in English   

Bībeles biedrību darba tikšanās

26.5.2015

No 18. līdz 20. maijam Rīgā notika vairāku Bībeles biedrību darba tikšanās. Latvijas Bībeles biedrība uzņēma kolēģus no Igaunijas, Lietuvas, Slovākijas, Ukrainas un Norvēģijas. Baltijas valstu Bībeles biedrībām ir tradīcija reizi gadā satikties, lai pārrunātu kopīgus darba jautājumus. Šogad pirmo reizi semināra pirmajā daļā mums pievienojās arī kolēģi no Ukrainas un Slovākijas. Semināru palīdzēja organizēt un ar savu pieredzi dalījās mūsu pieredzējušie kolēģi no Norvēģijas. Kā Bībeles biedrībai padarīt sevi redzamu sabiedrībā, kā komunicēt ar draudzēm un sekulāro sabiedrību, kādas grāmatas izdot – tie ir tikai daži no jautājumiem, kas tika pārrunāti semināra laikā.

Baltijas Bībeles biedrības darbinieku foto pie LBB biroja durvīm.

“Vai pašreizējā politiskajā situācijā Bībeles biedrības ir domājušas par bilingvālu Jaunās Derības izdevumu krievu un latviešu valodā?” jautā Bernts Olsens no Norvēģijas. Varbūt tas palīdzētu samierināt dažādās sabiedrības daļas.

Par spīti karam, Ukrainā pieaug baznīcu apmeklējums, īpaši Austrumukrainā. Ukrainas bēgļu bērniem jau izplatītas 20 000 bērnu Bībeļu, kuru izdošanai un dāvināšanai ziedoja arī cilvēki Latvijā. Ukrainas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs Oleksandrs Babičuks (pa labi) un viņa kolēģis Rostislavs Stašuks.

Trīs Bībeles biedrību vadītāji (no kreisās): Jaans Barensons (Igaunija), Vilhelmīne Kalinauskiene (Lietuva) un Valdis Tēraudkalns (Latvija).