in English   

Iznākuši Jaunās Derības apokrifi “Barnabas vēstule” un "Pētera evaņģēlijs. Pētera apokalipse"

13.4.2016

Latvijas Bībeles biedrība laidusi klajā divus jaunus Jaunās Derības apokrifu izdevumus “Barnabas vēstule" un "Pētera evaņģēlijs. Pētera apokalipse", kuri tika svinīgi atvērti 8. aprīlī LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zālē, piedaloties LU rektoram Indriķim Muižniekam, prorektorei humanitāro un izglītības zinātņu jomā Inai Druvietei, LU bibliotēkas direktorei Ivetai Gudakovskai.

Izdevumi tapuši ciešā sadarbībā ar LU Teoloģijas fakultāti, jo apokrifus tulkojuši Dace Balode, LU Teoloģijas fakultātes dekāne, Jānis Rudzītis-Neimanis, LU Teoloģijas fakultātes docents un Ņikita Andrejevs, LU Teoloģijas fakultātes maģistratūras students. Vāka noformētāja - Agata Muze, redaktore - Milda Klampe.

2014. gadā Bībeles biedrība izdeva populāro Toma evaņģēliju, un šie divi izdevumi turpina pirmkristiešu tekstu latviskojumu izdošanu. Par iespēju turpināt iesākto darbu paldies jāsaka Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai ārpus Latvijas, jo tā daļēji finansiāli atbalstījusi šo izdevumu tapšanu. Pavisam pasaulē zināmi vairāki desmiti Jaunās Derības apokrifi, un Latvijas Bībeles biedrība nākotnē plāno turpināt to tulkošanas darbu.

Indriķis Muižnieks, LU rektors: “Domu un ideju kvintesence, kas saglabājusies cauri diviem gadu tūkstošiem, kas liecina, kā tapis kristietības kanons. Iespēja lasīt seno tekstu autoru neortodoksās domas. Lieliski, ka teksts nav adaptēts, bet tulkots no oriģinālvalodas. Nopietns ieguldījums, nopietni zinātniskie komentāri.”

Ina Druviete, LU prorektore: “Kristīgie teksti vienmēr bijuši viens no latviešu valodas attīstības avotiem.”

Iveta Gudovska, LU bibliotēkas direktore: “Mums, bibliotēkā ir prieks par katru jaunu grāmata, bet jo īpaši par tām, ko izdevuši mūsu LU mācībspēki. Paldies!”

Dace Balode, LU Teoloģijas fakultātes dekāne: “Pētera evaņģēlijs ir unikāls ar savu Jēzus augšāmcelšanās aprakstu. Tas ir teksts, pret kuru kanoniskajiem evanģēlijiem ir pietāte, bet Pētera evaņģēlijs to apraksta.”

Jānis Rudzītis-Neimanis, LU Teoloģijas fakultātes docents: “Pētera apokalipses elles aprakstu var uztvert kā absurdas antīkas fantāzijas, taču mūsdienās šādas lietas jau var redzēt dažos austrumu video, kur tiek mēģināts realizēt dzīvē kaut ko no šīm šausmām.” 

Ņikita Andrejevs, LU Teoloģijas fakultātes maģistratūras students, tulkotājs. Fragments no Barnabas vēstules: “Bet tagad es pastāstīšu jums par templi, kādā veidā šie nožēlojamie cilvēki nomaldījās un cerēja uz namu, nevis uz savu Dievu, kas viņus radīja, it kā templis būtu Dieva nams.”

Pirmie pircēji ...

.. un pirmie lasītāji

Grāmatas var iegādāties Bībeles biedrības biroja grāmatu galdā un citās grāmatnīcās. Cena mūsu birojā: 4 EUR. Tomsona iela 2-16 (ieeja no Nītaures ielas), 9.00-16.00.