in English   

Dāsns ziedojums

Sirsnīgi pateicamies par dāsnu ziedojumu 2017. gadā!

"Sējējs izgāja sēt sēklu." (Lk 8:5)
 
 
 
 
Arinai Melsei
Jeļenai Zaifertei
Martiņai Zīmelei
Bauskas septītās dienas adventistu draudzei
Valdai Lapšei
Alvilam Sausiņam
Jānim Zadiņam
Ivaram Liepiņam
Zentai Margretai Ļaudupei
Diānai Mūzai
Eduardam Kress
Aigaram Stārkam
Andrejam Brūveram
Vilmai Zorgenfreijai
Arvīdam Irmejam
Mārim Gruzniņam
Ilgai un Bruno Zaķīšiem
Mārtiņam Ābolam
Mildai Klampei
Jānim Slavēnam
Laimdotai Valdmanei
Aijai Daukai
Rasmai Zīvertei
Silvijai Kairei
Valentīnai Hiščenko
Inesei Karlsonei
Ievai Kulpei
Valentīnai Langenfeldei
Ilzītei Ozolai
Almai Novadei
Aigaram Krūmiņam
Ritai Martinsonei
Jānim Lūsim
Lielsalacas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Ainai Veitai
Dzintrai Jānbergai
Rutai Jordānei ar ģimeni
Andim Smilgam
Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Jegēņijai Ņečajevai
Ailitai Kukai
Ilzītei Ozolai
Gundaram Jurēvičam
Ilmāram Ābelem
Latvijas Apvienotajai metodistu baznīcai
Līvijai Sitinai
Helēnai Mellumai
Ilutai Jānei
Andai Ozoliņai
Enokam Zvirbulim
Arnoldam Detlavam
Renātei Vīksnai
Ingrīdai Marutai Antmanei
Jānim Ivanovskim
Ilzītei Ozolai
Benitai Mikulei
Irēnai Ķelpei
Albertam Kūmam
Lilitai Atarei
Elzai Saulītei
Vladimiram Zvirbulim
Indrai Doveikai
Veltai Freimanei
Sandrai Urtānei
Zaigai Ivanovai
Latviešu evaņģēliski luteriskajajai baznīcai Amerikā
Almai Novadei
Ritai Valterei
Ērgļu septītās dienas adventistu draudzei
Ārijai Muižniecei
Lienītei Sestulei
Austrai Remesei
Sandrai Urtānei
Ilzei Rubulei
Mērsraga baptistu draudzei
Jānim Liģerim
Dobeles septītās dienas adventistu draudzei
Ērikam Vītolam
Mārai Veilandei
Tatjanai Gūtmanei
Lilitai Sakalauskai
Mildai Klampei
Evaņģēliskajai Jēzus draudzei
Madonas septītās dienas adventistu draudzei
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014. gada dāsnie ziedotāji