in English   

Pirmo reizi latviešu valodā!

 "Esmu saskāries ar cilvēkiem, kuri atmetuši ar roku Bībeles lasīšanai, jo nav to sapratuši. Domāju, ka Bībele ar komentāriem varētu būt kā labas apvidus mašīnas vinča, kas izvelk atpakaļ uz ceļa, - kā labs palīgmateriāls grūtībās."
Pāvils Brūvers, LELB Liepājas diecēzes bīskaps un LBB Valdes loceklis 


Latvijas Bībeles biedrība 2014. gada nogalē laidusi klajā Bībeli ar
komentāriem. Darbs pie šīs Bībeles tika uzsākts jau 2000. gadā. Tāpēc komentāri pievienoti nevis jaunajam tulkojumam, bet 1965. gada revidētajam tekstam. Komentāri ir populārzinātniski, starpkonfesionāli un domāti plašam lasītāju lokam. Tie tulkoti no vācu valodas - no Vācijas Bībeles biedrības izdotās Štutgartes Bībeles ar komentāriem (Stuttgarter Erklärungsbibel).

Tulkotāji: Rasma Vīlipa, Dace Rukute-Tomševica, zinātniskie redaktori: Dace Balode, Oļegs Jermolajevs.
Vāka dizains: Zigmunds Lapsa.

Mazumtirdzniecības cena 30,- EUR.
Vairumtirdzniecības cena (sākot no 6 eks.) 27,-EUR.
Iepakojumā 6 eks.

Nedaudz plašāka informācija par šo izdevumu lasāma Bībeles biedrības mājas lapā sadaļā "Resursi". (http://www.bibelesbiedriba.lv/Bibele_ar_komentariem)