas nenotiek tāpēc, ka pieļautas kādas būtiskas kļūdas, bet tāpēc, ka seno valodu vārdu nozīmju lauks ir plašs. 

Divi redaktori (viens VD, otrs JD, deiterokanoniskās grāmatas skatīs pa daļām abi) caurskatīs saņemtos ieteikumus, kā arī paši pārlasīs 2012. gada Bībeles tulkojuma latviešu valodā tekstu, vai tas atbilst Apvienoto Bībeles biedrību projektos izmantotajiem Bībeles senebreju un sengrieķutekstiem. Pēc tam viņu darīto caurlūkos divi citi redaktori. Pēc tam ieteikumi tiks skatīti Bībeles revīzijas komisijas sēdēs, kas notiks apmēram vienu reizi mēnesī, kurās ar balss tiesībām piedalīsies konfesiju un Valsts valodas centra izvirzītie pārstāvji. Revīzijas komisijā pārstāvētas 11 konfesijas un denominācijas.

Sekojiet Bībeles teksta labojumiem facebook vietnē: https://www.facebook.com/2012tulkojumarevizija/

Pirmā jaunā Bībeles tulkojuma Revīzijas sēde 26. janvārī LU Teoloģijas fakultātes telpās.