in English   

TAS VĀRDS IR TUVU PIE TEVIS

Bībeles biedrība izdevusi brošūru par Bībeli, ko pret nelielu ziedojumu piedāvājam draudzēm  - Baznīcas nakts pasākumiem un citiem evaņģelizācijas pasākumiem. Jūsu ziedojums dos mums iespēju turpināt darbu pie Vecās Derības audioieraksta jaunajā tulkojumā. 

UZKLIKŠĶINI UZ ATTĒLA, LAI SKATĪTU VAIRĀK! (PDF datnes izmērs 4.7 MB)

  E-pasts saziņai: