in English   

Atbalsti brošūru par Bībeli un tās Vēsti!

2017. gads būs īpašs – tā būs Reformācijas 500. gadadiena. Tieši Reformācijas laiks ir tas, kas daudziem deva iespēju atvērt Bībeli. Arī šodien. Un tāpēc var teikt, ka Reformācija turpinās. Tā notiek ar katru cilvēku, kurš atver Bībeli un pats personiski sadzird Dieva Vārdu. Atbalsti krāsainas brošūras izdošanu par Bībeles vēsturi, Bībeles un tās daļu tulkojumiem latviešu valodā, ar iedvesmojošas liecībām, kā Bībele izmainījusi cilvēku dzīves utt.

Bukletu saņems ikviens ziedotājs, un to evaņģelizācijas vajadzībām varēs saņemt ikviena draudze.