in English   

"Bērnu Bībele" pie KARAVĀNAS bērniem

31.10.2013

"Bērnu Bībele" pie KARAVĀNAS bērniem

Rīgas Mateja baptistu draudzē ir KARAVĀNA, bet tā nav kamieļu karavāna. KARAVĀNA ir kalpošana, kas dodas pie Mateja draudzes apkārtnes bērniem, kuru vecāki nepieder draudzei. Vasarā KARAVĀNA dodas pie bērniem uz tuvējo Ziedoņdārzu, bet ziemā bērni sestdienu rītos pulcējas Mateja draudzes telpās. Viņi mācās Bībeles patiesības, spēlē sporta spēles un dzied dziesmas. Liela daļa bērni ir no trūcīgām ģimenēm, tāpēc ar prieku noslēgumā piedalās arī kopīgā ēšanā, kas ir labs laiks vienkāršai sadraudzībai starp skolotājiem un skolēniem.

Liene Indrāne, kalpošanas bērniem vadītāja: "Kad KARAVĀNAS skolotāji plānoja jauno nodarbību sezonu, visi ar lielu prieku uzņēmām ziņu, ka Latvijas Bībeles biedrība vēlas KARAVĀNAS kalpošanas bērniem dāvināt Bērnu Bībeles. Bija prieks un pārsteigums, ka šoreiz atbalsts nāca pat bez mūsu pašu prasīšanas kā negaidīta dāvana. Tajā pašā sapulcē, kad uzzinājām šo jaunumu, izskatījās, ka viena no skolotājām Laura Tramdaka priecājas vēl vairāk nekā citi un viņa arī pastāstīja kāpēc."

Laura Tramdaka, KARAVĀNAS skolotāja: "Man bērnu Bībeli uzdāvināja kāda mammas draudzene pirmajā vai otrajā klasē, kad tikko biju sākusi patstāvīgi lasīt. Lai arī grāmatiņa bija diezgan bieza, tā mani ļoti uzrunāja. Tajā bija skaistas bildes un ne pārāk gari stāsti. Tā nu es nolēmu, ka katru vakaru izlasīšu vienu no šiem stāstiem. Lai arī neuzaugu kristīgā ģimenē, maniem vecākiem pret to nebija nekādu iebildumu. Tā arī es katru vakaru vairāk nekā gadu lasīju šo grāmatu, un tā kļuva par pirmo manis patstāvīgi izlasīto grāmatu. Šobrīd, kad esmu pieaugusi, es neesmu izlasījusi visu Veco Derību, taču dažkārt brīnos, cik labi es zinu Vecajā Derībā aprakstītos notikumus un personāžus. Domāju, ka tas lielākoties ir pateicoties bērnu Bībelei. Tā man pastāstīja par to, cik Dievs ir varens, taisnīgs, žēlsirdīgs, kā Viņš mūs sargā un mīl, kādus brīnumu darbus Viņš ir darījis un, ka savā žēlastībā ir atdevis Savu Dēlu Jēzu Kristu par katru no mums."

Liene Indrāne, kalpošanas bērniem vadītāja: "Šo pašu liecību skolotāja Laura pastāstīja arī 26. oktobra sestdienā, kad KARAVĀNAS bērniem tika pasniegtas Bībeles. Katrā Bībelē ierakstījām Jēzus teiktos vārdus „ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani”, katra bērna vārdu un vēlējumu „svētīgai lietošanai”. Katrs bērns tika aicināts priekšā un tika pasniegta Bībele ar viņa ierakstītu vārdu. Uz katru sestdienas nodarbību bērni ir aicināti nākt ar savām jaunajām Bībelēm, jo tās kopīgi arī izmantosim.Paldies, Latvijas Bībeles biedrībai par šo negaidīto dāvinājumu, kas tik ļoti iepriecināja gan bērnus, gan skolotājus. Paldies, ka bērniem arī mājās būs iespēja iepazīt Jēzu, lasot Dieva Vārdu!"

 

Skolotāja Laura Tramdaka ar "Bērnu Bībeli"

KARAVĀNAS bērni ar "Bērnu Bībelēm".