in English   

Bibliodrāma Liepājā

5.2.2015

31. janvārī Liepājas metodistu draudzē notika seminārs par Biblidorāmu. Semināru vadīja Dr. Theol. Astra Dannenfelte. Šis ir jau trešais seminārs par šo atraktīvo Bībeles studiju metodi.

Bibliodrāma ir veids, kā apzināt, izjust un interpretēt Bībeles tekstu, to sasaistot ar katra tās dalībnieka dzīves pieredzi. Bibliodrāmai raksturīga radoša, eksperimentāla pieeja, kur cita citu papildina dažādas metodes: tēlotājmāksla, lomu spēles, vizualizācija, mūzika, darbs ar ķermeni, individuālais un grupas darbs. Šīs metodes var plaši pielietot darbā ar cilvēkiem draudzē vai svētdienas skolu un Bībeles studiju grupu nodarbībās.

 

Dažas semināra dalībnieku atsauksmes

 

Bibliodrāma var būt noderīga draudzēs darbā, jo cilvēkiem patīk radošs darbs. Tas var sekmēt ticības izaugsmi.”


Bibliodrāma palīdz iedziļināties Bībelē un katram pašam sevī.”

 

Caur dažādām akitvitātēm – izjūtām un darbiem var no jauna atklāt pats sevi. Caur drāmu tiek izjusts un piedzīvots Bībeles teksts.”