in English   

Bībele Latvijas skolām un ciemos pie Jaunjelgavas vidusskolas skolēniem

21.10.2015

Latvijas Bībeles biedrība Latvijas Kristīgo skolotāju apvienībai, kura apvieno apmēram 200 skolotājus visā Latvijā, oktobrī dāvināja 320 Bībeles jauniešiem. Gan šo Bībeļu izdošana, gan dāvināšana bija iespējama pateicoties 1284 mūsu ziedotājiem, kuri atbalstīja labdarības akciju “Mana Adventa dāvana” 2014. gadā. Liels paldies!

19. oktobrī ciemojāmies Jaunjelgavas vidusskolā pie 7. klases skolēniem un skolotājas Margaritas Savickas. Šoruden Jaunjelgavas vidusskolā skolas gaitas uzsāka 17 pirmklasnieki, no kuriem 11 ir izvēlējušies mācīties “Kristīgo mācību” nevis “Ētiku”. Liels nopelns kristīgo vērtību klātesamības uzturēšanai skolā ir gan skolas direktorei Laumai Mīlīgā, gan skolotājai Margaritai Savickai, kurām abām tā ir gan sirdslieta, gan dzīves veids. Skolotājai Margaritai Savickai ir ļoti ilggadīga pieredze šajā darbā. Bieži bērni, kuri uzsākuši apmeklēt viņas pasniegto kristīgo mācību, vēlāk iesaistās vietējās draudzes Svētdienas skolā.

LBB ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns skolēniem pastāstīja, kā pasaulē mainījusies Bībeles biedrība tās vairāk kā 200 gadu ilgajā pastāvēšanas vēsturē. Lūdzām arī skolēnus padalīties ar pārdomām par tēmu – ko tev nozīmē Bībele? Lūk, dažas no atbildēm:

“Lasot Bībeli, manī parādās pozitīvisms un prieks.” (Ričards)

“No Bībeles var uzzināt pašu svarīgāko, kā Dievs mūs ir izglābis, ka Viņš mūs mīl un vienmēr ir kopā ar mums.” (Nadja)

“Man Bībele asociējas ar to, ka Dievs man palīdz un palīdz citiem cilvēkiem.” (Meinards)

“Man Bībele asociējas ar baznīcu, grāmatu un Dievu.” (Artūrs)

 

 

“Bībele ir grāmata, kura ir svēta lieta un to vajadzētu lasīt ne jau tikai man, bet arī citiem.” (Jaunjelgavas vidusskolas 7. klases skolēns)

Bībeles biedrības vadītājs Valdis Tēraudkalns: “Šodien nevienam, lai iegādātos Bībeli nav jāiet 45 km, kā to darīja Mērija Džonsa, bet gan jānospiež viens klikšķis datorā.”  

Skolotāja Margarita Savicka.  

Nadja: “Patika, ka Dievs pašķīra Sarkano jūru.”