in English   

Bībeles diena oktobrī, 09.11.15.

9.11.2015

Oktobrī Latvijas Bībeles biedrība viesojās divās draudzēs, kurās tika atzīmēta Bībeles diena – 25. oktobrī - Anglikāņu baznīcas Svētā Pestītāja draudzē un 31. oktobrī – Rīgas septītās dienas adventistu draudzē “Korinta”.

Bībeles biedrība aicina draudzes iedzīvināt Bībeles dienas tradīciju ar moto “Atver Bībeli un palīdzi to atvērt citiem!”. Draudzes locekļiem dievkalpojuma laikā ir iespēja ziedot, un par saziedotajiem līdzekļiem saņemt dažādas Bībeles biedrības izdotas grāmatas, ko draudze var izmantot misijas vajadzībām un tādējādi “iesēt cerību”. Piemēram, draudzei “Korinta” ir misijas kalpošana Lutriņu pagastā, kur draudzes mācītāja Inta Jākobsone, kurai pievienojas arī citi draudzes locekļi, dodas apmēram reizi mēnesī, lai kalpotu vietējai kopienai – apmēram 35 Jaunlutriņu pagasta iedzīvotājiem.

Tāpat prezentācijas laikā pastāstījām par Bībeles biedrībām gan pasaulē, gan Latvijā, kuru darbs un uzdevumi 200 gadu ilgajā pastāvēšanas vēsturē stipri mainījušies.

Varbūt arī tava draudze vēlas organizēt Bībeles dienu? Zvani vai raksti: tālr. 67412141, e-pasts: projects@bibelesbiedriba.lv

Valdis Tēraudkalns (LBB): “Šodien pēc Bībeles nekur nevienam nav jāiet. Tā ir viena datorpeles klikšķa attālumā.”

Par šiem ziedojumiem Korintas draudze saņems Bībeles biedrības izdotās grāmatas, ko izmantos savā misijas kalpošanā Jaunlutriņu pagastā (Saldus nov.).

Viena no ziedotāju aploksnēm tika izlozēta un laimīgās aploksnes īpašnieks ieguva Bībeli ar komentāriem. Tiek izlozēts “laimīgās aploksnes” īpašnieks draudzē “Korinta”. Korintas draudzes mācītāja Inta Jākobsone un Ņikita Andrejevs (LBB).

“Laimīgās aploksnes” īpašnieks Armands Āriņš Rīgas septītās dienas adventistu draudzē “Korinta”ar komentāru Bībeli. 

Un “laimīgās aploksnes īpašniece” Irma Kalniņa no Anglikāņu baznīcas Svētā Pestītāja draudzes ar šo vērtīgo Bībeli.