in English   

Lekcija par Bībeli Svitenes tautas namā

23.3.2015

20. martā Svitenes tautas namā (Rundāles novadā), notika V. Tēraudkalna lekcija par jauno Bībeles tulkojumu. Pasākumā laikā tika sveikti arī Bībeles tematikai veltītā bērnu zīmējumu konkursa uzvarētāji. Vietējā bibliotēka bija sarūpējusi grāmatu izstādi par Bībeles tematiku. Pasākums notika, pateicoties Rundāles novada domes Kultūras nodaļas vadītājas Sandras Kerēvicas ieinteresētībai un entuziasmam.