in English   

Tikšanās Lutera akadēmijā

17.4.2018

18. martā notika tikšanās ar Lutera akadēmijas studentiem, kuras laikā LBB ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns un Bībeles revīzijas komisijas redaktors Ņikita Andrejevs pastāstīja par Bībeles revīzijas projektu un atbildēja uz jautājumiem. Tikšanās laikā Lutera akadēmijas bibliotēkai un studentiem tika dāvinātas Vecās Derības senebreju valodā un Jaunās Derības sengrieķu valodā. Šis dāvinājums bija iespējams, pateicoties Vācijas Bībeles biedrības atbalstam. Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Mūzikas un liturģijas komisijas vārdā Vilis Kolms pasniedza LBB pārstāvjiem vēstuli, kurā komisija lūdz LBB izskatīt iespēju veidot jaunu psalmu tulkojumu, kuru varētu izmantot liturģijā. Tikšanās laikā tika diskutēts par iespējām rediģēt 2012. vai 1997. gada Bībeles izdevuma psalmus. Tikšanos vadīja ilggadējā Lutera akadēmijas pasniedzēja Laila Čakare.

No kreisās: Ņikita Andrejevs, Valdis Tēraudkalns un Laila Čakare.


Tikšanās Lutera akadēmijā

17.4.2018

18. martā notika tikšanās ar Lutera akadēmijas studentiem, kuras laikā LBB ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns un Bībeles revīzijas komisijas redaktors Ņikita Andrejevs pastāstīja par Bībeles revīzijas projektu un atbildēja uz jautājumiem. Tikšanās laikā Lutera akadēmijas bibliotēkai un studentiem tika dāvinātas Vecās Derības senebreju valodā un Jaunās Derības sengrieķu valodā. Šis dāvinājums bija iespējams, pateicoties Vācijas Bībeles biedrības atbalstam. Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Mūzikas un liturģijas komisijas vārdā Vilis Kolms pasniedza LBB pārstāvjiem vēstuli, kurā komisija lūdz LBB izskatīt iespēju veidot jaunu psalmu tulkojumu, kuru varētu izmantot liturģijā. Tikšanās laikā tika diskutēts par iespējām rediģēt 2012. vai 1997. gada Bībeles izdevuma psalmus. Tikšanos vadīja ilggadējā Lutera akadēmijas pasniedzēja Laila Čakare.

No kreisās: Ņikita Andrejevs, Valdis Tēraudkalns un Laila Čakare.

 

 


Dāvinājums teoloģijas studentiem

16.3.2018

2018. gada 13. martā Latvijas Bībeles biedrības pārstāvji pasniedza Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes studentiem dāvinājumu - Vācijas Bībeles biedrības (VBB) ziedotas grāmatas - Vecās Derības senebreju valodā un Jaunās Derības sengrieķu valodā. Šīs grāmatas ir daļa no VBB atbalstīta projekta, kura ietvaros tiek dāvinātas grāmatas Latvijas mācību iestādēm, kurās teoloģijas studentiem māca Bībeles senās valodas. Grāmatas dāvinātas arī LU Bibliotēkai. Tās saņems arī Lutera akadēmija un Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts.

Grāmatu dāvināšana LU Teoloģijas fakultātes studentiem

Foto: Ralfs Kokins

 


Lieldienu atlaides 01.03.18.-13.04.18.

26.2.2018

 

LIELDIENU ATLAIDES

 

No 1. marta līdz 13. aprīlim

vairākām grāmatām piedāvājam atlaides.

 Ienāciet mūsu biroja grāmatu veikalā vai pasūtiet internetā (sales@bibelesbiedriba.lv)!  

Adrese: Tomsona 2-16 (ieeja no Nītaures ielas), 9.00-16.00, tālr. 67412141.

 

 

Bībele JT ar deiterokanoniskajām grāmatām no 32 EUR uz 28 EUR

Bībele JT, tumši zila, mīkstie vāki, lielais formāts no 20 EUR uz 18 EUR

Bībele RT, bordo, lielais formāts no 18 EUR uz 15 EUR

Bībele RT, bordo, lielais formāts ar dzimtas hroniku no 20 EUR uz 17 EUR

 

Jaunā Derība un Psalmi, JT, lieliem burtiem no 10 EUR uz 8 EUR

Jaunā Derība, ūdensizturīgs papīrs, JT no 10 EUR uz 8 EUR

 

Psalmi, JT no 4 EUR uz 2.20 EUR

 

Toma evaņģēlijs no 4 EUR uz 3 EUR

Fīlipa evaņģēlijs no 4 EUR uz 3 EUR

Pētera evaņģēlijs un Pētera apokalipse no 4 EUR uz 3 EUR

Barnabas vēstule no 4 EUR uz 3 EUR

(Pērkot visus JD apokrifus kopā, cena 10 EUR)

 

Lielā Bībele bērniem no 15 EUR uz 12 EUR

Bībele mazajiem no 7 EUR uz 6 EUR

Mana pužļu Bībele no 8 EUR uz 6 EUR


 


Atkārtoti tirāžeta Bērnu Bībele

12.2.2018

Bērnu Bībele

Latvijas Bībeles biedrība janvārī laidusi klajā Bērnu Bībeli - 184 Bībeles stāsti un ilustrācijas bērniem. Atkārtota tirāža.

Cena 7 EUR


Bībeles revīzijas komisija

12.2.2018

BĪBELES REVĪZIJAS KOMISIJA

Līdzpriekšsēdētāji

Ojārs Incenbergs (Latvijas Bībeles biedrība)

Valdis Tēraudkalns (Latvijas Bībeles biedrība)

 

Komisijas locekļi

Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Romans Kurpnieks-Logins

Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas

Fricis Kristbergs

Sarma Eglīte

Konfesionāli luteriskā baznīca

Gundars Bākulis

Uģis Sildegs

Romas katoļu baznīcas Rīgas arhidiacēze

Jānis Pujats

Pauls Kļaviņš

Latvijas Pareizticīgā baznīca

Nikolajs Tihomirovs

Jānis Dravants

Latvijas Baptistu draudžu savienība

Mārtiņš Balodis

Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienība

Ģirts Rozners

Andris Pešelis

Latvijas Apvienotā metodistu baznīca

Jānis Baumanis

Kristīne Rozefelde

Anglikāņi

Jāna Jēruma-Grīnberga

Ita Marija Ankoriņa

Latvijas Evaņģēliskā reformātu baznīca

Ungars Gulbis

Alvis Sauka

Vasarsvētku draudzes

Agris Ozolinkevičs (Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienība)

Ilze Eris (neatkarīgās Vasarsvētku draudzes)

Valsts valodas centrs

Māris Baltiņš


 

Redaktori

Pirmie redaktori

Jānis Rudzītis-Neimanis (docents, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte), Vecā Derība

Ņikita Andrejevs (zin. asistents, doktorants, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte), Jaunā Derība

Otrie redaktori

Rota Stone (doktorante, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte), Vecā Derība

Dace Balode (profesore, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte), Jaunā Derība


Literārā redaktore: Milda Klampe (doktorante, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte)


 


 


 


 


 


Sākusies jaunā Bībeles tulkojuma revīzija

12.2.2018

26. janvārī LU Teoloģijas fakultātes telpās notika pirmā jaunā Bībeles tulkojuma Revīzijas komisijas sēde, kurā tika izskatīta 1. Mozus grāmata un Mateja evaņģēlijs.

Jaunā tulkojuma revīzija uzsākta, jo ir saņemti daudzi lasītāju ieteikumus, kā arī paši tulkotāji tekstus pēc laika ierauga ar jaunu skatu, jo pa šo laiku veidojusies tulkošanas darba pieredze. Izmaiņas ieteikuši arī revīzijas redaktori, kas strādās ar tekstu un salīdzinās to ar sengrieķu un senebreju pamattekstu. Darbs pie Bībeles teksta nekad neapstājas. Piemēram, Krievijas Bībeles biedrība 2011. gadā iznākušā jaunā Bībeles tulkojuma pārstrādāto versiju izdeva jau 2014. gadā. Tas nenotiek tāpēc, ka pieļautas kādas būtiskas kļūdas, bet tāpēc, ka seno valodu vārdu nozīmju lauks ir plašs. 

Divi redaktori (viens VD, otrs JD, deiterokanoniskās grāmatas skatīs pa daļām abi) caurskatīs saņemtos ieteikumus, kā arī paši pārlasīs 2012. gada Bībeles tulkojuma latviešu valodā tekstu, vai tas atbilst Apvienoto Bībeles biedrību projektos izmantotajiem Bībeles senebreju un sengrieķutekstiem. Pēc tam viņu darīto caurlūkos divi citi redaktori. Pēc tam ieteikumi tiks skatīti Bībeles revīzijas komisijas sēdēs, kas notiks apmēram vienu reizi mēnesī, kurās ar balss tiesībām piedalīsies konfesiju un Valsts valodas centra izvirzītie pārstāvji. Revīzijas komisijā pārstāvētas 11 konfesijas un denominācijas.

Sekojiet Bībeles teksta labojumiem facebook vietnē: https://www.facebook.com/2012tulkojumarevizija/

Pirmā jaunā Bībeles tulkojuma Revīzijas sēde 26. janvārī LU Teoloģijas fakultātes telpās.

 

 


Ziemassvētku atlaides 2017

7.11.2017

No 7. novembra līdz 22. decembrim 

vairākām grāmatām piedāvājam atlaides.

 

Ienāciet mūsu biroja grāmatu veikalā vai pasūtiet internetā (sales@bibelesbiedriba.lv)!

 

Adrese: Tomsona 2-16 (ieeja no Nītaures ielas), 9.00-16.00, tālr. 67412141.

 

 

Lielā Bībele bērniem no 15 EUR uz 10 EUR

Bībele mazajiem (ar rokturi) no 7 EUR un 6 EUR

Bībele jauniešiem no 23 EUR uz 20 EUR

Bībele ar komentāriem no 30 EUR uz 25 EUR

Bībele JT zilā no 20EUR uz 18 EUR

Bībele JT pelēkā, ar rāvējslēdzi no 20 EUR uz 18 EUR

Psalmi JT no 4 EUR uz 2.50 EUR


Jaunas grāmatas - rudens 2017

7.11.2017

Latvijas Bībeles biedrība šoruden laidusi klajā trīs jaunus Bībeļu izdevumus, kā arī Jaunās Derības un Psalmu izdevumu lielākiem burtiem.

Jaunie Bībeļu izdevumi trīs dažādos klasiskos ievākojumos papildina mūsu 1965. gada revidētā Bībeles teksta izdevumu piedāvājumu. Divi no jaunajiem izdevumiem (olīvzaļā un melnā) ir ar cietajiem vākiem, sarkanbrūnā - ar mīkstajiem vākiem. Atdalīto pantu teksta salikums. Draudzīgas cenas. Izmērs 13,5 cm x 19,00 cm. Kastē 24 gab.

Savukārt Jaunās Derības un Psalmu izdevums tapis par mūsu ziedotāju saziedotajiem līdzekļiem un daļa no tirāžas (apmēram 200 eks.) tiek dāvināta slimnīcām Latvijas novados - Liepājā, Valmierā, Tukumā, Ventspilī, Madonā, Mazsalacā, Dobelē, Daugavpilī u. c. Jaunums - Jēzus teiktais iezīmēts sarkaniem burtiem, lappušu malas atstātas lielākas – piezīmēm. Jaunās Derības izdevumi lielākiem burtiem vienmēr ir Bībeles biedrības uzmanības lokā, jo tieši vecākā gadagājuma cilvēki ir lielākie Svēto Rakstu lasītāji. Tāpat lielāki burti padara šo tekstu pieejamu vājredzīgiem cilvēkiem. 

Liels paldies šī izdevuma tapšanā par dāsno ziedojumu (1536,61 EUR) ārpus Latvijas evaņģēliski luteriskajai baznīcai ārpus Latvijas!

Laipni lūgti mūsu biroja grāmatu veikalā vai pasūtiet internetā (sales@bibelesbiedriba.lv)! Adrese: Tomsona 2-16 (ieeja no Nītaures ielas), 9.00-16.00, tālr. 67412141.

http://www.bibelesbiedriba.lv/gramatu_katalogs/index.php

CENA 15,- EUR
VAIRUMTIRDZNIECĪBAS CENA 13,- EUR

CENA 12,- EUR
VAIRUMTIRDZNIECĪBAS CENA 10,- EUR

CENA 14,- EUR
VAIRUMTIRDZNIECĪBAS CENA 12,- EUR

CENA 10,- EUR
VAIRUMTIRDZNIECĪBAS CENA 8,- EUR
Pakā 4 gab.

Jaunums - Jēzus teiktais iezīmēts sarkaniem burtiem, lappušu malas atstātas lielākas – piezīmēm. 

 


Konference "Par Gliku un Reformāciju Latvijā"

9.10.2017

3. oktobrī Alūksnes mācītājmuižas zālē notika konference “Par Gliku un Reformāciju,” kuru organizēja Alūksnes ev. luteriskā draudze un Latvijas Bībeles biedrība. Pasākums notika Vācijas Bībeles biedrības atbalstīta projekta “Bībele un Reformācija” ietvarā. Konferencē ar referātiem piedalījās Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu un Teoloģijas fakultāšu pasniedzēji un pētnieki – Mārtiņš Laizāns pastāstīja par to, kā Rīgā tapušos 16. gs. humānistu tekstos polemiski pretnostatīts katolicisms un luterānisms un kā aprakstīta senlatviešu kristianizācija, Ieva Kalniņa referēja par Reformācijas tēlojumu latviešu romānā. Viņas secinājums bija, ka Reformācija ir maz aplūkots fenomens latviešu romānā. Valdis Tēraudkalns runāja par to, kā mainījies Reformācijas tēls publiskajā telpā, gan protestantiem, gan katoļiem mūsdienās akcentējot izlīguma tēmu un izvairoties no pretnostatījumiem un pārmērīgas Reformācijas slavināšanas. Ņikita Andrejevs lasīja fragmentu no apokrifo Pāvila darbu tulkojuma no latviešu valodā, kas drīzumā tiks izdots, tādējādi lasītājiem dodot iespēju labāk iepazīt dažādus strāvojumus pirmkristietībā.

Pēc lekcijām līdzās Glika ozoliem tika stādīti divu ozolu stādi par godu jaunajam, 2012. gada Bībeles tulkojumam latviešu valodā. Tā ir rakstnieces Māras Svīres iecere.

Ievadvārdus saka Alūksnes evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Magnuss Bengtsons.

Mārtiņš Laizāns, LU Humanitāro zinātņu fakultāte – par katolicisma un luterisma sastatījumu Rīgas humānistu tekstos.

Ieva Kalniņa, LU Humanitāro zinātņu fakultāte – reformācija latviešu romānā.

Ņikita Andrejevs, LU Teoloģijas fakultāte – Pāvila darbu fragmentu tulkojums.

Valdis Tēraudkalns, Latvijas Bībeles biedrība – reformācijas tēls mūsdienās.

Rakstniece Māra Svīre: “Esmu alūksniete un esmu neskaitāmas reizes gājusi garām Glika ozoliem. Šie ozoli ir Alūksnes lielākais dārgums. Novēlu, lai mūsdienu mājās, kur vairāk nav grāmatas un grāmatplaukti, būtu vismaz viena grāmata – Bībele. Novēlu, lai jaunie ozoli augtu un zaļotu!”

Jaunie jaunā Bībeles tulkojuma nākošie lasītāji no Alūksnes sākumskolas, stādot jaunos ozoliņus.

Divi alūksnieši - rakstniece Māra Svīre un Bībeles biedrības Valdes priekšsēdētājs Ojārs Incenbergs.