in English   

Bērnu Bībeļu dāvinājums Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai

13.11.2013

Bērnu Bībeļu dāvinājums Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai

12. novembrī, pateicoties SIA "Karjeru izstrāde" mērķziedojumam un Riharda Menča personiskajai iniciatīvai, Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai tika dāvinātas bērnu Bībeles - "Lielā Bībele bērniem" un "Bērnu Bībele" - kopā 184 grāmatas. Tās saņēma Bērnu slimnīcas Vecāku māja, Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība un Saulaino dienu bibliotēka.

Šī gada laikā tas jau ir otrais SIA "Karjeru izstrādes" dāvinājums Bērnu slimnīcai. Janvārī Bērnu slimnīcai tika nodotas 186 grāmatas. Aicinām arī citus uzņēmējus atbalstīt grāmatu dāvināšanu mazajiem pacientiem. Bērnu slimnīca ir vieta, kur bērnu Bībeles tiek ļoti, ļoti gaidītas un novērtētas. Vecāku mājas kapelāns Linards Rozentāls tās nosauca par "cilvēka dzīvi pārveidojošām grāmatām".

Kapelāni Linards Rozentāls un Inta Morica.

Uzņēmējs Rihards Mencis.