in English   

Palīdzība Ukrainai

19.2.2015

Sakām lielu paldies 1284 ziedotājiem, kuri labdarības akcijas “Mana Adventa dāvana” laikā ziedoja, lai palīdzētu Ukrainas Bībeles biedrībai izdot un izplatīt bērnu Bībeli bēgļu bērniem no Austrumukrainas! Ukrainas Bībeles biedrībai pārskaitīti 1158,- EUR.

10 % no akcijas “Mana Adventa dāvana” ienākumiem kā katru gadu skaidrā naudā pārskaitām kādai bērnu organizācijai vai Bībeles biedrībām, kurām vajadzīga ārkārtas palīdzība. Pārējie akcijas ziedojumi šogad tiks izlietoti pusaudžu Bībeles izdošanai un dāvināšanai Latvijas skolām.

Traģiskie notikumi Ukrainā palīdzējuši daudziem ukraiņiem aptvert, cik trausla ir pasaule, kurā dzīvojam, un cik svarīga ir cerība kaut kam lielākam nekā cilvēku principi un vērtības. Šie notikumi atvēruši daudzu cilvēku sirdis, kuras pirms tam bija aizvērtas Labajai Vēstij, un šie notikumi likuši kristiešiem kļūt daudz aktīvākiem daloties Evaņģēlijā ar saviem līdzpilsoņiem.”

Oleksandrs Babičuks, Ukrainas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs

Zēns Žeņa no Donbasa, kura ģimene šobrīd radusi patvērumu Zaporožjē.