in English   

Firmas un organizācijas

 

SIA "Indel"

SIA "Laimdotas"

SIA "Rohi"

Sociālās aprūpes centrs "Cilvēks cilvēkam" (Pāvilosta)

Biedrība "Betānija" (Aknīste)

 

2014

2015

2016

Paldies firmām un organizācijām, kas atbalstījušas

Latvijas Bībeles biedrību 2017. gadā!