in English   

Latvijas Bībeles biedrības biedru kopsapulce

17.4.2015

14. aprīlī Pestīšanas Armijas telpās notika gadskārtējā Bībeles biedrības biedru kopsapulce. Tā kā Bībeles biedrība biedri pārstāv visdažādākās kristīgās konfesijas un denominācijas, tiek izmantota iespēja kopsapulces laikā paviesoties pie kādas no tām. Tā ir arī iespēja tuvāk iepazīt citam citu.

Kā parasti oficiālajā daļā tika uzklausīti darbinieku V. Tēraudkalna, D. Rukutes-Tomševicas, A. Puriņas un Revīzijas komisijas priekšsēdētājas D. Moricas atskaites ziņojumi. LBB Valdes priekšsēdētājs O.Incenbergs nolasīja Revidenta ziņojumu (SIA “Nodokļu maksātāju SOS”). Klātesošie LBB biedri vienbalsīgi nobalsoja par to, ka LBB darbs atskaites periodā jānovērtē ar “labi”. Šobrīd LBB apvieno 55 biedrus, no kuriem kopsapulcē piedalījās 17 biedri.

Kopsapulci ar svētbrīdi atklāja Pestīšanas Armijas reģionālā vadītāja Kristīne Beilija, kura jau vairāk kā divus gadus kalpo Latvijā: “Tā ir liela svētība būt šeit un sastapt latviešus, kuru garīgums uz mani ir atstājis lielu iespaidu.” K. Beilija uzsvēra, ka Svētie Raksti, ko Latvijā izplata Bībeles biedrība, dod spēku Pestīšanas Armijas praktiskajā kalpošanas darbā.

Pēc kopsapulces klātesošie tradicionāli pakavējās sarunās pie kafijas, tējas un kliņģera.

Bībeles biedrības Valdes priekšsēdētājs Ojārs Incenbergs sirsnīgi pateicās visiem, kuri aizvadītajā periodā atbalstījuši Bībeles biedrības darbu – gan ar padomu, ar ziedojumiem un lūgšanām.  

Pestīšanas Armijas reģionālā vadītāja Kristīne Beilija (no kreisās).

Bībeles biedrības ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns par vienu aizvadītā gada svarīgākajiem notikumiem Bībeles biedrības darbā uzskata Komentāru Bībeles izdošanu.