in English   

Bībeles teksti studentiem sengrieķu, senebreju un latīņu valodā

9.2.2016

Pateicoties Vācijas Bībeles biedrības atbalstam, Latvijas Bībeles biedrība dāvinājusi Jaunās Derības sengrieķu un latīņu valodās un Vecās Derības senebreju valodā vairākām mācību iestādēm, kurās ir studiju programmas teoloģijā – Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātei, Lutera akadēmijai, Rīgas Teoloģijas institūtam (Rīgas Garīgais seminārs) un Kristīgās vadības koledžai. Kopā izplatītas 95 grāmatas. Šis projekts tiek īstenots jau daudzus gadus. Tas ir nozīmīgs, jo šīs mācību iestādes ir vide, no kuras nāk jaunie Bībeles tulkotāji un redaktori.

Rīgas Teoloģijas institūta studenti aplūko dāvātās grāmatas

LBB ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns kopā ar Teoloģijas institūta rektoru Paulu Kļaviņu

Grāmatu prezentācija Lutera akadēmijā

Teoloģijas fakultātes studenti ar saņemtajām grāmatām

Cēsu baptistu draudzes mācītājs Oļegs Jermolājevs saņem grāmatas Kristīgās vadības koledžai.