in English   

Beidzies pirmais foto un video konkurss “Filmē un fotogrāfē Bībeli!”

23.5.2016

20. maijā Rīgas Kristīgās vidusskolas Brīvā laika pavadīšanas centrā “Jota” ar uzvarētāju apbalvošanu noslēdzās pirmais Latvijas Bībeles biedrības organizētais foto un video konkurss bērniem un jauniešiem “Filmē un fotogrāfē Bībeli”. Konkursam 14 dalībnieki divās vecuma grupās iesniedza septiņus video un 15 fotogrāfijas. Reālais dalībnieku skaits bija lielāks, jo darbus kopā bija veidojuši gan Svētdienas skolu audzēkņi, gan klasesbiedri un ģimenes. Šī konkursa tēma bija Jēzus līdzība par žēlsirdīgo samarieti “Kurš ir mans tuvākais?”. Dalībnieki savu tuvāko bija saskatījuši gan jauniešos, kas palīdz vecākai tantiņai, gan meitenē, kura iejūtīgi izturas pret skolasbiedru, par kuru citi ņirgājas, gan bērnos, kuri ir gatavi ar bēgļu meiteni uzspēlēt futbolu, gan savā kaimiņā un savos tuvākajos – ģimenē.

Noslēguma pasākumā visi kopīgi noskatījāmies iesūtītos video un fotogrāfijas, uzvarētāji tika pie jaunām planšetēm un ORIGO dāvanu kartēm (50,- un 30,- EUR ) un, protams, tika ēsti gardi kliņģeri. Liels paldies visiem dalībniekiem un ļoti ceram uz aktivitāti arī nākamajos konkursos!

Liels paldies Rīgas Kristīgajai vidusskolai par telpām! Liels paldies visiem ziedotājiem, kuri ar savu ziedojumu atbalstīja šo konkursu pagājušajā gadā labdarības akcijas “Atver Bībeli!” laikā.

Konkursa uzvarētāji

Vecuma grupa 10-13

I vieta

Pieci Gulbenes evaņģēliski luteriskās draudzes svētdienas skolas audzēkņi: Laura Monta Klešmane, Emīls Belte, Dace Prockalova, Marta Stonka un divas skolotājas: Līga Žīgure un Līga Krevica

VIDEO: MĒS VISI DIEVA BĒRNI

LOMĀS: Emīls Belte un Dace Prockalova

Autoru paskaidrojums pie video: “Tipiska situācija skolās mūsdienās: trūcīgāko bērnu apcelšana, ignorēšana, ņirgāšanās. Meitene, kuras vecāki ir turīgi, sniedz palīdzīgu roku.”

 

II vieta

Klāvs Vadonis

VIDEO: SVEŠINIECE

Mežgalciema baptistu draudze

Autora paskaidrojums pie video: “Cilvēka vērtība nav rēķināma naudā, tāpēc, neskatoties uz tautību un apstākļiem, ar viņu var draudzēties.”

 

III vieta

Artūrs Valdmanis un Rīgas Katoļu ģimnāzijas 6.klases skolēni un audzinātāja Māra Valdmane

VIDEO: TAVS TUVĀKAIS

Autora paskaidrojums pie video: “Tavs tuvākais ir tas, kurš grūtā brīdī izpalīdz.”

 
Vecuma grupa 14-18

I vieta

Gustavs Mežciems

VIDEO - OLIMPISKĀ SLĒPOŠANA

Rīgas evaņģēliski luteriskās Jēzus draudze

Autora paskaidrojums pie video: “Video atklājas situācija, kurā cilvēki tiek satuvināti. Kas kuram tuvākais – tas pašam jāizlemj.”

 

II vieta

Deivina Jēkobsone

FOTO: TUVĀKAIS – ARĪ TAVS KAIMIŅŠ

Brocēnu baptistu draudze

Autores paskaidrojums pie video: “Tavs tuvākais nav tikai radinieks vai labs draugs, ar kuru kopā labprāt pavadu laiku. Tas ir arī tas kaimiņš, kurš brīžiem savu izdarību dēļ var kaitināt. Bet nākas vien sadzīvot ar viņiem, jo tā taču ar tuvākajiem ir jādara!”

 

III vieta

Samanta Ikauniece, Šeira Ivanova, Aizkraukles septītās dienas adventistu draudze

VIDEO - VECENĪTE

Autoru paskaidrojums pie video: “Man tuvākais ir tas, kam ir vajadzīga mana palīdzība.”

 

Skatītāju balva

ar 447 balsīm

FOTO: PALĪDZI.. NEPAEJ GARĀM!

Pieci Gulbenes evaņģēliski luteriskās draudzes svētdienas skolas audzēkņi: Laura Monta Klešmane, Emīls Belte, Dace Prockalova, Marta Stonka un divas skolotājas: Līga Žīgure un Līga Krevica

LOMĀS: Emīls Belte un Marta Stonka

Autoru paskaidrojums pie video: “Šī brīža Eiropas problēma – bēgļi. Bailes no musulmaņiem rada barjeras savstarpējā komunikācijā. Bet ne visi musulmaņi ir radikāli noskaņoti. Mūsuprāt, ļoti līdzīga situācija mūsdienām ar šo Rakstu vietu.”

Konkursa uzvarētāji kopā ar LBB Valdes locekli un konkursa žūrijas priekšsēdētāju Jāni Balodi (no kreisās) un LBB ģenerālsekretāru Valdi Tēraudkalnu.

 

 

 


Grāmatu jaunumi – pavasaris 2016

17.5.2016

Bībeles biedrība laidusi klajā četrus Bībeļu izdevumus - divus jaunus un tiražējusi divus atkārtotus Bībeļu izdevumus.

Pēc ilgāka laika atkal izdota Bībele ar grāmatu ievadiem (1965. g. revidētais teksts). Tā pieejama divos izdevumos - vienam no izdevumiem ir priekšlapas, kas paredzētas dzimtas hronikai. Abiem izdevumiem ir indeksi. Mīksto vāku iesējums.

Atkārtoti tiražēts ļoti populārais Bībeles izdevums (jaunais tulkojums) pelēkā krāsā ar rāvējslēdzi, sudrabotām lappušu maliņām un indeksiem. Mīksto vāku iesējums. Neliels formāts, ko ērti ielikt somā un paņemt līdzi uz Bībeles stundām vai jebkur citur.

Tāpat atkārtoti tiražēts Bībeles izdevums (1965. g. revidētais teksts) bordo krāsā, mīkstajā iesējumā ar sarkanām lappušu maliņām. Šī pašlaik ir lētākā Bībeles biedrības izdotā Bībele.

 

Cena Bībelei ar dzimtas hroniku (1965. g. revidētais teksts)
Mazumtirdzniecības cena - 25 EUR
Vairumtirdzniecības cena (sākot no 24 eks.) - 22 EUR

Cena Bībelei bez dzimtas hronikas (1965. g. revidētais teksts)
Mazumtirdzniecības cena - 23 EUR
Vairumtirdzniecības cena (sākot no 24 eks.) - 21 EUR

Cena Bībelei (jaunais tulk.) pelēkā krāsā, ar rāvējslēdzi
Mazumtirdzniecības cena - 20 EUR
Vairumtirdzniecības cena (sākot no 32 eks.) - 17 EUR

Cena Bībelei bordo krāsā (1965. g. revidētais teksts) ar sārtām lappušu maliņām

Mazumtirdzniecības cena – 15 EUR
Vairumtirdzniecības cena (sākot no 24 eks.) - 13 EUR

Sīkāk sk. Bībeles biedrības grāmatu katalogā: http://www.bibelesbiedriba.lv/gramatu_katalogs/index.php

 

 

 


Iznākuši Jaunās Derības apokrifi “Barnabas vēstule” un "Pētera evaņģēlijs. Pētera apokalipse"

13.4.2016

Latvijas Bībeles biedrība laidusi klajā divus jaunus Jaunās Derības apokrifu izdevumus “Barnabas vēstule" un "Pētera evaņģēlijs. Pētera apokalipse", kuri tika svinīgi atvērti 8. aprīlī LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zālē, piedaloties LU rektoram Indriķim Muižniekam, prorektorei humanitāro un izglītības zinātņu jomā Inai Druvietei, LU bibliotēkas direktorei Ivetai Gudakovskai.

Izdevumi tapuši ciešā sadarbībā ar LU Teoloģijas fakultāti, jo apokrifus tulkojuši Dace Balode, LU Teoloģijas fakultātes dekāne, Jānis Rudzītis-Neimanis, LU Teoloģijas fakultātes docents un Ņikita Andrejevs, LU Teoloģijas fakultātes maģistratūras students. Vāka noformētāja - Agata Muze, redaktore - Milda Klampe.

2014. gadā Bībeles biedrība izdeva populāro Toma evaņģēliju, un šie divi izdevumi turpina pirmkristiešu tekstu latviskojumu izdošanu. Par iespēju turpināt iesākto darbu paldies jāsaka Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai ārpus Latvijas, jo tā daļēji finansiāli atbalstījusi šo izdevumu tapšanu. Pavisam pasaulē zināmi vairāki desmiti Jaunās Derības apokrifi, un Latvijas Bībeles biedrība nākotnē plāno turpināt to tulkošanas darbu.

Indriķis Muižnieks, LU rektors: “Domu un ideju kvintesence, kas saglabājusies cauri diviem gadu tūkstošiem, kas liecina, kā tapis kristietības kanons. Iespēja lasīt seno tekstu autoru neortodoksās domas. Lieliski, ka teksts nav adaptēts, bet tulkots no oriģinālvalodas. Nopietns ieguldījums, nopietni zinātniskie komentāri.”

Ina Druviete, LU prorektore: “Kristīgie teksti vienmēr bijuši viens no latviešu valodas attīstības avotiem.”

Iveta Gudovska, LU bibliotēkas direktore: “Mums, bibliotēkā ir prieks par katru jaunu grāmata, bet jo īpaši par tām, ko izdevuši mūsu LU mācībspēki. Paldies!”

Dace Balode, LU Teoloģijas fakultātes dekāne: “Pētera evaņģēlijs ir unikāls ar savu Jēzus augšāmcelšanās aprakstu. Tas ir teksts, pret kuru kanoniskajiem evanģēlijiem ir pietāte, bet Pētera evaņģēlijs to apraksta.”

Jānis Rudzītis-Neimanis, LU Teoloģijas fakultātes docents: “Pētera apokalipses elles aprakstu var uztvert kā absurdas antīkas fantāzijas, taču mūsdienās šādas lietas jau var redzēt dažos austrumu video, kur tiek mēģināts realizēt dzīvē kaut ko no šīm šausmām.” 

Ņikita Andrejevs, LU Teoloģijas fakultātes maģistratūras students, tulkotājs. Fragments no Barnabas vēstules: “Bet tagad es pastāstīšu jums par templi, kādā veidā šie nožēlojamie cilvēki nomaldījās un cerēja uz namu, nevis uz savu Dievu, kas viņus radīja, it kā templis būtu Dieva nams.”

Pirmie pircēji ...

.. un pirmie lasītāji

Grāmatas var iegādāties Bībeles biedrības biroja grāmatu galdā un citās grāmatnīcās. Cena mūsu birojā: 4 EUR. Tomsona iela 2-16 (ieeja no Nītaures ielas), 9.00-16.00.

 

 

 

 


LBB biedru kopsapulce

7.4.2016

5. aprīlī notika gadskārtējā Latvijas Bībeles biedrības biedru kopsapulce. Lai uzsvērtu Bībeles biedrības starpkonfesionālo principu, katru gadu pasākums notiek kādas citas konfesijas telpās – šoreiz Rīgas 1. metodistu draudzes telpās. Liels paldies draudzei!

Kopsapulce, protams, ir pasākums, ko paredz nevalstiskas organizācijas statūti, taču tā ir arī laba iespēja atskatīties uz aizvadīto periodu, kas palīdz labāk saredzēt gan labās lietas, gan kļūdas, gan turpmāk ejamo ceļu. Kopsapulces laikā tika uzklausīti LBB Valdes priekšsēdētāja Ojāra Incenberga ievadvārdi, darbinieku – ģenerālsekretāra Valda Tēraudkalna, projektu koordinatores Antras Puriņas, atbildīgā par grāmatu realizāciju Ņikitas Andrejeva atskaites ziņojumi, kā arī LBB Revīzijas komisijas priekšsēdētājas Daces Moricas ziņojums par biedrības finansiālo stāvokli.

Īsumā 2015. gadā svarīgākās lietas – Bībeles dienas “atdzīvināšana” draudzēs, jaunu ziedotāju pieaugums, lieli grāmatu dāvinājumi (2368 eks.) slimnīcām, skolām un dažādām bērnu un jauniešu kalpošanām, sadarbība ar misijām - “YWAM Slavic Ministries” vajadzībām iespiestas 10 000 Bībeļu.

Kopsapulci ar svētrunu un lūgšanu ievadīja Gita Medne, Rīgas 1. metodistu draudzes mācītāja, LAMB Apgabala superintendente un LBB Valdes locekle.

Svētbrīdis.

Kā parasti kopspulces biedri noklausījās darbinieku atskaites ziņojumus.

Bībeles biedrības vadītājs Valdis Tēraudkalns. 2015. gada Bībeles biedrība izplatījusi 17 453 Bībeles latviešu un krievu valodā. 10 000 Bībeļu no tām – misijas “YWAM Slavic Ministries” vajadzībām.

2015. gadā Bībeles biedrība centusies atdzīvināt Bībeles svētku tradīciju draudzēs.

Bībeles biedrības Valdes priekšsēdētājs Ojārs Incenbergs: “Pateicība darbiniekiem, Valdes locekļiem, visiem atbalstītājiem un pāri visam - Dievam par Viņa vadību!”

Sadraudzība

 


Bībelei veltīts dievkalpojums Rīgas Mateja baptistu draudzē

16.3.2016

28. februārī Rīgas Mateja baptistu draudzē notika īpašs Bībelei veltīts dievkalpojums, kurā piedalījās arī Latvijas Bībeles biedrība un kurā tika atzīmēta Dieva Vārda nozīme mūsu dzīvē. Mateja baptistu draudzes koris nolasīja visus 119. psalma 176 pantus, kas palīdzēja saklausīt līdz šim nesadzirdētas nianses. Bībeles biedrības ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns pastāstīja par Bībeles biedrību darbu Latvijā un pasaulē, un Ņikita Andrejevs (LBB) teica uzrunu par to, ko nozīmē zināt Rakstus un ko nozīmē sadzirdēt Dieva Vārdu. Liels paldies visiem Mateja baptistu draudzes locekļiem, kuri ar savu ziedojumu dievkalpojuma laikā atbalstīja Bībeles biedrības darbu. 70 % no saziedotās summas tiks izlietoti, lai iegādātos Bībeles dažādām Mateja baptistu draudzes kalpošanām. Liels, liels paldies visiem Mateja baptistu draudzes locekļiem, mācītājiem, korim un darbiniekiem, kuri patiesi radīja svētku sajūtu!

“Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem.”

(Ps 119:105)

Ainars Baštiks, Mateja baptistu draudzes mācītājs: “Šis dievkalpojums

patiesībā būs vēsturisks, jo pirmo reizi dievkalpojuma laikā

tiks nolasīts viss 119. psalms.”

Valdis Tēraudkalns, Bībeles biedrības ģenerālsekretārs:

“Ikvienai organizācijai ir savs tapšanas stāsts. Bībeles biedrībai tas ir

stāsts par velsiešu meiteni Mēriju Džonsu, kura 6 gadus krāja naudu un

nogāja apmēram 30 kilometrus, lai iegādātos Bībeli.”

Uzrunu teica Ņikita Andrejevs, Bībeles biedrības atbildīgais par

grāmatu izplati: "Mums Svētie Raksti jāizmanto tā, kā to darīja Jēzus,

lai caur Vārdu nāktu Gars.”

Dievkalpojumu laikā tika vākti ziedojumi Bībeles iegādei dažādām

draudzes kalpošanām. Vienas “laimīgās” aploksnes īpašnieks savā

īpašumā ieguva Bībeli ar komentāriem.

Laimīgā komentāru Bībeles saņēmēja Mudīte Eglīte (centrā).

No kreisās V. Tēraudkalns (LBB), Mateja baptistu draudzes mācītāji

A. Baštiks un A. Purmalis.


Lieldienu atlaides 22.02.-24.03.

25.2.2016

LIELDIENU ATLAIDES

22. februāris -23. marts

Pērc pie mums birojā vai pasūti internetā!

www.bibelesbiedriba.lv

 

Bībele ar deiterokan. grām., pelēka, kartes (jaunais tulk.) no 32,00 € uz 26,00 €

Bībele ar deiterokan. grām. bordo (jaunais tulk.)                no 29,00 € uz 22,00 €

Bībele ar komentāriem                                                        no 30,00 € uz 25 €

Bībele jauniešiem                                                                no 23,00 € uz 20,00 €

Jaunā Derība uz ūdensizturīgā papīra (jaunais tulk.)          no 10,00 € uz 7,00 €

Jaunā Derība lieliem burtiem (jaunais tulk.)                        no 10,00 € uz 7,00 €

Bībele mazajiem                                                                  no 7,00 € uz 5,00 €

Mana pužļu Bībele                                                               no 8,00 € uz 5,00 €

Lielā Bērnu Bībele                                                               no 15,00 € uz 10,00 €

Ievads Vecajā Derībā                                                          no 11,00 € uz 7,00 €

Konkordance                                                                        no 11,00 € uz 7,00 €

 


Bībeles teksti studentiem sengrieķu, senebreju un latīņu valodā

9.2.2016

Pateicoties Vācijas Bībeles biedrības atbalstam, Latvijas Bībeles biedrība dāvinājusi Jaunās Derības sengrieķu un latīņu valodās un Vecās Derības senebreju valodā vairākām mācību iestādēm, kurās ir studiju programmas teoloģijā – Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātei, Lutera akadēmijai, Rīgas Teoloģijas institūtam (Rīgas Garīgais seminārs) un Kristīgās vadības koledžai. Kopā izplatītas 95 grāmatas. Šis projekts tiek īstenots jau daudzus gadus. Tas ir nozīmīgs, jo šīs mācību iestādes ir vide, no kuras nāk jaunie Bībeles tulkotāji un redaktori.

Rīgas Teoloģijas institūta studenti aplūko dāvātās grāmatas

LBB ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns kopā ar Teoloģijas institūta rektoru Paulu Kļaviņu

Grāmatu prezentācija Lutera akadēmijā

Teoloģijas fakultātes studenti ar saņemtajām grāmatām

Cēsu baptistu draudzes mācītājs Oļegs Jermolājevs saņem grāmatas Kristīgās vadības koledžai.

 

 

 


Noslēgusies akcija “Mana Adventa dāvana” 2015

3.2.2016

1. februārī noslēgusies Bībeles biedrības gada lielākā labdarības akcija “Mana Adventa dāvana”. Akcijas laikā saziedoti 11 582,- EUR. Tajā piedalījušies 1291 ziedotājs.

Kā parasti 10 % no akcijas ienākumiem tiek pārskaitīti kādai bērnu iestādei – šogad Strazdes bērnu namam (Talsu novads), kam jau pārskaitīti 1158,- EUR. Ar Strazdes bērnu namu sadarbojamies vairākus gadus, un ir patīkami redzēt pozitīvās pārmaiņas, kas notikušas šo gadu laikā un pie kurām palīdzīgu roku pielikuši mūsu ziedotāji. Strazdes bērnu nams atrodas klusā, nomaļā meža ielokā. Tajā dzīvo 18-20 bērnu, un tur valda mājīga, ģimeniska atmosfēra. Kopīgi esam viņiem palīdzējuši iegādāties datorus, izremontēt medmāsas kabinetu, ierīkot jaunu rotaļlaukumu, ko izmanto arī vietējo iedzīvotāju bērni. Šogad Strazdes bērnu nams naudu izlietos, lai izremontētu mazo bērnu tualetes telpas, kas bija katastrofālā stāvoklī.

Pārējie akcijas “Mana Adventa dāvana” tiks līdzekļi izlietoti, lai dāvinātu bērnu Bībeles organizācijām, kas rūpējas par bērniem dažādu kalpošanu ietvaros vairāku konfesiju paspārnē. Šobrīd jau uzdāvinātas 1228 bērnu Bībeles un citas bērnu grāmatas. Kopumā pie bērniem aizceļos 1413 grāmatas.

Liels paldies visiem atsaucīgajiem ziedotājiem!

Organizācijas, kurām tiek dāvināta bērnu Bībele un citas grāmatas:

Skangaļu muižas Bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centrs,

Pestīšanas Armijas sociālais centrs Rīgā,

dienas centrs bērniem "Patvērums", Bērnu māja Sarkaņos,

palīdzības centrs "Mārtiņmāja" Liepājā, Grašu bērnu ciemats,

atbalsta centri ģimenēm un bērniem "Roku rokā", "Paaudzes", "Sirdsgaisma",

misijas kalpošana apkārtnes nekristīgo ģimeņu bērniem "Karavāna", biedrība “Cerību iela”,

palīdzības centrs ģimenēm un bērniem krīzes situācijā “Cerību Centrs",

“ADRA Latvijā”.

 

“Ir tik brīnišķīgi vērot bērnus, tad, kad viņi dara lietas, kas viņiem šķiet aizraujošas un interesantas. Saņemot dāvanā Bībeles, bērnu prieks bija patiešām neviltotas. Gribam teikt PALDIES, ka esat izvēlējušies ziedot savus līdzekļus, lai radītu šo prieku. Pirmkārt viņi var apbrīnojot krāšņās ilustrācijas. Otrkārt, bērni pavada laiku kopā ar vecākiem, klausoties kā viņi lasa šo stāstus. Un šis laiks bērna dzīvē ir zelta vērts. Paldies par jūsu dāsnumu un vēlam Dieva svētības pār jūsu dzīvi un izjust Dieva mīlestību jūsu ikdienas gaitās.” Ilona Rasa Trūpa, Pestīšanas Armijas jauniešu darba vadītāja

“Liels paldies visiem, kuri sarūpēja Grašu ciemata bērniem Bībeles un skaistās krāsainās grāmatas!” Sandra Stade, Grašu bērnu ciemata vadītāja

“Bērni vienmēr ir priecīgi par jebkuru dāvanu. Taču ir dāvanas, kurām ir pievienotā vērtība - grāmatas, kuras iesēj bērnu sirdīs sēklu, kura var uzdīgt par skaistu, lielu koku, kura zaros un augļos vēlāk daudzi atrod paēnu, atspirdzinājumu, mājvietu! Paldies ziedotājiem, kuri noteikti saņems atpakaļ desmitkārtīgi no mūsu visu Tēva Debesīs, jo Viņš to ir apsolījis Savā Vārdā - Dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, taps stiprināta, un, kas bagātīgi veldzē citus, arī pats kļūs veldzēts (Sal. Pam. 11:26)!” Konstantīns Rezņikovs, ADRA Latvija direktors

Mazā Daniela Bauskas Pestīšanas Armijas pasākuma laikā. Danielai ļoti patīk lasīt grāmatas.

KARAVĀNA ir evaņģelizācijas kalpošana Mateja baptistu draudzes apkārtnes bērniem. Ziemassvētku pasākumu laikā šie bērni saņēma mūsu ziedotāju sarūpētās grāmatas. 

ADRA Latvija dāvina bērnu Bībeles Novadnieku pagasta (Saldus novads) ģimeņu bērniem un .... ģimenēmTukumā ar trūcīgās ģimenes statusu.

..ģimenēmTukumā ar trūcīgās ģimenes statusu.

 


Pateicamies par atbalstu 2015. gadā!

13.1.2016

Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem, pateicoties kuru atbalstam 2015. gadā Bībele daudziem kļuvusi par dzīvu Dieva Vārdu!

 

Par saziedotajiem līdzekļiem esam varējuši:

- Izdot Bībeli pusaudžiem ar krāsainu ieliktni un bez maksas dāvināt to Latvijas Kristīgo skolotāju asociācijai, kas tālāk tās izplatīs Latvijas skolās. Latvijas Kristīgo skolotāju asociācijai dāvinātas 320 Bībeles.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcai dāvināt 328 Bībeles latviešu un krievu valodā.

- Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai dāvināt 307 bērnu Bībeles un citas bērnu grāmatas.

- Dāvināt bērnu Bībeles dažādiem bērnu sociālās aprūpes centriem un kalpošanām, kas darbojas pie dažādu konfesiju baznīcām. Pie bērniem jau aizceļojušas 868 bērnu Bībeles latviešu un krievu valodā. Projekts turpināsies vēl 2016. gadā.

- Uzsākt foto un video konkursa bērniem un jauniešiem “Filmē un fotogrāfē Bībeli!” organizēšanu. Konkurss norisināsies no 01.02.16. līdz 15.04.16.

- Kopā ar citām Bībeles biedrībām finansiāli atbalstīt bērnu Bībeles izdošanu un dāvināšanu Ukrainas bēgļu bērniem. Ukrainas Bībeles biedrībai pārskaitīti 1158,- EUR. Ukrainas Bībeles biedrība 2015. gadā izdevusi un bez maksas izplatījusi 20 000 bērnu Bībeļu.

- Dāvināt 70 grāmatas dažādu konfesiju draudzēm, kas atbalstījušas akciju "Mana Adventa dāvana".

 

Paldies ikvienam ziedotājam vienalga, cik liels vai mazs ir jūsu ziedojums! Jūsu ziedojums un atbalsts mums ir ļoti vērtīgs. Ļoti priecājamies, ka daudzi ziedotāji atbalsta mūs gadu no gada, un daži no viņiem dara jau 20 gadu garumā!!

Paldies draudzēm, firmām un individuāliem ziedotājiem!

Īpašs paldies tiem, kuri ziedo katru mēnesi!

Liels paldies mūsu ziedotājai Vilmai Zorgenfreijai (90 gadi) no sociālās mājas “Rūķīši” (Saldus nov.) par cītīgo vilnas zeķīšu adīšanu un dāvināšanu Strazdes bērnu nama bērniem! 

Paldies visiem, kuri kopā ar ziedojumu uz ziedojumu kvīts rakstījuši un sūtījuši mums sirsnīgus novēlējumus mūsu darbā!

Paldies visiem anonīmajiem ziedotājiem, kuri zvanījuši uz ziedojumu tālruni vai atstājuši savu ziedojumu mūsu biroja ziedojumu kastītē un kuriem nevaram nosūtīt pateicību!

Tāpat paldies tiem ziedotājiem, kuri ziedojuši bankā, kuru adreses arī mums nav, un kuriem arī nevaram nosūtīt pateicību!

Pateicamies arī par jūsu lūgšanām, lai Bībeles nestā vēsts Latvijā tiktu sadzirdēta!

 

Ceram uz jūsu atbalstu arī 2016. gadā!

 

"Zāle nokalst, ziedi novīst,

bet mūsu Dieva Vārds paliek mūžam!"

(Jesaja 40:8)

 


Grāmatu dāvinājums Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai, 03.12.15.

7.12.2015

3. decembrī ar grāmatu dāvinājumu Latvijas Bībeles biedrība noslēdza labdarības akciju “Palīdzi dzīvot!”. Pateicoties šīs akcijas atbalstītājiem Bērnu slimnīcas kapelānei Intai Moricai, Vecāku mājai, Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai, Saulaino dienu bibliotēkai, kā arī garīgās aprūpes kapelānei Gitai Ozolai no Stradiņu slimnīcas Dzemdību nodaļas dāvinājam 307 dažādas bērnu Bībeles un citas grāmatas. Liels, liels paldies visiem ziedotājiem!

Sadarbība ar slimnīcu kapelāniem jau daudzus gadus ir Bībeles biedrības uzmanības lokā, jo bieži tieši slimnīca ir tā vieta, kur cilvēks sastopas ar kādu citu – ar garīgās pasaules pieredzi. Lūk, ko par to saka Vecāku mājas kapelāns Linards Rozentāls: “Pastāv saistība starp pieredzi slimnīcā un starp to pieredzi, ko piedzīvo daudzi Bībeles stāstu varoņi, jo tās visas ir zināmas robežsituācijas. Tieši, ejot pāri šīm robežām sevī, cilvēki saskaras ar pavisam citu – garīgās pasaules pieredzi.”

No 2006. līdz 2015. gadam Bībeles biedrība Bērnu slimnīcai dāvinājusi 1579 dažādas bērnu grāmatas. Linards Rozentāls: “Paldies visiem ziedotājiem! Visas līdz šim Bībeles biedrības dāvinātās grāmatas Bērnu slimnīcai jau atradušas ceļu pie bērniem. Un arī šīs šeit ilgi neaizkavēsies.”

Vecāku mājas kapelāns Linards Rozentāls (no kreisās) un Bībeles biedrības ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns.

Vienā mašīnā visām grāmatu kastēm pat nepietika vietas.