in English   

Bibliodrāma Rēzeknē

24.11.2014

8. novembrī Rēzeknes katoļu vidusskolā notika seminārs par Bibliodrāmu, ko vadīja Dr. Theol. Astra Dannenfelte. Tas jau ir otrais seminārs par šo interesanto un aizraujošo Bībeles studiju metodi, ko organizē Latvijas Bībeles biedrība. Seminārā Rēzeknē piedalījās 21 dalībniece, no kurām lielākā daļa ir skolotājas. Tādēļ tieši tas, kā šī metode var palīdzēt darbā ar bērniem, kā arī iegūtās idejas un praktiskie padomi, viņām bija pats svarīgākais. Lūk, dažas no semināra dalībnieču atziņām: "Caur Bībeles teksta inscenēšanu ir iespēja ieinteresēt bērnu lasīt Bībeli, savukārt, pieaugušos - atklāt savas attiecības ar Dievu, saprast sevi." "Bibliodrāma parāda, kā netradicionālā un skolēniem un bērniem pieņemamā veidā var atklāt Bībeles patiesības." "Tā ļauj bērniem atvērties un labāk izprast sevi un apkārtējos."

Nākamais seminārs par Bibliodrāmu notiks Liepājā, 2015. gada sākumā. Liels paldies visiem ziedotājiem, kuri 2013. gadā atbalstīja šo semināru organizēšanu!