in English   

2013/2014 gada realizētie projekti

Jaunās Derības lieliem burtiem izdošana un bezmaksas izplate

Mērķis - izdod un bezmaksas izplatīt Jauno Derību lieliem burtiem 62 veco ļaužu pansionātiem Latvijā.
Ziedotāji - 276
Saziedots - 4528 EUR

Rezultāts - Izdota Jaunā Derība lieliem burtiem. 220 eksemplāri bez maksas dāvināti 62 veco ļaužu aprūpes iestādēm 
visos Latvijas novados.

 

Ūdensizturīgās Jaunās Derības izdošana un bezmaksas izplate jauniešu nometnēm
Finansiāls atbalsts Strazdes bērnu namam (Talsu novads)

Mēŗkis - izdot un bezmaksas izplatīt ūdensizturīgu Jauno Derību jauniešiem. Finasiāli atbalstīt Strazdes bērnu namu.

Ziedotāji - 1262
Saziedots - 15 339 EUR

Rezultāts -  Izdota ūdensizturīga Jaunā Derība jauniešiem. 300 eksemplāri bez maksas dāvināti Latvijas kristīgo studentu brālība, Bībeles draugu līgai un citām jauniešu organizācijām, kuras rīko nometnes un citus pasākumus jauniešiem.
Strazdes bērnu nama medicīnas kabineta modernizēšanai pārskaitīti 1067,15 EUR.

 

Dieva Vārda dāvināšana slimnīcām

Mērķis - izdot un dāvināt divas ilustrētas grāmatas ar Bībeles citātiem - "Pie rāmiem ūdeņiem" un "Pateicības priekā". Dāvināt tās Latvijas Profesionālo Veselības aprūpes kapelānu asociācijas kapelāniem, kuri aprūpē pacientus 7 Latvijas slimnīcās.

Ziedotāji - 388

Saziedots – 5733,8 EUR

Rezultāts – Izdotas divas ilustrētas grāmatas ar Bībeles citātiem - "Pie rāmiem ūdeņiem" un "Pateicības priekā". Latvijas Profesionālo Veselības aprūpes kapelānu asociācijas kapelāniem dāvinātas 300 grāmatas.

 

Bērnu Bībeļu dāvināšana daudzbērnu ģimenēm

Mēŗkis – sadarbībā ar kristīgo labdarības organizāciju "GAiN" (Global Aid Network), kas kopš 2002. gada darbojas Latvijā, dāvināt bērnu Bībeles un citas grāmatas daudzbērnu ģimenēm dažādos Latvijas novados.

Ziedotāji - 180

Saziedots – 2208,56 EUR

Rezultāts - Sadarbībā ar kristīgo labdarības organizāciju "GAiN" (Global Aid Network) daudzbērnu ģimenēm dažādos Latvijas novados dāvinātas 105 Bērnu Bībeles, Bībeles un Lūkas evaņģēlijs jauniešiem.

 

Bībeles čempionāta atbalstīšana

Mērķis – sadarbībā ar Bībeles draugu līgu palīdzēt tapt jaunai tradīcijai Latvijā - Bībeles čempionātam. Finansiāli atbalstīt Bībeles čempionātu praktiskās vajadzībām un Bībeļu dāvināšanu uzvarētājiem.

Ziedotāji -159

Saziedots - 2 189,70 EUR

Rezultāts - Bībeles čempionātu uzvarētājiem dāvinātas 42 Bībeles, praktiskām vajadzībām pārskaitīti 440,- EUR. 2014. un 2015. gadā notikuši 3 Bībeles čempionāti.