in English   

Bībeļu dāvinājums slimnīcām

7.10.2016

Pateicoties ziedotājiem Norvēģijā šogad lielākajai slimnīcai Latvijā - Austrumu klīniskajai universitātes slimnīcai, kas apvieno 6 stacionārus, dāvinājām 390 Bībeles latviešu un krievu valodā. Vienīgajai specializētajai Bērnu slimnīcai Latvijā, un konkrēti tās Paliatīvās aprūpes biedrībai dāvinājām 80 grāmatas ar Bībeles citātiem. Liels paldies ziedotājiem Norvēģijā!

Kristīne Vanaga, kapelānu dienesta stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs" un "Biķernieki" kapelāne: “Cilvēks, kurš nokļūst slimnīcā ir ļoti jūtīgs. Aktualizējas viņa vajadzības, vērtību sistēma un attiecības ar mūžību un Dievu. Tad, ja var iedot cilvēkam kaut ko taustāmu, vēl jo vairāk, ja tā ir Bībele, cilvēks prot to novērtēt.”

Dzintra Saveļjeva, HIF/AIDS nodaļas kurjere – pavada pacientus uz procedūrām slimnīcas teritorijā: “Strādāju šeit jau 14 gadus, un sajūtu, ka strādāt šeit ir mans aicinājums. Jēzus teica: ejiet un sludiniet. Un es arī mēģinu to darīt. Jo, ja mēs nesējam, kas tad augs? Slimnīcā it īpaši ir vajadzīga ticība, cerība un mīlestība. Un cilvēki ilgojas pēc mīlestības. Nesen šeit bija viens paralizēts puisis – gribēja taisīt pašnāvību. Sāka ticēt, un nu jau sācis staigāt. Reizēm atsūta man kādu īsziņu. Vajag iedrošināties un dot cilvēkiem iespēju tikt pie Dieva Vārda. Un tad jau Vārds pats darbosies.”  

Austrumu klīniskā universitātes slimnīca - lielākā ārstniecības iestāde Latvijā 6 stacionāri, 400 000 pacienti gadā, 2000 gultas vietas.