in English   

Iznākusi Bībele ar komentāriem

15.12.2014

Bībeles biedrība decembra sākumā laidusi klajā jaunu Bībeles izdevumu - Bībeli ar komentāriem. Tas ir pirmais šāda veida izdevums latviešu valodā. Darbs pie šīs Bībeles tika uzsākts jau 2000. gadā. Tāpēc komentāri pievienoti nevis jaunajam tulkojumam, bet 1965. gada revidētajam tekstam. Komentāri ir populārzinātniski, starpkonfesionāli un domāti plašam lasītāju lokam. Tie tulkoti no vācu valodas - no Vācijas Bībeles biedrības izdotās Štutgartes Bībeles ar komentāriem (Stuttgarter Erklärungsbibel).

Tulkotāji: Rasma Vīlipa, Dace Rukute-Tomševica, zinātniskie redaktori: Dace Balode, Oļegs Jermolajevs.

Vāka dizains: Zigmunds Lapsa.

Nedaudz plašāka informācija par šo izdevumu lasāma Bībeles biedrības mājas lapā sadaļā "Resursi". (http://www.bibelesbiedriba.lv/Bibele_ar_komentariem)

 

Mazumtirdzniecības cena 30,- EUR.

Vairumtirdzniecības cena (sākot no 6 eks.) 27,-EUR.

Iepakojumā 6 eks.