in English   

Latvijas Bībeles biedrības biedru kopsapulce

8.4.2019

3. aprīlī kā katru gadu pavasarī Bībeles biedrības biedri pulcējās uz kopsapulci. Šoreiz tā notika Rīgas Jaunās Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskās baznīcas telpās. Paldies Rīgas Jaunās Svētās Ģertrūdes draudzei par laipno uzņemšanu un mācītājam Guntaram Dimantam par novadīto svētbrīdi!

Kopsapulces programmā – darbinieku un Revīzijas komisijas atskaites ziņojumi, debates, tēja, kafija, kliņģeris un draudzīgas sarunas. 2018. gadā izplatītas 10 115 grāmatas, tai skaitā 4241 Bībele. Jaunajā tulkojumā – 1388 Bībeles, 1965. gada revidētais teksts – 2545 Bībeles. Pārdotas 7133 grāmatas, bez maksas izplatītas 2981 grāmata. Saņemti ziedojumi - 32 435 EUR no 2004 ziedotājiem. 2018. gads beidzies sekmīgi - ar nelielu peļņu 2530 EUR. Lielākie projekti 2018. gadā – Bībeles jaunā tulkojuma revīzija, Marka evaņģēlija ieraksts zīmju valodā, bezmaksas grāmatu izplate. LBB biedru kopsapulce vienbalsīgi pieņēma LBB ģenerālsekretāra V.Tēraudkalna, LBB līdzekļu piesaistes projektu koordinatores A. Puriņas, atbildīgās par grāmatu izplati D. Rukutes Tomševicas, kā arī Revīzijas komisijas atskaites ziņojumus un nolēma LBB administrācijas darbu novērtēt ar “labi”.

Gan LBB Valdes priekšsēdētājs O. Incenbergs, gan LBB ģenerālsekretārs V. Tēraudkalns pieminēja to, ka šogad Latvijas Bībeles biedrībai aprit 30 gadi, un LBB ir pirmā atjaunotā Bībeles biedrība postpadomju telpā. Tas notika tālajā 1989. gadā.

LBB ģenerālsekretārs V. Tēraudkalns

No kreisās: LBB ģenerālsekretārs V. Tēraudkalns un LBB Valdes priekšsēdētājs O. Incenbergs

No kreisās: LBB biedre G. Muceniece, LBB atbildīgā par grāmatu izplati D.Rukute-Tomševica un 2018. gadā izdotās grāmatas.

Pie tējas, kafijas un kliņģera...