in English   

Bībeles ar komentāriem atvēršana 11. janvārī

12.1.2015

"Bībele ar komentāriem varētu būt kā labas apvidus mašīnas vinča, kas to izvelk atpakaļ uz ceļa, - kā labs palīgmateriāls grūtībās," tā par 2014. gada nogalē klajā nākušo Bībeli, tās oficiālajā atvēršanas pasākumā teica LELB Liepājas diecēzes bīskaps un LBB Valdes loceklis Pāvils Brūvers.  

11. janvārī Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes namā nelielā svinīgā pasākumā tika atzīmēta pirmās Bībeles ar komentāriem iznākšana latviešu valodā. Šis izdevums laists klajā pagājušā gada nogalē. Ceļš pie lasītāja šai Bībelei bijis garš - darbs pie tās uzsākts 2000. gadā. Tādēļ jo lielāks prieks, ka latviešu Bībeles lasītāji beidzot ieguvuši labu palīglīdzekli labākai Bībeles izpratnei. Sakām lielu paldies visiem, kas piedalījās vakardienas pasākumā - gan cilvēkiem, kas strādājuši pie izdevuma – tulkotājai Rasmai Vīlipai, zinātniskajai redaktoriem Dacei Balodei un Oļegam Jermolājevam, literārajam redaktoram Aivaram Jānim Kļaviņam, vāka māksliniekam Zigmundam Lapsam, maketētājam Mārtiņam Bērziņam, Bībeles biedrības valdes locekļiem (savulaik nu jau mirušais prāvests Vilis Vārsbergs recenzēja šo izdevumu un ieteica izdošanai), daudzajiem Lutera draudzes locekļiem - gan tiem, kuri uzmanīgi klausījās, gan tiem, kuri rūpējās par pasākuma saviesīgo daļu! Paldies laipnajai Rīgas Lutera draudzei par iespēju atzīmēt šo notikumu viesmīlīgā draudzes nama telpās!  

Linards Rozentāls, Rīgas Lutera ev.lut. draudzes mācītājs un LBB Valdes loceklis: "Mūsdienu cilvēkam šodien ir svarīgi ne tikai Bībeli lasīt, bet arī saprast, kā arī ne tikai pašiem komentēt Bībeles tekstu, bet ļaut lai Bībeles teksts komentē mūsu dzīves un laikmetu."

LELB Liepājas diecēzes bīskaps un LBB Valdes loceklis Pāvils Brūvers: "Esmu saskāries ar cilvēkiem, kuri atmetuši ar roku Bībeles lasīšanai, jo nav to sapratuši. Domāju, ka Bībele ar komentāriem varētu būt kā labas apvidus mašīnas vinča, kas to izvelk atpakaļ uz ceļa, - kā labs palīgmateriāls grūtībās."

Valdis Tēraudkalns, Bībeles biedrības ģenerālsekretārs: "Atslēgas vārdi, kas raksturo šo izdevumu ir: latviešu valodā pirmais, starpkonfesionāls, populārzinātnisks un, pats galvenais, - komentārs ir tikai pieturas punkts nevis dogma vai vienīgais pareizais skaidrojums."

LBB pārdošanas menedžere Dace Rukute-Tomševica un pirmie pircēji.