in English   

UZ VIŅA VĀRDU ES CERU

Bībeles biedrība izdevusi brošūru par Bībeli un Reformāciju.
Pret nelielu ziedojumu piedāvājam to draudzēm  - Baznīcas nakts pasākumiem un citiem evaņģelizācijas pasākumiem. Jūsu ziedojums dos mums iespēju turpināt darbu pie Vecās Derības audioieraksta jaunajā tulkojumā. Uzklikšķini uz attēla, lai skatītu vairāk! (PDF datnes izmērs 11 MB)

  E-pasts saziņai: