in English   

Paldies par atbalstu 2014. gadā!

15.1.2015

Paldies par jūsu atbalstu 2014. gadā!

Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem, pateicoties kuru atbalstam 2014. gadā Dieva Vārds nonācis daudzās Latvijas mājās! Par saziedotajiem līdzekļiem esam varējuši:

  • izdot Jauno Derību lieliem burtiem, kas piemērota gados vecākiem un vājredzīgiem cilvēkiem un bez maksas dāvināt to veco ļaužu pansionātiem Latvijā. 62 pansionātiem dāvinātas 220 šīs Jaunās Derības;

  • izdot Jauno Derību uz ūdenizturīga papīra un bez maksas dāvināt to jauniešu vasaras nometnēm sadarbībā ar Latvijas Kristīgo studentu brālību un Bībeles draugu līgu. Pavisam dāvinātas 300 šīs Jaunās Derības;

  • izdot un bez maksas dāvināt divas grāmatas ar Bībeles citātiem un skaistām ilustrācijām “Pateicības priekā” un “Pie rāmiem ūdeņiem”. 300 grāmatas bez maksas dāvinātas Profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociācijai, kas apvieno 7 Latvijas slimnīcu kapelānus;

  • ar Bērnu Bībeļu, Lūkas evaņģēlija un Bībeļu dāvinājumu (105 grām.) atbalstīt biedrību "GAiN Latvija", kas rūpējas par ļoti trūcīgām daudzbērnu ģimenēm visos Latvijas novados;

  • ar Bībeļu dāvinājumu (42 gab.) un naudas līdzekļiem atbalstīt divu Bībeles čempionātu norisi, ko 2014. gadā organizēja Bībeles draugu līga;

  • finansiāli atbalstīt Strazdes bērnu namu (Talsu raj.). Medicīnas kabineta modernizēšanai pārskaitīti 1067,15 EUR. Liels paldies mūsu ziedotājai Vilmai Zorgenfreijai (89 gadi) no sociālās mājas “Rūķīši” (Saldus nov.) par vilnas zeķīšu dāvinājumu bērnu nama bērniem!

  • dāvināt 70 grāmatas dažādu konfesiju draudzēm, kas atbalstījušas akciju "Mana Adventa dāvana";

  • organizēt semināru par Bibliodrāmu. Semināru organizēšana turpināsies arī 2015. gadā.

Paldies ikvienam ziedotājam vienalga, cik liels vai mazs ir jūsu ziedojums! Jūsu atbalsts mums ir ļoti nozīmīgs. Īpašu paldies par atbalstu 2014. gadā sakām mūsu ziedotājai Agrītei Birutai Kraujai (91 gads)! Paldies visiem anonīmajiem ziedotājiem, kuri zvanījuši uz ziedojumu tālruni un kuriem nevaram nosūtīt pateicību! Tāpat tiem ziedotājiem, kuru adreses mums nav, un kuriem arī nevaram nosūtīt pateicību! Pateicamies arī par jūsu lūgšanām, lai Bībeles nestā vēsts Latvijā tiktu sadzirdēta! Ceram uz jūsu atbalstu arī 2015. gadā!

 

"Tavs vārds mani atspirdzina."

(Psalmi 119:50)