in English   

Ukrainas un Krievijas reliģisko līderu tikšanās no 9. līdz 12. septembrim

9.9.2014

Miera sarunas

No 9. līdz 12. septembrim Norvēģijā, Oslo notiek Ukrainas un Krievijas reliģisko līderu tikšanās, ko finansiāli atbalsta Norvēģijas Ārlietu ministrija un rīko Norvēģijas Bībeles biedrība. Tikšanās laikā tiks diskutēts par abu valstu attiecību krīzi. Uz tikšanos aicināti pareizticīgo, Romas katoļu un protestantu baznīcu pārstāvji, kā arī jūdaistu un islāmticīgo līderi. Aicināti arī to nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas iestājas par reliģijas brīvību.

"Mēs esam pagodināti vadīt tik plaša reliģiskā spektra pārstāvju tikšanos," saka Norvēģijas Bībeles biedrības ģenerālsekretāre mācītāja Ingeborga Mongstada-Kvammena (Ingeborg Mongstad-Kvammen). "Reliģiskajiem līderiem ir svarīga loma sabiedrībā, un es ceru, ka šī konference dos pozitīvu grūdienu sabiedrības atjaunotnei. Tāpat mēs ceram, ka dialogs starp reliģiskajiem līderiem kalpos kā paraugs tālākām diskusijām. Bībele satur pārliecinošu vēstījumu par mieru. Tas mums kā sarunu vadītājiem dod pārliecību, ka šīs diskusijas var būt auglīgas par spīti divu valstu pārstāvju teoloģiskajām, kultūras un politiskajām atšķirībām."

Norvēģijas Bībeles biedrība daudzus gadus savā zemē darbojusies ciešā sadarbībā ar dažādām baznīcām un reliģiskajām organizācijām, un tai ir liela pieredze veidojot starpkonfesionālu dialogu.

Konferences delegāti tiksies arī ar Norvēģijas baznīcas vadītājiem un citiem augsta ranga līderiem, piemēram Norvēģijas Nobela institūta direktoru.