in English   

Bībelei veltīts dievkalpojums Rīgas Mateja baptistu draudzē

16.3.2016

28. februārī Rīgas Mateja baptistu draudzē notika īpašs Bībelei veltīts dievkalpojums, kurā piedalījās arī Latvijas Bībeles biedrība un kurā tika atzīmēta Dieva Vārda nozīme mūsu dzīvē. Mateja baptistu draudzes koris nolasīja visus 119. psalma 176 pantus, kas palīdzēja saklausīt līdz šim nesadzirdētas nianses. Bībeles biedrības ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns pastāstīja par Bībeles biedrību darbu Latvijā un pasaulē, un Ņikita Andrejevs (LBB) teica uzrunu par to, ko nozīmē zināt Rakstus un ko nozīmē sadzirdēt Dieva Vārdu. Liels paldies visiem Mateja baptistu draudzes locekļiem, kuri ar savu ziedojumu dievkalpojuma laikā atbalstīja Bībeles biedrības darbu. 70 % no saziedotās summas tiks izlietoti, lai iegādātos Bībeles dažādām Mateja baptistu draudzes kalpošanām. Liels, liels paldies visiem Mateja baptistu draudzes locekļiem, mācītājiem, korim un darbiniekiem, kuri patiesi radīja svētku sajūtu!

“Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem.”

(Ps 119:105)

Ainars Baštiks, Mateja baptistu draudzes mācītājs: “Šis dievkalpojums

patiesībā būs vēsturisks, jo pirmo reizi dievkalpojuma laikā

tiks nolasīts viss 119. psalms.”

Valdis Tēraudkalns, Bībeles biedrības ģenerālsekretārs:

“Ikvienai organizācijai ir savs tapšanas stāsts. Bībeles biedrībai tas ir

stāsts par velsiešu meiteni Mēriju Džonsu, kura 6 gadus krāja naudu un

nogāja apmēram 30 kilometrus, lai iegādātos Bībeli.”

Uzrunu teica Ņikita Andrejevs, Bībeles biedrības atbildīgais par

grāmatu izplati: "Mums Svētie Raksti jāizmanto tā, kā to darīja Jēzus,

lai caur Vārdu nāktu Gars.”

Dievkalpojumu laikā tika vākti ziedojumi Bībeles iegādei dažādām

draudzes kalpošanām. Vienas “laimīgās” aploksnes īpašnieks savā

īpašumā ieguva Bībeli ar komentāriem.

Laimīgā komentāru Bībeles saņēmēja Mudīte Eglīte (centrā).

No kreisās V. Tēraudkalns (LBB), Mateja baptistu draudzes mācītāji

A. Baštiks un A. Purmalis.