in English   

Bībeļu dāvinājums Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcai, 23.10.15.

28.10.2015

23. oktobrī Latvijas Bībeles biedrība Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcai nodeva 328 Bībeles latviešu un krievu valodā. Šis dāvinājums bija iespējams, pateicoties vairāk nekā 400 ziedotājiem, kuri ar saviem ziedojumiem atbalstīja šo projektu šī gada laikā. Būtiska loma ieceres īstenošanā bija kapelānu dienesta vadītājas un stacionāra „Gaiļezers" kapelānes Ineses Lūses pārliecībai par to, ka Bībelei jābūt pie katra slimnieka gultas.

Slimnīcas kā vieta, kur Dieva Vārds ir ļoti nepieciešams, vienmēr bijušas Bībeles biedrības uzmanības lokā. No 2005. gada līdz 2015. gadam Bērnu slimnīcai, stacionāram “Gaiļezers” un Latvijas Profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociācijai nodotas 11 155 grāmatas un brošūras. Taču šī ir pirmā reize, kad slimnīcām tiek dāvināts tik liels skaits Bībeļu. 

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas kapelāni (no kreisās): Kristīne Vanaga, kapelānu dienesta stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs" un "Biķernieki" kapelāne, Rita Otomere, kapelānu dienesta stacionāra „Gaiļezers" kapelāne, Inese Lūse, kapelānu dienesta vadītāja, stacionāra „Gaiļezers" kapelāne, Juris Meijers, kapelānu dienesta stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs" un „Linezers" kapelāns

Kapelānu dienesta vadītāja un stacionāra „Gaiļezers" kapelāne Inese Lūse:Bībele slimnīcā ir vēl viens veids, kā nest Dieva Vārdu cilvēka dvēselē.”

Bībeles biedrības vadītājs Valdis Tēraudkalns: “Ne tikai Jaunā Derība, bet arī Vecā Derība ir svarīga, jo tajā ir daudz cilvēcisku emociju.”

Regīna Barone, galvenā māsa: “Kapelānu darbs ne tikai pacientiem, bet arī mums – mediķiem sniedz lielu atvieglojumu, jo mums visiem draud izdegšanas sindroms.”