in English   

Bībeles Latvijas cietumiem

7.10.2016

Oktobrī Latvijas ieslodzījumu vietu pārvaldei nodevām lielu Bībeļu dāvinājumu - 410 Bībeles latviešu un krievu valodā. Sirsnīgs paldies 393 ziedotājiem visā Latvijā, kuri šim mērķim saziedoja 5003,- EUR!! Bībeles tiks lietotas cietuma Alfas laikā, kristīgajā izglītības un audzināšanas programmā “Mirjama”, kā arī dāvinātas kristībās un iesvētībās.

Latvijas ieslodzījumu vietu virskapelāns Ainis Zālītis: “Cietumā ir laiks pārdomām, un cilvēki lasa Bībeli, protams, ne jau visi. Dieva Vārds strādā. Cilvēki mainās. Nupat septembrī Rīgas Centrālcietumā bija iesvētības.”