in English   

2012/2013 gada realizētie projekti

 

Bībeļu izplate Alfa kursu apmeklētājiem

Mērķis - Bībeļu dāvināšana trūcīgākajiem Alfa kursu apmeklētājiem.
Ziedotāji - 317
Saziedoti - 3166,- Ls
 
Rezultāts -  "Alfa" kursiem Latvijā tika dāvinātas 128 Bībeles jaunajā tulkojumā. Laika posmā no 2012. gada novembra līdz 2012.gada decembrim Bībeles saņēma Alfa kursu dalībnieki Rīgā (15), Madonā (10), Dubultos (5), Gulbenē (5), Siguldā (5) un Bauskā (6). 2013. gadā, sākoties Alfas kursu darbībai, Bībeles atkal varēs saņemt tie, kuriem tā nepieciešama un nav līdzekļu, lai to iegādātos. 
 

Bībeles Iļģuciema sieviešu cietumam

Mērķis - Bībeļu dāvināšana Iļģuciema sieviešu cietumam
Ziedotāji - 104
Saziedoti - 1077,- Ls
 
Rezultāts - Iļģuciema sieviešu cietuma sociālās rehabilitācijas programma "Mirjama"saņēma 45 Bībeles latviešu valodā, 28 Bībeles krievu valodā, kā arī Bībeles teksta audioierakstus.  Pametot ieslodzījuma vietu, Bībele tiek ņemta līdzi tālākajā dzīvē.
 

Jaunā Bībeles tulkojuma atvēršanas svētki

Mērķis - Reklamēt jaunā tulkojuma atvēršanas svētku pasākumus
Ziedotāji - 167
Saziedoti - 1735,36 Ls
 
Rezultāts - Iespiests jaunā tulkojuma atvēršanas svētku plakāts, reklāmas kartiņas un sagatavota audioreklāma.  
 

Grāmata "Apsolījumi mazajām sirsniņām" - Latvijas bērnu namiem

Mērķis - Bērnu grāmatas "Apsolījumi mazajām sirsniņām" izdošana un dāvināšana 
pašvaldību, nevalstisko organizāciju un privātpersonu bērnu sociālās aprūpes centriem Latvijā. Latvijā pavisam ir 41 bērnu nams.
Ziedotāji -  1463
Saziedots - 13 904,- Ls
 
Rezultāts - Izdota bērnu grāmatas "Apsolījumi mazajām sirsniņām". Tā dāvināta 20 bērnu namiem Latvijā. Kopā 232 grāmatas.
 

Bērnu grāmatas Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai

SIA "Karjeras izstrāde" mērķziedojums
Rezultāts - Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai dāvinātas 360 bērnu grāmatas par kopējo summu 2335,80 Ls.  "Apsolījumi mazajām sirsniņām",  "Tu esi mans", "Lielā Bībele bērniem", "Bērnu Bībele" un Lūkas evaņģēlijs jauniešiem žurnāla formātā dāvināti: Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai, Vecāku mājai "Saulaino dienu bibliotēkai" un Bērnu slimnīcas kapelānei Intai Moricai.
 
 
Grāmatas "Bērnu Bībele" izdošana un bezmaksas izplate
Finansiāls atbalsts Strazdes bērnu namam (Talsu novads)
 
Mērķis - izdod un bezmaksas izplatīt "Bērnu Bībeli" dažādu konfesiju baznīcu bērnu dienu centriem vai to uzturētiem bērnu namiem. 10 % no saziedotās naudas nodot Strazdes bērnu namam.
Ziedotāji - 1309
Saziedots - 11 794,77 Ls
 
Rezultāts - Izdota "Bērnu Bībele" un 500 eksemplāri bez maksas dāvināti bērniem, kuri apmeklē dažādu konfesiju baznīcu bērnu dienu centrus vai dzīvo baznīcu uzturētos bērnu namos. Strazdes bērnu namam datoru, printeru un citas tehnikas iegādei pārskaitīti 950,- Ls.
 
Bībeles kristīgajai rehabilitācijas programmai "Teen Challenge"
 
Mērķis - bez maksas dāvināt Bībeles kristīgajai rehabilitācijas programmai "Teen Challenge"
Ziedotāji - 114
Saziedots - 1569,90 Ls
 
Rezultāts - Kristīgajai rehabilitācijas programmai "Teen Challenge" Vārmē (Saldus raj.), kas rūpējas par cilvēkiem ar dažādu atkarību pagātni dāvinātas 72 Bībeles.
 
Semināru organizēšana par  Bibliodrāma
 
Mērķis - organizēt seminārus par Bibliodrāmu - dalībnieku personisko pieredzi iesaistošu Bībeles studiju metodi
Ziedotāji - 111 
Saziedots - 1803,75  Ls
 
Rezultāts - 2013. gada decembrī Rīgas ev. lut. Lutera draudzē organizēts pirmais seminārs par Bibliodrāmu. Semināru organizēšana turpināsies 2014. gadā.