in English   

Bībeles ar komentāriem atvēršana 11. janvārī

12.1.2015

"Bībele ar komentāriem varētu būt kā labas apvidus mašīnas vinča, kas to izvelk atpakaļ uz ceļa, - kā labs palīgmateriāls grūtībās," tā par 2014. gada nogalē klajā nākušo Bībeli, tās oficiālajā atvēršanas pasākumā teica LELB Liepājas diecēzes bīskaps un LBB Valdes loceklis Pāvils Brūvers.  

11. janvārī Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes namā nelielā svinīgā pasākumā tika atzīmēta pirmās Bībeles ar komentāriem iznākšana latviešu valodā. Šis izdevums laists klajā pagājušā gada nogalē. Ceļš pie lasītāja šai Bībelei bijis garš - darbs pie tās uzsākts 2000. gadā. Tādēļ jo lielāks prieks, ka latviešu Bībeles lasītāji beidzot ieguvuši labu palīglīdzekli labākai Bībeles izpratnei. Sakām lielu paldies visiem, kas piedalījās vakardienas pasākumā - gan cilvēkiem, kas strādājuši pie izdevuma – tulkotājai Rasmai Vīlipai, zinātniskajai redaktoriem Dacei Balodei un Oļegam Jermolājevam, literārajam redaktoram Aivaram Jānim Kļaviņam, vāka māksliniekam Zigmundam Lapsam, maketētājam Mārtiņam Bērziņam, Bībeles biedrības valdes locekļiem (savulaik nu jau mirušais prāvests Vilis Vārsbergs recenzēja šo izdevumu un ieteica izdošanai), daudzajiem Lutera draudzes locekļiem - gan tiem, kuri uzmanīgi klausījās, gan tiem, kuri rūpējās par pasākuma saviesīgo daļu! Paldies laipnajai Rīgas Lutera draudzei par iespēju atzīmēt šo notikumu viesmīlīgā draudzes nama telpās!  

Linards Rozentāls, Rīgas Lutera ev.lut. draudzes mācītājs un LBB Valdes loceklis: "Mūsdienu cilvēkam šodien ir svarīgi ne tikai Bībeli lasīt, bet arī saprast, kā arī ne tikai pašiem komentēt Bībeles tekstu, bet ļaut lai Bībeles teksts komentē mūsu dzīves un laikmetu."

LELB Liepājas diecēzes bīskaps un LBB Valdes loceklis Pāvils Brūvers: "Esmu saskāries ar cilvēkiem, kuri atmetuši ar roku Bībeles lasīšanai, jo nav to sapratuši. Domāju, ka Bībele ar komentāriem varētu būt kā labas apvidus mašīnas vinča, kas to izvelk atpakaļ uz ceļa, - kā labs palīgmateriāls grūtībās."

Valdis Tēraudkalns, Bībeles biedrības ģenerālsekretārs: "Atslēgas vārdi, kas raksturo šo izdevumu ir: latviešu valodā pirmais, starpkonfesionāls, populārzinātnisks un, pats galvenais, - komentārs ir tikai pieturas punkts nevis dogma vai vienīgais pareizais skaidrojums."

LBB pārdošanas menedžere Dace Rukute-Tomševica un pirmie pircēji.

 


Iznākusi Bībele ar komentāriem

15.12.2014

Bībeles biedrība decembra sākumā laidusi klajā jaunu Bībeles izdevumu - Bībeli ar komentāriem. Tas ir pirmais šāda veida izdevums latviešu valodā. Darbs pie šīs Bībeles tika uzsākts jau 2000. gadā. Tāpēc komentāri pievienoti nevis jaunajam tulkojumam, bet 1965. gada revidētajam tekstam. Komentāri ir populārzinātniski, starpkonfesionāli un domāti plašam lasītāju lokam. Tie tulkoti no vācu valodas - no Vācijas Bībeles biedrības izdotās Štutgartes Bībeles ar komentāriem (Stuttgarter Erklärungsbibel).

Tulkotāji: Rasma Vīlipa, Dace Rukute-Tomševica, zinātniskie redaktori: Dace Balode, Oļegs Jermolajevs.

Vāka dizains: Zigmunds Lapsa.

Nedaudz plašāka informācija par šo izdevumu lasāma Bībeles biedrības mājas lapā sadaļā "Resursi". (http://www.bibelesbiedriba.lv/Bibele_ar_komentariem)

 

Mazumtirdzniecības cena 30,- EUR.

Vairumtirdzniecības cena (sākot no 6 eks.) 27,-EUR.

Iepakojumā 6 eks.


Bibliodrāma Rēzeknē

24.11.2014

8. novembrī Rēzeknes katoļu vidusskolā notika seminārs par Bibliodrāmu, ko vadīja Dr. Theol. Astra Dannenfelte. Tas jau ir otrais seminārs par šo interesanto un aizraujošo Bībeles studiju metodi, ko organizē Latvijas Bībeles biedrība. Seminārā Rēzeknē piedalījās 21 dalībniece, no kurām lielākā daļa ir skolotājas. Tādēļ tieši tas, kā šī metode var palīdzēt darbā ar bērniem, kā arī iegūtās idejas un praktiskie padomi, viņām bija pats svarīgākais. Lūk, dažas no semināra dalībnieču atziņām: "Caur Bībeles teksta inscenēšanu ir iespēja ieinteresēt bērnu lasīt Bībeli, savukārt, pieaugušos - atklāt savas attiecības ar Dievu, saprast sevi." "Bibliodrāma parāda, kā netradicionālā un skolēniem un bērniem pieņemamā veidā var atklāt Bībeles patiesības." "Tā ļauj bērniem atvērties un labāk izprast sevi un apkārtējos."

Nākamais seminārs par Bibliodrāmu notiks Liepājā, 2015. gada sākumā. Liels paldies visiem ziedotājiem, kuri 2013. gadā atbalstīja šo semināru organizēšanu!

 


Noslēdzies 2. Bībeles čempionāts

4.11.2014

1. novembrī Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes evaņģēliski luteriskās baznīcas telpās notika 2. Bībeles čempionāts, ko organizēja Bībeles draugu līga, un kura finansiālais atbalstītājs ir Latvijas Bībeles biedrība. Konkursā piedalījās 6 komandas no Rīgas, Valmieras, Ventspils un Ķekavas. Tās dalībnieki trīs konkursa kārtās meklēja atbildes uz dažādiem jautājumiem par Bībeles tekstu.

Tomēr konkursa mērķis nav savas varēšanas un zināšanu demonstrēšana, bet gan vēlme veicināt Bībeles lasīšanu. Tieši to arī atzina paši pasākuma dalībnieki, sakot, ka konkurss ir kā "burkāns, kas var aizvest pie Bībeles" un ka "šis konkurss apvieno divas jaukas lietas - azartu un Bībeles patiesību, faktu atgādināšanu, kas iepriecina, atveldzē, dziedina."

Visi konkursa dalībnieki kā balvas saņēma Jauno Derību vai Bībeli. Paldies 155 individuāliem ziedotājiem un draudzēm, pateicoties kuru atbalstam varējām atbalstīt gan šo, gan nākamos Bībeles čempionātus!  

Pasākumā uzrunu teica Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns: "Bībele ir Dieva stāsts cilvēkiem. Tajā esam ietverti mēs visi."

Meklējot pareizo atbildi.

1. vietas ieguvējas - apvienotā komanda no dažādām Rīgas luterāņu draudzēm "Gudrās avis" (no kreisās): Ilva Mārdega, Daina Siliņa un Agrita Otomere. Viņas visas atzina, ka izkaidrojums labajām Bībeles zināšanām ir ļoti vienkāršs - bieža un regulāra Bībeles lasīšana un studēšana.

Pasākuma dalībnieki čempionāta noslēgumā.


ZIEMASSVĒTKU IZPĀRDOŠANA. 1.11.-19.12.

29.10.2014

".. katra pilnīga dāvana nāk no augšienes,

no gaismas Tēva. " (Jēk. 1:17)

 

BĪBELE – visu laiku labākā dāvana Ziemassvētkos!

Tāpēc pie mums - Ziemassvētku izpārdošana!

1. novembris -19. decembris

 

Pērc pie mums birojā vai pasūti internetā!

www.bibelesbiedriba.lv


 

Bībele altāra,1965. g. teksts, no 13.00 € uz 10.00

Bībele dzimtas, 1965. g. teksts, no 25.00 € uz 20.00

 Bībele, 074 formāts, 1965.g. teksts, melna ar rāvējsl., indeksi, no 26.00 € uz 20.00

Bībele, jaunais tulkojums, brūna ar rāvējsl., no 23.00 uz 18.00

Bībele, jaunais tulkojums, pelēka ar rāvējsl., indeksi, no 20.00 uz 17.00 €.

Bībele, jaunais tulkojums ar apokrifiem, pelēka, kartes, no 32.00 € uz 28.00 €

Bībele, jaunais tulkojums ar apokrifiem, bordo, no 29.00 € uz 23.00

Jaunā Derība, ūdensizturīgs papīrs, jaunais tulkojums, no 10.00 € uz 8.00

Jaunā Derība, jaunais tulkojums, lieliem burtiem, no 10.00 € uz 8.00

Bērnu Bībele, no 7.00 uz 5.00 .

Lielā Bērnu Bībele, no 15.00 € uz 12.00 .

Tu esi mans, grāmata bērniem, no 5.00 € uz 3.00

Bībeles lielais izaicinājums, grāmata bērniem, no 6.00 € uz 5.00 €

Ievads Vecajā Derībā, no 11.00 € uz 8.00

Konkordance, no 11.00 € uz 8.00


 

 

 


Latvijas Bībeles biedrība Frankfurtes grāmatu gadatirgū

13.10.2014

Latvijas Bībeles biedrības (LBB) darbinieki no 8. līdz 10. oktobrim piedalījās Frankfurtes grāmatu gadatirgū. Frankfurtes gadatirgus ir viens no lielākajiem šāda veida pasākumiem, kurā pulcējas izdevēji no visas pasaules.  Rīkotāji rēķina, ka to apmeklējuši apmēram 300 000 cilvēku. Starp tiem vairāk kā 9000 žurnālistu. No Latvijas piedalījās vairāk kā 20 dalībnieki – izdevēji, iespiedēji, Latvijas literatūras centrs u.c. Latvijas Bībeles biedrība tajā piedalījās pirmo reizi. Taču ļoti daudziem Bībeles biedrību darbiniekiem visā pasaulē Frankfurtes grāmatu gadatirgus apmeklējums ir ikgadēja tradīcija. LBB izdotā Jaunā Derība, kas drukāta uz ūdensizturīga papīra, bija izstādīta Latvijas stendā. Gadatirgus izdevējiem sniedz iespējas tikties un mācīties vienam no otra. Atsevišķa vieta tajā bija ierādīta izdevējiem, kas publicē grāmatas par reliģisku tematiku.

V. Tēraudkalns kopā ar Vācijas Bībeles biedrības darbinieci Ilonu Raizeri

Baltijas Bībeles biedrību darbinieki kopā ar Apvienoto Bībeles biedrību koordinatori Turīdu Petersenu (centrā)

V. Tēraudkalns sarunā ar "Scandinavian Publishing House" darbiniekiem

LBB izdotā bērnu Bībele holandiešu izdevniecības “Jongbloed” stendā


Seminārs par Bibliodrāmu

Rēzekne, 8. novembris | 8.10.2014

Norises vieta un laiks

Rēzeknes katoļu vidusskola
Adrese: Rēzeknē, Latgales iela 82
8. novembrī, plkst. 10.00 – orientējoši 18.00
 
Semināru vadīs Dr. Theol. Astra Dannenfelte
 
Dalībnieku skaits ierobežots - 20.
 
 
Bibliodrāma ir veids, kā apzināt, izjust Bībeles tekstu, to sasaistot ar katra tās dalībnieka dzīves pieredzi un dzīves telpu. Bibliodrāmairaksturīga radoša, eksperimentāla pieeja, kur cita citu papildina dažādas metodes: tēlotājmāksla, lomu spēles, vizualizācija, mūzika, darbs ar ķermeni, individuālais un grupas darbs u.c.  Bibliodrāmu un tās elementus var plaši pielietot darbā ar cilvēkiem draudzē vai svētdienas skolu un Bībeles studiju grupu nodarbībās. Iepazītās darba metodes būs bagātinājums gan darbam grupās, gan vai vienkārši sarunās par Bībeli.
 
Seminārā aicināti piedalīties draudžu darbinieki, kā arī ikviens interesents. 
 
Svarīgi!! Seminārs būs ļoti praktisks. Dalībniekiem jābūt gataviem tajā aktīvi piedalīties - dalīties ar savu dzīves pieredzi, seminārā piedzīvotām emocijām un pārdomām, kā arī aktīvi kustēties un līdzdarboties it visā. 
Svarīgi!! Dalībniekiem jārēķinās ar laiku - seminārs būs visas dienas garumā. Nebūtu vēlams pamest to pirms beigām, jo tas iespaidos visas grupas darbu.
 
Pēc semināra katrs dalībnieks saņems izdales materiālu par bibliodrāmas metodēm un sertifikātu.
 
Semināra laikā būs 3 kafijas pauzes un  pusdienas.
 
Ziedojums semināra organizēšanai: Vismaz 10,- EUR. (būs iespējams ziedot semināra laikā)
 
 
Neskaidrības un jautājumi
Ja Jums radušies kādi jautājumi, zvaniet vai rakstiet! Jums atbildēs Latvijas Bībeles biedrības projektu koordinatore Antra Puriņa. Tālr.: 67412141.
 
Jūsu reģistrācijas anketu gaidīsim līdz 1. novembrim!
 
Sīkāka informācija par Bibliodrāmu - sk. Latvijas Bībeles biedrības vietnē sadaļā "Resursi".

Ukrainas un Krievijas reliģisko līderu tikšanās no 9. līdz 12. septembrim

9.9.2014

Miera sarunas

No 9. līdz 12. septembrim Norvēģijā, Oslo notiek Ukrainas un Krievijas reliģisko līderu tikšanās, ko finansiāli atbalsta Norvēģijas Ārlietu ministrija un rīko Norvēģijas Bībeles biedrība. Tikšanās laikā tiks diskutēts par abu valstu attiecību krīzi. Uz tikšanos aicināti pareizticīgo, Romas katoļu un protestantu baznīcu pārstāvji, kā arī jūdaistu un islāmticīgo līderi. Aicināti arī to nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas iestājas par reliģijas brīvību.

"Mēs esam pagodināti vadīt tik plaša reliģiskā spektra pārstāvju tikšanos," saka Norvēģijas Bībeles biedrības ģenerālsekretāre mācītāja Ingeborga Mongstada-Kvammena (Ingeborg Mongstad-Kvammen). "Reliģiskajiem līderiem ir svarīga loma sabiedrībā, un es ceru, ka šī konference dos pozitīvu grūdienu sabiedrības atjaunotnei. Tāpat mēs ceram, ka dialogs starp reliģiskajiem līderiem kalpos kā paraugs tālākām diskusijām. Bībele satur pārliecinošu vēstījumu par mieru. Tas mums kā sarunu vadītājiem dod pārliecību, ka šīs diskusijas var būt auglīgas par spīti divu valstu pārstāvju teoloģiskajām, kultūras un politiskajām atšķirībām."

Norvēģijas Bībeles biedrība daudzus gadus savā zemē darbojusies ciešā sadarbībā ar dažādām baznīcām un reliģiskajām organizācijām, un tai ir liela pieredze veidojot starpkonfesionālu dialogu.

Konferences delegāti tiksies arī ar Norvēģijas baznīcas vadītājiem un citiem augsta ranga līderiem, piemēram Norvēģijas Nobela institūta direktoru.


Septembrī saņemti divi jauni Bībeles izdevumi

9.9.2014

BĪBELE OLĪVU KRĀSĀ, 1965. G. REVIDĒTAIS TEKSTS

Bībele olīvu krāsā, 1965. g. revidētais teksts, indeksi, pielikumi (īsa Bībeles skaidrojošā vārdnīca, konkordance), kartes, 2 grāmatzīmes, 14 cm x 19,5 cm, iepakojumā 32 gab.

Mazumtirdzniecības cena 15,- EUR

Vairumtirdzniecības cena 13,- EUR (sākot no 32 gab.)

 

BĪBELE PELĒKĀ KRĀSĀ, JAUNAIS TULKOJUMS

Bībele pelēkā krāsā, jaunais tulkojums, mīksto vāku iesējums, sudrabainas lappušu maliņas, indeksi, pielikumi (skaidrojošā vārdnīca, hronoloģija), kartes, 2 grāmatzīmes, 12,5 cm x 17,5 cm, iepakojumā 32 gab.

Mazumtirdzniecības cena 20,- EUR

Vairumtirdzniecības cena 17,- EUR (sākot no 32 gab.)

 

Mūsu adrese: Tomsona 2-16 (ieeja no Nītaures ielas), 9.00-16.00

e-pasts: sales@bibelesbiedriba.lv, tālr. 67412141


Seminārs par bibliodrāmu

Liepāja, 13. septembris | 2.9.2014

Norises vieta un laiks

Latvijas Apvietotās Metodistu Baznīcas Liepājas draudzes baznīcā,
tiekamies baznīcas trešajā stāvā.
Adrese: Liepāja, Brīvības iela 25
13. septembrī, plkst. 10.00 – orientējoši 20.00 (varētu beigties arī agrāk).
 
Semināru vadīs Dr. Theol. Astra Dannenfelte
 
Dalībnieku skaits ierobežots - 20.
 
 
Bibliodrāma ir veids, kā apzināt, izjust Bībeles tekstu, to sasaistot ar katra tās dalībnieka dzīves pieredzi un dzīves telpu. Bibliodrāmairaksturīga radoša, eksperimentāla pieeja, kur cita citu papildina dažādas metodes: tēlotājmāksla, lomu spēles, vizualizācija, mūzika, darbs ar ķermeni, individuālais un grupas darbs u.c.  Bibliodrāmu un tās elementus var plaši pielietot darbā ar cilvēkiem draudzē vai svētdienas skolu un Bībeles studiju grupu nodarbībās. Iepazītās darba metodes būs bagātinājums gan darbam grupās, gan vai vienkārši sarunās par Bībeli.
 
Seminārā aicināti piedalīties draudžu darbinieki, kā arī ikviens interesents. 
 
Svarīgi!! Seminārs būs ļoti praktisks. Dalībniekiem jābūt gataviem tajā aktīvi piedalīties - dalīties ar savu dzīves pieredzi, seminārā piedzīvotām emocijām un pārdomām, kā arī aktīvi kustēties un līdzdarboties it visā. 
Svarīgi!! Dalībniekiem jārēķinās ar laiku - seminārs būs visas dienas garumā. Nebūtu vēlams pamest to pirms beigām, jo tas iespaidos visas grupas darbu.
 
Pēc semināra katrs dalībnieks saņems izdales materiālu par bibliodrāmas metodēm un sertifikātu.
 
Semināra laikā būs 3 kafijas pauzes un arī nelielas pusdienas (picas), jo tuvākajā apkārtnē nav iespējas paēst. 
 
Ziedojums semināra organizēšanai: Vismaz 10,- EUR. (būs iespējams ziedot semināra laikā)
 
 
Neskaidrības un jautājumi
Ja Jums radušies kādi jautājumi, zvaniet vai rakstiet! Jums atbildēs Latvijas Bībeles biedrības projektu koordinatore Antra Puriņa. Tālr.: 67412141.
 
Sīkāka informācija par Bibliodrāmu - sk. Latvijas Bībeles biedrības vietnē sadaļā "Resursi".