in English   

Dāvinājums teoloģijas studentiem

16.3.2018

2018. gada 13. martā Latvijas Bībeles biedrības pārstāvji pasniedza Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes studentiem dāvinājumu - Vācijas Bībeles biedrības (VBB) ziedotas grāmatas - Vecās Derības senebreju valodā un Jaunās Derības sengrieķu valodā. Šīs grāmatas ir daļa no VBB atbalstīta projekta, kura ietvaros tiek dāvinātas grāmatas Latvijas mācību iestādēm, kurās teoloģijas studentiem māca Bībeles senās valodas. Grāmatas dāvinātas arī LU Bibliotēkai. Tās saņems arī Lutera akadēmija un Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts.

Grāmatu dāvināšana LU Teoloģijas fakultātes studentiem

Foto: Ralfs Kokins