in English   

Sākusies jaunā Bībeles tulkojuma revīzija

12.2.2018

26. janvārī LU Teoloģijas fakultātes telpās notika pirmā jaunā Bībeles tulkojuma Revīzijas komisijas sēde, kurā tika izskatīta 1. Mozus grāmata un Mateja evaņģēlijs.

Jaunā tulkojuma revīzija uzsākta, jo ir saņemti daudzi lasītāju ieteikumus, kā arī paši tulkotāji tekstus pēc laika ierauga ar jaunu skatu, jo pa šo laiku veidojusies tulkošanas darba pieredze. Izmaiņas ieteikuši arī revīzijas redaktori, kas strādās ar tekstu un salīdzinās to ar sengrieķu un senebreju pamattekstu. Darbs pie Bībeles teksta nekad neapstājas. Piemēram, Krievijas Bībeles biedrība 2011. gadā iznākušā jaunā Bībeles tulkojuma pārstrādāto versiju izdeva jau 2014. gadā. Tas nenotiek tāpēc, ka pieļautas kādas būtiskas kļūdas, bet tāpēc, ka seno valodu vārdu nozīmju lauks ir plašs. 

Divi redaktori (viens VD, otrs JD, deiterokanoniskās grāmatas skatīs pa daļām abi) caurskatīs saņemtos ieteikumus, kā arī paši pārlasīs 2012. gada Bībeles tulkojuma latviešu valodā tekstu, vai tas atbilst Apvienoto Bībeles biedrību projektos izmantotajiem Bībeles senebreju un sengrieķutekstiem. Pēc tam viņu darīto caurlūkos divi citi redaktori. Pēc tam ieteikumi tiks skatīti Bībeles revīzijas komisijas sēdēs, kas notiks apmēram vienu reizi mēnesī, kurās ar balss tiesībām piedalīsies konfesiju un Valsts valodas centra izvirzītie pārstāvji. Revīzijas komisijā pārstāvētas 11 konfesijas un denominācijas.

Sekojiet Bībeles teksta labojumiem facebook vietnē: https://www.facebook.com/2012tulkojumarevizija/

Pirmā jaunā Bībeles tulkojuma Revīzijas sēde 26. janvārī LU Teoloģijas fakultātes telpās.

 

 


Ziemassvētku atlaides 2017

7.11.2017

No 7. novembra līdz 22. decembrim 

vairākām grāmatām piedāvājam atlaides.

 

Ienāciet mūsu biroja grāmatu veikalā vai pasūtiet internetā (sales@bibelesbiedriba.lv)!

 

Adrese: Tomsona 2-16 (ieeja no Nītaures ielas), 9.00-16.00, tālr. 67412141.

 

 

Lielā Bībele bērniem no 15 EUR uz 10 EUR

Bībele mazajiem (ar rokturi) no 7 EUR un 6 EUR

Bībele jauniešiem no 23 EUR uz 20 EUR

Bībele ar komentāriem no 30 EUR uz 25 EUR

Bībele JT zilā no 20EUR uz 18 EUR

Bībele JT pelēkā, ar rāvējslēdzi no 20 EUR uz 18 EUR

Psalmi JT no 4 EUR uz 2.50 EUR


Jaunas grāmatas - rudens 2017

7.11.2017

Latvijas Bībeles biedrība šoruden laidusi klajā trīs jaunus Bībeļu izdevumus, kā arī Jaunās Derības un Psalmu izdevumu lielākiem burtiem.

Jaunie Bībeļu izdevumi trīs dažādos klasiskos ievākojumos papildina mūsu 1965. gada revidētā Bībeles teksta izdevumu piedāvājumu. Divi no jaunajiem izdevumiem (olīvzaļā un melnā) ir ar cietajiem vākiem, sarkanbrūnā - ar mīkstajiem vākiem. Atdalīto pantu teksta salikums. Draudzīgas cenas. Izmērs 13,5 cm x 19,00 cm. Kastē 24 gab.

Savukārt Jaunās Derības un Psalmu izdevums tapis par mūsu ziedotāju saziedotajiem līdzekļiem un daļa no tirāžas (apmēram 200 eks.) tiek dāvināta slimnīcām Latvijas novados - Liepājā, Valmierā, Tukumā, Ventspilī, Madonā, Mazsalacā, Dobelē, Daugavpilī u. c. Jaunums - Jēzus teiktais iezīmēts sarkaniem burtiem, lappušu malas atstātas lielākas – piezīmēm. Jaunās Derības izdevumi lielākiem burtiem vienmēr ir Bībeles biedrības uzmanības lokā, jo tieši vecākā gadagājuma cilvēki ir lielākie Svēto Rakstu lasītāji. Tāpat lielāki burti padara šo tekstu pieejamu vājredzīgiem cilvēkiem. 

Liels paldies šī izdevuma tapšanā par dāsno ziedojumu (1536,61 EUR) ārpus Latvijas evaņģēliski luteriskajai baznīcai ārpus Latvijas!

Laipni lūgti mūsu biroja grāmatu veikalā vai pasūtiet internetā (sales@bibelesbiedriba.lv)! Adrese: Tomsona 2-16 (ieeja no Nītaures ielas), 9.00-16.00, tālr. 67412141.

http://www.bibelesbiedriba.lv/gramatu_katalogs/index.php

CENA 15,- EUR
VAIRUMTIRDZNIECĪBAS CENA 13,- EUR

CENA 12,- EUR
VAIRUMTIRDZNIECĪBAS CENA 10,- EUR

CENA 14,- EUR
VAIRUMTIRDZNIECĪBAS CENA 12,- EUR

CENA 10,- EUR
VAIRUMTIRDZNIECĪBAS CENA 8,- EUR
Pakā 4 gab.

Jaunums - Jēzus teiktais iezīmēts sarkaniem burtiem, lappušu malas atstātas lielākas – piezīmēm. 

 


Konference "Par Gliku un Reformāciju Latvijā"

9.10.2017

3. oktobrī Alūksnes mācītājmuižas zālē notika konference “Par Gliku un Reformāciju,” kuru organizēja Alūksnes ev. luteriskā draudze un Latvijas Bībeles biedrība. Pasākums notika Vācijas Bībeles biedrības atbalstīta projekta “Bībele un Reformācija” ietvarā. Konferencē ar referātiem piedalījās Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu un Teoloģijas fakultāšu pasniedzēji un pētnieki – Mārtiņš Laizāns pastāstīja par to, kā Rīgā tapušos 16. gs. humānistu tekstos polemiski pretnostatīts katolicisms un luterānisms un kā aprakstīta senlatviešu kristianizācija, Ieva Kalniņa referēja par Reformācijas tēlojumu latviešu romānā. Viņas secinājums bija, ka Reformācija ir maz aplūkots fenomens latviešu romānā. Valdis Tēraudkalns runāja par to, kā mainījies Reformācijas tēls publiskajā telpā, gan protestantiem, gan katoļiem mūsdienās akcentējot izlīguma tēmu un izvairoties no pretnostatījumiem un pārmērīgas Reformācijas slavināšanas. Ņikita Andrejevs lasīja fragmentu no apokrifo Pāvila darbu tulkojuma no latviešu valodā, kas drīzumā tiks izdots, tādējādi lasītājiem dodot iespēju labāk iepazīt dažādus strāvojumus pirmkristietībā.

Pēc lekcijām līdzās Glika ozoliem tika stādīti divu ozolu stādi par godu jaunajam, 2012. gada Bībeles tulkojumam latviešu valodā. Tā ir rakstnieces Māras Svīres iecere.

Ievadvārdus saka Alūksnes evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Magnuss Bengtsons.

Mārtiņš Laizāns, LU Humanitāro zinātņu fakultāte – par katolicisma un luterisma sastatījumu Rīgas humānistu tekstos.

Ieva Kalniņa, LU Humanitāro zinātņu fakultāte – reformācija latviešu romānā.

Ņikita Andrejevs, LU Teoloģijas fakultāte – Pāvila darbu fragmentu tulkojums.

Valdis Tēraudkalns, Latvijas Bībeles biedrība – reformācijas tēls mūsdienās.

Rakstniece Māra Svīre: “Esmu alūksniete un esmu neskaitāmas reizes gājusi garām Glika ozoliem. Šie ozoli ir Alūksnes lielākais dārgums. Novēlu, lai mūsdienu mājās, kur vairāk nav grāmatas un grāmatplaukti, būtu vismaz viena grāmata – Bībele. Novēlu, lai jaunie ozoli augtu un zaļotu!”

Jaunie jaunā Bībeles tulkojuma nākošie lasītāji no Alūksnes sākumskolas, stādot jaunos ozoliņus.

Divi alūksnieši - rakstniece Māra Svīre un Bībeles biedrības Valdes priekšsēdētājs Ojārs Incenbergs.

 

 

 


Latvijas Bībeles biedrība uzsāk darbu pie 2012. gada Bībeles tulkojuma teksta revīzijas

14.9.2017

Šī gada nogalē sāksies 2012. gadā izdotā Bībeles tulkojuma latviešu valodā revīzija, kuru saskaņā ar plānu paredzēts pabeigt 2021. gadā. Šo darbu finansiāli atbalsta Apvienotās Bībeles biedrības (ABB).

Darba gaitā tiks izvērtēti saņemtie priekšlikumi (tos var iesniegt, sūtot uz šo e-pastu: 2012tulkojumarevizija@gmail.com) un caurskatīts esošais tulkojums, pārbaudot vai tas konsekventi atbilst jaunākajiem ABB Bībeles tulkošanas projektos lietoto standarttekstu (Vecajai Derībai - senebreju valodā un Jaunajai Derībai - sengrieķu valodā) izdevumiem. Lēmumus pieņems starpkonfesionāla komisija, kuras darbā savus pārstāvjus tiks aicinātas nominēt Latvijā esošās kristīgās konfesijas un Valsts valodas centrs. Uz komisijas sēdēm tiks aicināti arī tulkotāji, kuri strādāja pie 2012. gada Bībeles tulkojuma.

Bībeles revīzijas nav nekas neparasts. M. Luters savā Bībeles tulkojumā (pirmiespiedums 1534. g.) pirmos labojumus veica jau 1545. gadā. Pirmais, E. Glika veidotais latviešu Bībeles tulkojums piedzīvoja veselas 5 revīzijas! 1898. gadā tika publicēta pēdējā E. Glika tulkojuma revīzija, kas bija aptuveni pusgadsimtu ilga emendācijas komisijas darba rezultāts. Revidēts ticis arī 1965. gadā iznākušais Bībeles izdevums (revīziju Latvijas Bībeles biedrība publicēja 1997. g.). Trešais Bībeles tulkojums (1995-2012) tapa ilgā laika posmā, daļa tekstu tulkoti jau deviņdesmito gadu beigās, tāpēc saprotams, ka sakrājušies ieteikumi redakcionālām izmaiņām tekstā. Jaunas idejas radušās gan tulkotājiem, gan viņu darba turpinātājiem – jaunai seno Bībeles valodu zinātāju paaudzei, gan daudziem citiem Bībeles lasītājiem.

Jaunā projekta gaitā liela vērība tiks pievērsta publicitātei – komisijas lēmumi tiks publiskoti pēc katras sēdes, ievietojot tos Bībeles biedrības Facebook lapā.

“Kurš tulkojums vai revīzija ir labāks un precīzāks? Kuram Bībeles izdevumam var uzticēties?”- tie ne reti ir lasītāju uzdoti jautājumi. Tāpēc nepieciešams Bībeles izdevums, kas atbilst mūsdienu literārajai valodai un Bībeles teksta izpratnei. Mēs varam būt bagāti ar to, ka mums ir un būs dažādi Bībeles tulkojumi un to revīzijas.

 

Gaidām jūsu ieteikumus vai kļūdu labojumus!

E-pasts: 2012tulkojumarevizija@gmail.com


 


LIELĀS VASARAS ATLAIDES 2017 

1.6.2017

LIELĀS VASARAS ATLAIDES 2017 

1. jūnijs – 31. augusts

Vasarā katru mēnesi piedāvājam atlaides vairākām grāmatām. Ienāciet  mūsu biroja grāmatu veikalā vai pasūtiet internetā:sales@bibelesbiedriba.lv ! Adrese: Tomsona 2-16 (ieeja no Nītaures ielas), 9.00-16.00, tālr. 67412141, www.bibelesbiedriba.lv

http://www.bibelesbiedriba.lv/gramatu_katalogs/index.php

 JŪNIJS

Bībele JT, jauniešiem no 23,00 € uz 19,00 €

Bībele RT, melnā R65 no 22,00 € uz 18,00 €

Bībele RT, ar komentāriem no 30,00 € uz 25,00 

Jaunā Derība, JT, uz ūdensizturīga papīra no 10,00 € uz 7,00 €

Toma evaņģēlijs no 4,00 € uz 3,00 €

Pētera evaņģēlijs no 4,00 € uz 3,00 €

Bībele mazajām sirsniņām no 6,00 € uz 5,00 €

Lielā Bērnu Bībele no 15,00 € uz 10,00 € 


 

JŪLIJS

Bībele JT, dzintara no 20,00 € uz 18,00 €

Bībele RT, bordo R65 no 15,00 € uz 13,00 €

Bībele JT, melnā no 20,00 € uz 18,00 € 

Jaunā Derība un Psalmi, RT no 8,00 € uz 5,00 €

Barnabas vēstule no 4,00 € uz 3,00 €

Filipa evaņģēlijs no 4,00 € uz 3,00 €

Mana pužļu Bībele no 8,00 € uz 5,00 €

Bērnu Bībele no 6,00 uz 5,00 €


 

AUGUSTS

Bībele JT, zilā 20,00 € uz 18,00 €

Bībele RT, bez hronikas no 23,00 € uz 20,00 €

Bībele JT, pelēkā no 20,00 € uz 18,00 €

Bībele RT, ar hroniku no 25,00 € uz 20,00 €

Jaunā Derība, JT, uz ūdensizturīga papīra no 10,00 € uz 7,00 €

Jaunā Derība un Psalmi RT no 8,00 € uz 5,00 €

Toma evaņģēlijs no 4,00 € uz 3,00 €

Filipa evaņģēlijs no 4,00 € uz 3,00 €

Ziemassvētku stāsts no 4,00 € uz 3,00 €

Bībele mazajiem no 7,00 € uz 5,00 €

 

ATLAIDE PENSIONĀRIEM 

Katru dienu no 9:00 -13:00, uzrādot pensionāru apliecību, saņemiet 10% atlaidi!

Atlaide neattiecas uz akcijas precēm!


 

 

  

 


Starptautiska konference par Reformāciju

30.5.2017

19. maijā, Valsts valodas komisija sadarbībā ar Latvijas Bībeles biedrību Rīgas pilī rīkoja starptautisku konferenci “Reformācija, valoda, kultūra”. Konferenci ar uzrunām atklāja Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Valsts valodas komisijas vadītājs Andrejs Veisbergs un Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns. Konferencē tika skatīts plašs valodas un kultūras jautājumu klāsts, kas saistās ar Reformācijas ietekmi uz Latviju. Tajā referēja Vācijas, Igaunijas un Latvijas zinātnieki – teologi, valodnieki, filozofi, vēsturnieki, kultūrpētnieki, tulkojumzinātnieki. Gada otrajā pusē iznāks kārtējais Valsts valodas komisijas Rakstu sējums, kurā būs apkopoti konferences referāti. Šī konference ir ilgstošas sadarbības rezultāts – iepriekšējā šāda konference, kuru Valsts valodas komisija rīkoja sadarbībā ar Latvijas Bībeles biedrību, notika 2013. gadā.

 Valsts prezidents Raimonds Vējonis: “Tās valodas, kurās nav tulkota Bībele, ir mirušas. Ja tautai ir pašai sava valoda un kultūra, tas ļauj izveidot savu valsti.”

Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns pasniedz Bībeli Valsts prezidents Raimondam Vējonim.

No kreisās: LU Humanitāro zinātņu fakultātes dekāne Ilze Rūmniece, LU Teoloģijas fakultātes zinātniskais asistents Reinis Norkārkls, LU Teoloģijas fakultātes maģistrants Ņikita Andrejevs, Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Valsts valodas komisijas priekšsēdētājs Andrejs Veinbergs, Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns, Latvijas Bībeles biedrības Valdes priekšsēdētājs Ojārs Incenbergs, LU Teoloģijas fakultātes dekāne Dace Balode.

 

 


LBB biedru kopsapulce

11.4.2017

5. aprīlī notika ikgadējā Bībeles biedrības biedru kopsapulce. Šoreiz – Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes evaņģēliski luteriskās draudzes telpās. Kā jau starpkonfesionāla organizācija katru gadu izmantojam iespēju paviesoties pie kādas citas draudzes. Paldies Sv. Ģertrūdes draudzei par viesmīlību un mācītājam Oskaram Smoļakam par svētbrīdi! Kā parasti sanākušie LBB biedri noklausījās darbinieku atskaites ziņojumus. Šis gads bija pārvēlēšanu gads, līdz ar to kopsapulce noslēdzās ar jaunas Valdes ievēlēšanu. Tika ievēlēti divi jauni Valdes locekļi Kārlis Žols (LELBĀL) un Imants Ģipslis (SDA). Sakām paldies par darbu diviem Valdes locekļiem Pavilam Brūveram (LELB) un Armandam Bērziņam (SDA), kuri savu darbu Valdē beiguši.

Ar jaunas Valdes ievēlēšanu noslēdzās mūsu ikgadējā LBB biedru kopsapulce. Klātesošie LBB Valdes locekļi (no kreisās): Zintars Jansons, Imants Ģipslis, Jevgēņija Ņečajeva, Kārlis Žols, Ojārs Incenbergs, Pēteris Cielavs.

2016. gadā izdotās grāmatas.


Filipa evaņģēlija atvēršanas svētki

27.3.2017

24. martā Latvijas Universitātes bibliotēkas Klusajā lasītavā notika Filipa evaņģēlija pirmpublicējuma latviešu valodā atvēršanas svētki. Filipa evaņģēlijs ir viens no interesantākajiem un pārsteidzošākajiem pirmo gadsimtu kristiešu ārpuskanoniskajiem sacerējumiem. Tas pieder gnostisko evaņģēliju tradīcijai. Filipa evaņģēlijs, tāpat kā Toma evaņģēlijs, ir viens no tekstiem, kas 1945. g. tika atrasti Naghammādī, Augšēģiptē.

Šis izdevums ir turpinājums iepriekšējiem pirmkristīgās literatūras tekstu tulkojumiem – Toma un Pētera evaņģēlijiem, Pētera apokalipsei, Barnabas vēstulei. Šo seno tekstu izdošanā Latvijas Bībeles biedrība sadarbojas ar LU Teoloģijas fakultāti. Tekstu no koptu valodas tulkojis LU Teoloģijas fakultātes asoc. profesors, luterāņu mācītājs Ralfs Kokins. Grāmatu izdošanu finansiāli atbalstījusi Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīca ārpus Latvijas (LELBĀL).

Atvēršanas svētkos piedalījās un uzrunas teica LU rektors Indriķis Muižnieks, LELBĀL arhibīskape Lauma Zušēviča, LU Teoloģijas fakultātes dekāne Dace Balode, tulkotājs Ralfs Kokins.

Izdevuma cena 4,- EUR.

Kaspars Simanovičs (no kreisās), Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs un Filipa evaņģēlija pēcvārda autors, Lauma Zuševica, LELBĀL arhibīskape, Ralfs Kokins, tulkotājs, Milda Klampe, redaktore.

Indriķis Muižnieks, LU rektors: “Cik vispār ir valodas, kurās šie Jaunās Derības apokrifi ir pārlikti? Tas ir pienesums, kas bagātina, apliecina LU daudzveidību un spēju tiekties pēc augstākajiem standartiem.”

 Lauma Zuševica, LELBĀL arhibīskape: “Šie senie teksti aicina iet tālāk, iedziļināties vairāk. Novēlu visiem tapt uzrunātiem un iegūt dziļāku izpratni par Jēzu.”

Dace Balode, LU Teoloģijas fakultātes dekāne: “Šie ir ārpuskanoniskie teksti, tātad kādā brīdī ir bijis mulsums un bailes no tiem. Tāpat kā tagad daudzos ir mulsums. Taču kristīgs cilvēks ir brīvs un var uzdot visus jautājumus. Un, kur rodas jaunas zināšanas, tur rodas arī tām jauns pielietojums. Paldies Laumai Zuševicai par atbalstu!”

Ralfs Kokins, tulkotājs un LU profesors: “Šie senie teksti palīdz saprast Jaunās Derības kontekstu. Palīdz saprast, ko saka baznīctēvi, palīdz saprast gnostisko domāšanu. Protams, uz šiem tekstiem jāskatās kritiski. Šim tekstam ir spēks, un ir jādomā, kas tur ir aprakstīts – vai tas ir Debesu valstības apraksts, vai tā ir psihiska rakstura īstenība - ceļojums cilvēka bezapziņas dzīļu pasaulē. Tomēr vērtīgākais nav gnostiskais aspekts, bet gan apustuliskais – Jēzus līdzības, senās kristietības gudrības vārdi.”

LBB ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns pateicas visiem, kuri strādāja pie šī izdevuma tapšanas un izdevuma sponsoriem – LELBĀL un Laumai Zuševicai, LELBĀL arhibīskapei personiski.

Grāmatas cena 4,- EUR.

 

 

 


Bībeles diena Ķekavā

22.3.2017

18. martā kopā ar Ķekavas Vasarsvētku draudzi un Doles-Ķekavas evaņģēliski luterisko draudzi Doles tautas namā svinējām Bībeles dienu. Šoreiz - ekumēnisma zīmē. Jo tieši Bībele ir tā, kas spēj mūs vienot mūsu dažādībā. Var tikai pievienoties Ķekavas Vasarsvētku draudzes mācītāja Kristapa Cēbura teiktajam, kurš visus aicināja lasīt Bībeli kopā, jo kopīgajā Bībeles lasīšanas pieredzē, kad “ēdam šo maizi kopā, iegūstam arī labāku cits cita sapratni. Tas palīdz praktizēt ticību un dzīvot.” Bībele iedvesmo!

Dievkalpojuma laikā tika vākti ziedojumi Bībeļu un audiogrāmatu dāvināšanai Ķekavas sociālajam centram.

Kristaps Cēburs, Ķekavas Vasarsvētku draudzes mācītājs: “Bībele ir kā uzklāts galds, pie kura ir aicināti visi. Un mēs esam bagāta tauta, jo mums ir pat divi Bībeles tulkojumi. Ne katra tauta ir tik priviliģēta. Taču, lai saprastu, kas ir Bībele, vajadzīga visa dzīve.”

Arnis Eltermanis, Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskā draudzes mācītājs: “Padomju laikā, kad Bībele bija retums un vispār kaut kas nesaprotams, cilvēki mēdza teikt, - ja tu izlasīsi visu Bībeli, tu sajuksi prātā. Tad var teikt, ka es arī esmu sajucis prātā. Un es aicinu arī visus lasīt Bībeli un “sajukt prātā”.”

Dievkalpojuma laikā tika vākti ziedojumi Bībeļu un audiogrāmatu dāvināšanai Ķekavas sociālajam centram.

Paldies Raivitai par Jāņa Ivanova klaviermūziku “Sapņotājs”! Nemaz tik bieži negadās dievkalpojuma laikā ko tādu dzirdēt!

Izlozējam balvas - kā parasti divi laimīgie ziedotāji saņem grāmatas.

Laimīgie balvu ieguvēji Terēze Alpe un Ruslans Čābūts.