in English   

Bībeles Latgalei

14.2.2017

2. februārī Latvijas Bībeles biedrība viesojās Rēzeknē, kur Rēzeknes Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu katedrālē notika Sveču dienas dievkalpojums. Dievkalpojums noslēdzās ar Bībeļu un bērnu Bībeļu dāvināšanu draudzes locekļiem – jaunajām ģimenēm. Bībeles ar saviem ziedojumiem palīdzēja sarūpēt 56 ziedotāji, tai skaitā trīs draudzes – Preiļu, Daugavpils Dievmātes, Jezupovas Sv. Pētera un Pāvila Romas katoliskās draudzes. Lūgumu ziedot rudenī nosūtījām visiem Rēzeknes - Aglonas diecēzes un Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības laikraksta “Gaismas Taka” lasītājiem. Liels paldies visiem! Īpašs paldies Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskapam Jānim Bulim par sadarbību, skaisto dievkalpojumu un lielisko pasākuma vadību! Ceram uz sadarbību arī turpmāk, jo, kā pārliecinājāmies Rēzeknē, Bībeles Latgalē ļoti gaida.

Liels paldies Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskapam Jānim Bulim par skaisto dievkalpojumu, lielisko pasākuma vadību un kā parasti – sirsnīgo latgaliešu uzņemšanu!  

LBB ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns un Ņikita Andrejevs (atbildīgais par grāmatu izplati) pasniedz grāmatas Rēzekniešu jaunajām ģimenēm.

Jolanta, Danils (8 g.), Aleksandrs (4 g.)

“Šodien mums liela diena. Šī ir mūsu pirmā Bībele.”

Dace, Māris, Raivo (7 g.)

“Mums mājās līdz nebija Bībele. Bet tagad būs.”

 Ilga un Ralfs (14 g.)

“Jau sen ļoti gribējām Bībeli latviešu valodā. Burtiski pirms pāris dienām atkal par to iedomājos. Un tūlīt man piezvanīja no baznīcas, ka šodien būs tāda iespēja. Un, lūk, - kāda Dieva dāvana.”

 


Pateicamies par atbalstu 2016. gadā!

11.1.2017

Milzīgs paldies visiem ziedotājiem, kuri 2016. gadā atbalstīja Dieva Vārda popularizāciju Latvijā, kā arī Bībeles un citu grāmatu bezmaksas izplati gan maziem, gan lieliem!

Ernsts Gliks (1652-1705), pirmais Bībeles tulkotājs par Bībeli teica:

“Izstum sauli no pasaules un tev cits nekas neatliks, kā vēsa tumsība un akls bezdibenis.”

Jūsu atbalsts Bībeles izplatei palīdz gaismai iespīdēt Latvijā un kļūt par gaišāku vietu, kur mums visiem dzīvot!

 

Par saziedotajiem līdzekļiem esam varējuši:

- Dāvināt 410 Bībeles latviešu un krievu valodā cietuma Alfas kursu vajadzībām Ieslodzījumu vietu pārvaldei.

- Dāvināt 390 Bībeles latviešu un krievu valodā, kā arī 80 grāmatas Pateicības priekā un Pie rāmiem ūdeņiem Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcai. Šo grāmatu dāvinājumu palīdzēja sarūpēt Norvēģijas Bībeles biedrība.

- Dāvināt Tukuma un Kandavas novadu dažādu konfesiju draudzēm ar misijas kalpošanu 406 dažādas bērnu Bībeles, Jaunās Derības un Bībeles. Grāmatas aizceļojušas pie trūcīgiem bērniem un ģimenēm šajos novados.

- Izdot Reformācijas 500. jubilejai veltītu krāsainu brošūru par Bībeli un Reformāciju “Uz Viņa vārdu es ceru!”. Tā bez maksas tiks dāvināta draudzēm evaņģelizācijas vajadzībām.

- Dāvināt dažādas bērnu Bībeles, Jaunās Derības un Bībeles Liepājas un Liepājas novada dažādu konfesiju draudzēm ar dažādām misijas kalpošanām. Pie draudzēm jau aizceļojušas 737 grāmatas. Projekts turpināsies vēl 2017. gadā.

- Dāvināt 115 Bībeles, Jaunās Derības un citas grāmatas draudzēm, kuras organizēja Bībeles dienas pasākumu un ziedoja grāmatu iegādei un dāvināšanai dažādos draudzes pasākumos.

- Strazdes bērnu namam (Talsu novads) mazo bērnu tualešu remontam pārskaitīti 1158,- EUR. Ar Strazdes bērnu namu sadarbojamies un finansiāli atbalstam dažādas bērnu vajadzības kopš 2012. gada.

- Dāvināt 96 grāmatas dažādu konfesiju draudzēm, kas atbalstījušas akciju "Mana Adventa dāvana".

 

Pavisam kopā dažādu projektu ietvaros bez maksas dāvinātas 2234 grāmatas. 

Pagājušajā gadā esam saņēmuši 2356 ziedojumus no 1681 ziedotāja. Tādēļ 2356 reizes sakām

LIELU UN SIRSNĪGU PALDIES!

Jūsu ziedojums un atbalsts ir ļoti svarīgs – tas iedvesmo mūs un palīdz iedvesmot citus, dāvinot viņiem Dieva Vārdu. Paldies visiem, kuri kopā ar ziedojumu uz ziedojumu kvīts rakstījuši un sūtījuši mums sirsnīgus vārdus un novēlējumus mūsu darbā! Tāpat paldies tiem ziedotājiem, kuru adreses mums nav, un kuriem arī nevaram nosūtīt pateicību! Pateicamies arī par jūsu lūgšanām, lai Bībeles vēsts Latvijā ne tikai tiktu sadzirdēta, bet arī lietota ikviena cilvēka dzīvē!

 

Ceram uz jūsu atbalstu arī 2017. gadā!


Jaunās Derības jaunajā tulkojumā audioieraksta “atvēršana”

28.11.2016

26. novembrī, Mateja baptistu baznīcā notika Jaunās Derības jaunajā tulkojumā audioieraksta atvēršanas dievkalpojums.

Ieraksts šoruden divu mēnešu laikā tapa Mateja baptistu draudzes pagrabiņā – ierakstam pielāgotās telpās. Kā atzīmēja Bībeles biedrības vadītājs Valdis Tēraudkalns, - šo ierakstu raksturo trīs unikālas lietas – dažādu konfesiju pārstāvju dalība, Jaunās Derības teksts ierunāts lomās, Labās Vēsts piedāvājums formātā, kas pieejamāks jaunajai paaudzei šajā laikmetā.

Dievkalpojuma laikā ieraksta dalībnieki dalījās ar savām izjūtam, ierunājot tekstu. Bija patiess prieks dzirdēt, ka visi ieraksta dalībnieki savu dalību šajā projektā sajutuši kā pagodinājumu. Pavisam Jaunās Derības tekstu ierunāja 38 dažādu konfesiju mācītāji, laji un aktieri. Dievkalpojuma noslēgumā, turpinot Glika tradīciju, tika iestādīts ozols. Ļoti ceram, ka pēc kāda laika tam pievienosies otrs ozols – pēc Vecās Derības ieraksta.

Ieraksts šobrīd bez maksas pieejams tiešsaistē Bībeles biedrības mājas lapā un mp3 dubultdiskā. Cena 8,- EUR.

Dalībnieku grupas foto. Pavisam Jaunās Derības tekstu ierunāja 38 dažādu konfesiju mācītāji, laji un aktieri. Paldies visiem!

Valdis Tēraudkalns, Bībeles biedrības vadītājs: “Labā Vēsts katrai jaunai paaudzei jāpauž citādāk.”

Kārlis Auškāps, ieraksta režisors: “Jūtos ļoti pagodināts par iespēju piedalīties. Katrā darba cēlienā ieraksta laikā lūdzāmies, un man liekas to var just. Paldies par pazemību visiem ierunātājiem, kas uzklausīja mūsu piezīmes!”

Irēna Cērmane, ieraksta režisore: “Pateicība Visaugstākajam par iespēju piedalīties šajā darbā un divu mēnešu laikā katru dienu, katru stundu domāt par Bībeli. Ļoti interesants laiks. Lai visiem priecīgi un patīkami klausīties, ko esam sastrādājuši!”

Jānis Vanags, LELB arhibīskaps, Jēzus “lomas” ierunātājs: “Pazemīgi atdevu savu balsi Jēzum, kurš man ieraksta laikā atklājās ne tikai kā Labais Gans un Vīna Koks, bet arī kā tāds, kura vārdi ir stingri, vīrišķīgi un noteikti. Apsveicu visus ar šo ieguvumu, kas varēs pavadīt mūs, braucot ar auto pa Latvijas ceļiem!”

Zbigņevs Stankevičs, Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts: “Jūtos ļoti pagodināts par savu līdzdalību šajā projektā. Ierunāju Pilāta balsi. Paldies Kārlim un Irēnai, ka atklāja man dziļumu, kāds ir Pilāta vārdos : “Kas ir patiesība?” Evaņģēlijs katrā laikmetā jāatklāj no jauna. Tā ir mūsu misija, un šis projekts iet tajā virzienā. Lai Dieva Gars top miesa!”

Turpinot Glika tradīciju tika iestādīts ozols. Ļoti ceram, ka pēc kāda laika tam pievienosies otra ozols – pēc Vecās Derības ieraksta.

Sendija Burka Šaicanova - projekta koordinatore, bez kuras pieredzes un entuziasma šis ieraksts nebūtu tapis. PALDIES! PALDIES! PALDIES!


Bībeles diena draudzēs šoruden, 10.11.16.

10.11.2016

BĪBELE IEDVESMO

Šoruden Latvijas Bībeles biedrība Bībeles dienu dievkalpojumā viesojās divās draudzēs – 8. oktobrī Rīgas 5. septītās dienās adventistu draudzē un 6. novembrī Rīgas Sv. Pestītāja Anglikāņu draudzē. Bībeles biedrības ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns draudžu locekļiem pastāstīja par Bībeles biedrības darbu Latvijā un pasaulē, dažādiem labdarības projektiem, kā arī komplicēto tulkošanas darbu. Bībeles dienas dievkalpojumi kopā ar Bībeles biedrību ir arī iespēja “iesēt cerību” un dāvināt Bībeli kādam, kuram tā nav. Par dievkalpojuma laikā draudžu locekļu saziedotajiem līdzekļiem draudze var saņemt Bībeles un citas grāmatas dažādām draudzes vajadzībām un kalpošanām. Rīgas 5. septītās dienas adventistu draudze vēlējās par saziedotajiem līdzekļiem dāvināt klausāmgrāmatas ar Bībeles tekstiem draudzes senioriem, savukārt Anglikāņu draudze - dāvināt Bībeles draudzes krievu tautības cilvēkiem.

Kā Bībeles dienas dievkalpojuma sprediķī sacīja Ņikita Andrejevs (LBB) - “Bībeles teksts top dzīvs, kad tas iedvesmo cilvēku dzīves.” Un mūs visus vieno tiekšanās pēc šīs iedvesmas.

Paldies abām draudzēm par viesmīlību!

Aicinām arī citas draudzes atzīmēt Bībeles dienu kopā ar Latvijas Bībeles biedrību!

e-pasts: lbb@apollo.lv

Bībeles biedrības vadītājs Valdis Tēraudkalns Sv. Pestītāja Anglikāņu draudzē: “Var likties, ka tas taču ir vienkārši - labi zināt oriģinālvalodu un valodu, kurā tulko, un tad dažu gadu laikā iztulkot Bībeli. Bet jāatceras, ka būtiskākais ir nevis burtiski iztulkot tekstu, bet satuvināt lasītāja un Bībeles teksta pasaules. Tulkojums ir jēgpilns tad, ja lasītājs tekstā atpazīst sevi, sev līdzīgus cilvēkus. Bībele kļūst par Dieva Vārdu tad, kad cilvēks to piedzīvo kā jēgpilnu tekstu.”

Ņikita Andrejevs (LBB), Rīgas 5. septītās dienas adventistu draudzē: “Bībeles teksts top dzīvs, kad tas iedvesmo cilvēku dzīves. Lasot Bībeli kopā var rasties daudz un dažādi viedokļi, bet cilvēkus vieno lasīšana un tieksme pēc šīs iedvesmas.”

“Iesēj cerību!” - par dievkalpojuma laikā draudžu locekļu saziedotajiem līdzekļiem draudze var saņemt Bībeles un citas grāmatas dažādām draudzes vajadzībām un kalpošanām.

Kā katru reizi vienas izlozētās “laimīgās” ziedotāju aploksnes īpašnieks saņem Bībeli ar komentāriem. Tūlīt uzzināsim, kurš to saņems. (Rīgas 5. SDA draudze)

.. un balvu – Bībeli ar komentāriem saņem draudzes priekšnieks Andrejs Bērziņš (Rīgas 5. SDA draudze). Apsveicam!!

Izloze Sv. Pestītāja Anglikāņu draudzē.

 

 

 


Rudens un ziemas atlaides grāmatām

2.11.2016

Laikā no 1. novembra līdz 22. decembrim vairākām grāmatām piedāvājam atlaides. Ienāciet mūsu biroja grāmatu veikalā vai pasūtiet internetā (sales@bibelesbiedriba.lv)! Adrese: Tomsona 2-16 (ieeja no Nītaures ielas), 9.00-16.00, tālr. 67412141.

 

Jaunā Derība, JT, ūdensizturīga no 10,00 € uz 7,00 €

Bībele mazajiem no 7,00 € uz 5,00 €

Mana pužļu Bībele no 8,00 € uz 5,00 €

Lielā Bērnu Bībele no 15,00 € uz 10,00 €

Bībele, JT, jauniešiem no 23,00 € uz 20,00 €

Bībele, RT ar komentāriem no 30,00 € uz 25,00 €

Konkordance no 11,00 € uz 7,00 €

Jaunā Derība un Psalmi, RT no 8,00 € uz 5,00 €

Bībele RT, melna ar rāvējsl., vid. no 22,00 € uz 18,00 €

Ievads Vecajā Derībā no 11,00 € uz 7,00 €

Bībele, RT, bordo ar hroniku no 25,00 € uz 22,00 €

Bībele, RT, bordo bez hronikas no 23,00 € uz 20,00 €

 

 

 


Bībeļu dāvinājums slimnīcām

7.10.2016

Pateicoties ziedotājiem Norvēģijā šogad lielākajai slimnīcai Latvijā - Austrumu klīniskajai universitātes slimnīcai, kas apvieno 6 stacionārus, dāvinājām 390 Bībeles latviešu un krievu valodā. Vienīgajai specializētajai Bērnu slimnīcai Latvijā, un konkrēti tās Paliatīvās aprūpes biedrībai dāvinājām 80 grāmatas ar Bībeles citātiem. Liels paldies ziedotājiem Norvēģijā!

Kristīne Vanaga, kapelānu dienesta stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs" un "Biķernieki" kapelāne: “Cilvēks, kurš nokļūst slimnīcā ir ļoti jūtīgs. Aktualizējas viņa vajadzības, vērtību sistēma un attiecības ar mūžību un Dievu. Tad, ja var iedot cilvēkam kaut ko taustāmu, vēl jo vairāk, ja tā ir Bībele, cilvēks prot to novērtēt.”

Dzintra Saveļjeva, HIF/AIDS nodaļas kurjere – pavada pacientus uz procedūrām slimnīcas teritorijā: “Strādāju šeit jau 14 gadus, un sajūtu, ka strādāt šeit ir mans aicinājums. Jēzus teica: ejiet un sludiniet. Un es arī mēģinu to darīt. Jo, ja mēs nesējam, kas tad augs? Slimnīcā it īpaši ir vajadzīga ticība, cerība un mīlestība. Un cilvēki ilgojas pēc mīlestības. Nesen šeit bija viens paralizēts puisis – gribēja taisīt pašnāvību. Sāka ticēt, un nu jau sācis staigāt. Reizēm atsūta man kādu īsziņu. Vajag iedrošināties un dot cilvēkiem iespēju tikt pie Dieva Vārda. Un tad jau Vārds pats darbosies.”  

Austrumu klīniskā universitātes slimnīca - lielākā ārstniecības iestāde Latvijā 6 stacionāri, 400 000 pacienti gadā, 2000 gultas vietas.


Bībeles Latvijas cietumiem

7.10.2016

Oktobrī Latvijas ieslodzījumu vietu pārvaldei nodevām lielu Bībeļu dāvinājumu - 410 Bībeles latviešu un krievu valodā. Sirsnīgs paldies 393 ziedotājiem visā Latvijā, kuri šim mērķim saziedoja 5003,- EUR!! Bībeles tiks lietotas cietuma Alfas laikā, kristīgajā izglītības un audzināšanas programmā “Mirjama”, kā arī dāvinātas kristībās un iesvētībās.

Latvijas ieslodzījumu vietu virskapelāns Ainis Zālītis: “Cietumā ir laiks pārdomām, un cilvēki lasa Bībeli, protams, ne jau visi. Dieva Vārds strādā. Cilvēki mainās. Nupat septembrī Rīgas Centrālcietumā bija iesvētības.”


Ciemos Strazdes bērnu namā

27.7.2016

Priecājamies par katru draugu

Tālajos un ekonomiski grūtajos 90. gados nolēmām, ka vēlamies atbalstīt ne tikai līdzcilvēku garīgās, bet arī praktiskās vajadzības. Šo tradīciju turpinām arī šodien. Katru gadu 10 % no Bībeles biedrības lielākās labdarības akcijas “Mana Adventa dāvana” pārskaitām kādai iestādei, kas nesavtīgi rūpējas par bērniem. Jau četrus gadus sadarbojamies ar Talsu novada Strazdes bērnu namu, un šo izvēli ne mirkli neesam nožēlojuši. Vienmēr ir prieks ciemoties Strazdē - redzēt pārmaiņas un sajust šīs vietas pozitīvo gaisotni. Bērnu namā šobrīd dzīvo 15 bērni.

Saruna ar Strazdes bērnu nama direktori Ivetu Freimani un saimniecības pārzini Māru Zariņu.

 

Kā jūs raksturotu Strazdes bērnu namu? Ar ko tas atšķiras no citiem?

Māra Zariņa: Mēs atrodamies ļoti jaukā vietā – meža ielokā. Esam dabas bērni. Un esam viena liela, kupla ģimene – mēs pazīstam bērnus, un bērni pazīst mūs. Kas ir vecāks – tā ir ome, kas jaunāks – tā ir mamma.

Iveta Freimane: Jau no bērnības atceros tieši šo te atmosfēru – kopības sajūtu. Bērnu nama bērni un apkārtējo māju bērni netika dalīti. Daudz dzīvojāmies kopā, visiem bija kopīgas darīšanas. Šobrīd situācija ir mainījusies. Apkārtējie cilvēki novecojuši, un apkārt ir mazāk bērnu. Tādēļ, runājot par integrēšanos sabiedrībā, mūsu bērniem šobrīd ir samērā maz to “citu” bērnu apkārt, kas varētu būt draugi. Viņiem tās lielākās draudzēšanās ir skolā vai bērnudārzā mācību gada laikā. Vasarā tās ir viesģimenes, kur viņi kādu laiku pavada un iepazīstas ar citiem cilvēkiem un bērniem. Braucam arī uz pasākumiem novadā vai tālāk. Mēs, protams, turam rūpi arī par to, kā viņiem klājas aizejot savā dzīvē un darbā. Zinām, ka jaunās ģimenes pašas vēlas satikties un kontaktēties ārpus bērnu nama, bet ir reizes, kad viņi atbrauc arī uz šejieni ar savām atvasēm. Jo šī vieta ir viņu dzīves liela daļa, - viņu mājas. Šeit ir cilvēki, kuri viņus dzīvē ir atbalstījuši. Kurš tad vēl?

Māra Zariņa: Svinam visas jubilejas un 9. klases izlaidumus – sapucējam viņus un braucam sveikt. Tie, kas palikuši mājās – klāj galdus, pušķo telpas, saliek meijas. Priecājamies, ka mūsu bērni ne ar ko neatšķiras no pārējiem mājas bērniem.

Iveta Freimane: Dažkārt kādam mājas bērnam uz izlaidumu neatnāk kāds no vecākiem, bet šeit nevar būt ne runa, ka “ģimene” nav ieradusies apsveikt.

 

Vai cilvēciskais faktors jūsu darbā ir būtisks?

Māra Zariņa: Tas ir pats galvenais! Bērni vēro mūs, mūsu ģimenes. Viņi mūs izprašņā: “Vai tev ir vīrs? Cik tev ir bērni? Cik tev ir mazbērni? Vai tev patīk Pēteronkulis vai Pauļonkulis?” Viņiem ir svarīgi zināt, vai tev patīk tas vai cits cilvēks? Svarīgi zināt, ka arī ārpus ģimenes var būt draugi. Viņiem ir jāstāsta, ka cilvēki var būt vienkārši draugi, ka arī ģimenēs vienam pret otru jābūt kā labiem draugiem. Jā, viņus ļoti interesē ģimenes.

Iveta Freimane: Tās ir attiecības, un tās nemāca skolā. Tās var iemācīties tikai praktiski redzot un piedzīvojot. Viņiem tas bijis mazāk dots. Tādēļ arī viesošanās ģimenēs ir ļoti būtiska, jo viņi redz attiecību modeļus, kādi var būt. Esot dažādās ģimenēs, bērni pēc tam salīdzina – tur man klājās labāk, tur man patika, tur man nepatika, tur man kaut kas traucēja. Viņi mēģina noskaidrot, kā ir pareizi un kā ir nepareizi.

Māra Zariņa: Mūsu bērni ir ļoti dāsni. Viņi dalās pat ar savām končām! Jo mēs dalāmies ar viņiem. Mēs attaisām somu, un, ja tur ir kāda končiņa, tad mēs tās sadalām.

Iveta Freimane: Netiek teikts: “Tā ir jādara!” Tā ir darbība, kas atkārtojas kā norma. Īstenībā tas cilvēciskais faktors ir tādi sīkumiņi, bet viņi tos pamana un novērtē. Piemēram, kad kādam meitēnam sapinu bizes.

 

Kas dod lielāko gandarījumu jūsu darbā?

Māra Zariņa: Tās bučas! Kad mūs samīļo. Kad bērni labi pabeidz 9. klasi. Kad pie bērna atbrauc kāds, ko viņš gaida un kāds, kas viņu iepriecina. Arī tad, kad bērns aiziet uz labu audžuģimeni, saite ar bērnu namu paliek ļoti cieša. Viņi vēlas, lai es vai citi bērni brauc ciemos, piemēram, uz vārda dienu. Tas gandarī. Nesen ciemos bija atnācis Māris (vārds mainīts), kurš tagad dzīvo audžuģimenē. Viņš teica: “Zini, atklāti sakot, man ļoti bieži pietrūkst šitā vieta.” Domāju, ka tas ir tāpēc, ka šeit ir sarunas. Mēs ļoti daudz runājam ar bērniem – gan par labo, gan par slikto. Visas problēmas vienmēr tiek atrisinātas. Esam šeit vairāki – viens ir pamanījis to, otrs – kaut ko citu. Un tad ar bērniem visu izrunājam. Mēs ļoti cenšamies, lai bērni mums ticētu un arī mēs varētu viņiem uzticēties.

 

Vai bērnu namam ir svarīgs šis atbalsts, ko saņemat no mūsu ziedotājiem?

Māra Zariņa: Jā, mums tas ir ļoti vajadzīgs. Mēs priecājamies par katru draugu. Iespējams, ka dažas lietas var nešķist tik interesantas – piemēram, ja mēs salabojam izlietnes vai izremontējam tualetes. Bet, tad, kad esam to visu padarījuši, bērni to ļoti novērtē. Viņi saskata visu to jauno, kas mums ir. Un tās visas ir paliekošas lietas.

Iveta Freimane: Bērni ļoti gaida cilvēkus, ar kuriem var kontaktēties. Komunikācija ir ļoti būtiska – tā veido notikumu, kas ir kaut kas ārpus parastās ikdienas. Šeit nav tā, ka pie direktores ir atbraukusi sponsore no Bībeles biedrības vai pie Māras (M. Zariņas) – santehniķis. Nē, tie visi ir mūsu kopējie ciemiņi. Tā viņi to uztver. Un visi atnāks iepazīties.

 

Kopīgi paveiktais

Liels paldies visiem ziedotājiem!

2012 1357,- EUR (datori)

2013 1067,- EUR (medmāsas kabineta remonts)

2014 6000,- EUR (rotaļlaukums un trenažieri, privāts ziedojums)

2016 1158,- EUR (mazo bērnu tualešu remonts)

Iveta Freimane  (no kreisās) un Māra Zariņa

 


Grāmatu dāvinājums Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai

15.7.2016

“Šīs grāmatas ir fantastiskas! Esam bezgala pateicīgi! Tās ir kā instruments kapelāna darbā.” Tā par Bībeles biedrības dāvinātajām grāmatām ar citātiem no Bībeles - “Pateicības priekā” un “Pie rāmiem ūdeņiem” saka Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības kapelāni Aina Briede, Andreta Līvena un psihologs Juris Zuitiņš. Šī biedrība sniedz paliatīvo aprūpi mājās 170 ģimenēm, kurās ir nedziedināmi slimi bērni. Pagaidām aprūpe pieejama tikai rīdziniekiem. No 2018. gada tā būs pieejama arī ārpus Rīgas. Par grāmatu dāvinājumu jāpateicas Norvēģijas Bībeles biedrībai un norvēģu ziedotājiem. Septembrī, pateicoties šim ziedojumam, Bībeles biedrība nodos lielu skaitu Bībeļu latviešu un krievu valodā lielākajai slimnīcai Latvijā – stacionāram “Gaiļezers”.

Pateicoties Latvijas ziedotājiem, no 2006. līdz 2015. gadam Bībeles biedrība Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai dāvinājusi 1600 grāmatas.

 

Dieva ielā Nr. 1

Vai Dieva Vārds var sniegt mierinājumu tad, kad cilvēki to nespēj?

Aina Briede, kapelāne: Jā, esmu to piedzīvojusi. Cilvēki, nākot atkārtoti uz sarunām, bieži stāsta, ka viņi nezina, ko darīt. Tad es jautāju: “Vai esat lasījuši Dieva Vārdu? Vai jūs būtu ar mieru to palasīt? Piemēram, Psalmus!” Un viņi piekrīt!! Un vēl pēc pāris tikšanās reizēm viņi saka – es nevarēju iedomāties, ka Psalmi ir tik saprotami! Un man vairāk nav ko teikt, jo cilvēks patiesi ir mēģinājis, un Psalmi ir devuši viņam mierinājumu.

Juris Zuitiņš, psihologs: Mēs saskaramies ar vissmagākajām dzīves situācijām. Šādās situācijās neizbēgami vienā vai otrā kontekstā mēs skaram jautājumus, kas ir saistīti ar lietām, kas tālas no mūsu ikdienas rūpēm. Tādā vai citādā kontekstā mēs runājam arī par ticību. Ir reizes, kad ģimene jau sākotnēji rod mierinājumu Dieva Vārdos, bet ir reizes, kad ceļš pie Dieva tiek atrasts tieši šajā smagajā situācijā. Dieva Vārdos IR atrodams mierinājums. Protams, ir gadījumi, kad nevaram runāt ar cilvēku par Dievu, jo viņš netic. Tad jārunā kādā citā kontekstā – jājautā, kādā tad veidā cilvēks skatās uz lietām, kas ir aiz ikdienišķā. Grūti iedomāties mūsu darbu bez Dieva Vārda, jo sastopamies ar situācijām, kurās parastā ikdiena vien nevar sniegt atbildes uz jautājumiem, kas rodas ģimenei. Manuprāt, tā ir milzīga iespēja piedāvāt cilvēkiem meklēt mierinājumu Dieva Vārdā. Fantastiski, ja ir šāda grāmata, kas ir sava veida ceļš pie Bībeles, kas tālāk noved pie ceļa, pa kuru ejot vecāki atrod spēju dzīvot tālāk.

Andreta Līvena, kapelāne: Ir cilvēki, kuri lasa Dieva Vārdu un smeļas tajā spēku. Tad viņi man kā kapelānei prasa Bībeli, ja aizmirsuši to paņemt līdzi. Tad ir labi, ja ir kaut kas ko cilvēkiem iedot. Bet vairumā gadījumu šajās situācijās cilvēkam ir ļoti daudz jautājumu, un cilvēks ir ļoti atvērts un grib atbildes – vienalga, no kuras puses. Bieži tie ir eksistenciāli jautājumi, bet ir arī ticības jautājumi. Man ir bijuši pacienti, kuri vēlas iepazīt Bībeles stāstus – piemēram, Ījaba ciešanas. Mums veidojas labas un dziļas sarunas. Un, protams, ka Dieva Vārds ir tas, kurā mēs paši smeļamies. Vienalga, vai mums tajā brīdī ir rokā Bībele vai nav, vai mēs tieši citējam to, vai - nē, Dieva Vārds veido mūs pašus kā kapelānus.

 

Vai atceraties kādu konkrētu gadījumu, kad cilvēks tieši šajā smagajā dzīves situācijā atrod ceļu pie Dieva?

Aina Briede, kapelāne: Jā, ir bijuši vairāki gadījumi, kad pēc daudziem gadiem esmu satikusi bijušos pacientus draudzē. Bet gribu pastāstīt par vakardienu, kad, no vienas puses, bija bēdīgi, no otras puses – varēju redzēt sava darba augļus piecu gadu garumā. Par šiem smagajiem bērniņa slimības gadiem māmiņa pateica – tie bija smagi gadi, bet tie bija arī skaisti gadi – Dieva dotas žēlastības gadi. Protams, beigu posms nebūs viegls, bet māmiņa jau tagad var padomāt par to, kā dzīvos pēc tam, kad bērniņa vairs nebūs. Domāju, ka tas ir labi, jo mums taču pieder debesis.

Juris Zuitiņš, psihologs: “Viens no emocionālākajiem brīžiem manā darbā bija bērnu atbalsta grupā brāļiem un māsām, kuri zaudējuši brālīti vai māsiņu. Bērni bija ļoti atvērti. Noslēgumā, pēc 10 nodarbībām viņi rakstīja vēstuli savam brālim vai māsai. Kurš mācēja – rakstīja pats, kurš nē – mamma palīdzēja. Tad grupā vēstules bērni nolasīja. Tā bija ļoti emocionāla grupa, un vārdi no bērnu mutes – patiesi un aizkustinoši. Tad visas vēstules pielīmējām pie mākslinieces uzzīmētas lielas papīra lapas ar diviem eņģeļiem. Nolēmām vēstules nosūtīt, un bērniem jautājām – kā mēs sūtīsim? Un viena meitene teica: “Sūtīsim Dievam. Viņš nodos tālāk.” Mana kolēģe pajautāja – kāda būs adrese? Meitene atbildēja: “Nu kā? Dieva ielā Nr. 1!” Un tad mēs arī tās nosūtījām - tādā kā rituālā sadedzinājām un skatījāmies, kā dūmi ceļas gaisā. Un bērni bija pilnīgi pārliecināti, ka katrs adresāts saņems savu vēstuli un šie vārdi tiks sadzirdēti. Bērnu nepiespiestā atvērtība atbruņo pieaugušo aizspriedumus un dziļās domas. Bērnam viss ir skaidrs – tur ir viena liela, milzīga iela un pirmajā numurā dzīvo Dievs.”

 

No kreisās: kapelānes Aina Briede, Andreta Līvena un psihologs Juris Zuitiņš.

 

 

 

 


Lielās vasaras atlaides 2016

1.6.2016

Vasarā katru mēnesi piedāvājam atlaides vairākām grāmatām. Ienāciet mūsu biroja grāmatu veikalā vai pasūtiet internetā (sales@bibelesbiedriba.lv)! Adrese: Tomsona 2-16 (ieeja no Nītaures ielas), 9.00-16.00, tālr. 67412141.

http://www.bibelesbiedriba.lv/gramatu_katalogs/index.php

 

JŪNIJS

Bībele JT., dzintara krāsā, ar pielikumiem, indeksi - no 20,00 € uz 17,00 €

Bībele (1965. g. revidētais teksts), mazais formāts, melnā ar rāvējslēdzēju, indeksi - no 22,00 € uz 18,00 €

Bībele, JT ar apokrifiem, ar kartēm, pelēkā krāsā - no 32,00 € uz 26,00 €

Jaunā Derība JT, ūdensizturīgais papīrs - no 10,00 € uz 7,00 €

Mana pužļu Bībele - no 8,00 € uz 5,00 €

 

JŪLIJS

Bībele JT jauniešiem, krāsains pielikums, indeksi - no 23,00 € uz 20,00 €

Bībele ar komentāriem (1965. revidētais teksts), indeksi - no 30,00 € uz 25,00 €

Jaunā Derība un Psalmi (1965. g. revidētais teksts), kabatas formāts - no 8,00 € uz 5,00 €

Konkordance - no 11,00 € uz 7,00 €

Lielā Bērnu Bībele - no 15,00 € uz 10,00 €

Bībele mazajiem - no 7,00 € uz 5,00 €

 

AUGUSTS

Bībele JT., dzintara krāsā, ar pielikumiem, indeksi - no 20,00 € uz 17,00 €

Bībele (1965. g. revidētais teksts), mazais formāts, melnā ar rāvējslēdzēju, indeksi - no 22,00 € uz 18,00 €

Bībele, JT ar apokrifiem, ar kartēm, pelēkā krāsā - no 32,00 € uz 26,00 €

Bībele JT jauniešiem, krāsains pielikums, indeksi - no 23,00 € uz 20,00 €

Bībele ar komentāriem (1965. revidētais teksts), indeksi - no 30,00 € uz 25,00 €

Jaunā Derība JT, ūdensizturīgais papīrs - no 10,00 € uz 7,00 €

Jaunā Derība un Psalmi (1965. g. revidētais teksts), kabatas formāts - no 8,00 € uz 5,00 €

Konkordance - no 11,00 € uz 7,00 €

Mana pužļu Bībele - no 8,00 € uz 5,00 €

Bībele mazajiem - no 7,00 € uz 5,00 €

Lielā Bērnu Bībele - no 15,00 € uz 10,00 €