in English   

Tikšanās ar LELBĀL arhibīskapi L. Zuševicu

3.2.2015

30. janvārī LBB birojā viesojās jaunievēlētā Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas arhibīskape Lauma Zušēvica. Viņa tikšanas laikā ar LBB ģenerālsekretāru V. Tēraudkalnu tika iepazīstināta ar LBB nesenajiem grāmatu izdevumiem un darbības plāniem nākotnē.