in English   

Bībeles revīzijas komisija

12.2.2018

BĪBELES REVĪZIJAS KOMISIJA

Līdzpriekšsēdētāji

Ojārs Incenbergs (Latvijas Bībeles biedrība)

Valdis Tēraudkalns (Latvijas Bībeles biedrība)

 

Komisijas locekļi

Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Romans Kurpnieks-Logins

Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas

Fricis Kristbergs

Sarma Eglīte

Konfesionāli luteriskā baznīca

Gundars Bākulis

Uģis Sildegs

Romas katoļu baznīcas Rīgas arhidiacēze

Jānis Pujats

Pauls Kļaviņš

Latvijas Pareizticīgā baznīca

Nikolajs Tihomirovs

Jānis Dravants

Latvijas Baptistu draudžu savienība

Mārtiņš Balodis

Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienība

Ģirts Rozners

Andris Pešelis

Latvijas Apvienotā metodistu baznīca

Jānis Baumanis

Kristīne Rozefelde

Anglikāņi

Jāna Jēruma-Grīnberga

Ita Marija Ankoriņa

Latvijas Evaņģēliskā reformātu baznīca

Ungars Gulbis

Alvis Sauka

Vasarsvētku draudzes

Agris Ozolinkevičs (Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienība)

Ilze Eris (neatkarīgās Vasarsvētku draudzes)

Valsts valodas centrs

Māris Baltiņš


 

Redaktori

Pirmie redaktori

Jānis Rudzītis-Neimanis (docents, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte), Vecā Derība

Ņikita Andrejevs (zin. asistents, doktorants, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte), Jaunā Derība

Otrie redaktori

Rota Stone (doktorante, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte), Vecā Derība

Dace Balode (profesore, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte), Jaunā Derība


Literārā redaktore: Milda Klampe (doktorante, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte)