in English   

LIELĀS VASARAS ATLAIDES 2017 

1.6.2017

LIELĀS VASARAS ATLAIDES 2017 

1. jūnijs – 31. augusts

Vasarā katru mēnesi piedāvājam atlaides vairākām grāmatām. Ienāciet  mūsu biroja grāmatu veikalā vai pasūtiet internetā:sales@bibelesbiedriba.lv ! Adrese: Tomsona 2-16 (ieeja no Nītaures ielas), 9.00-16.00, tālr. 67412141, www.bibelesbiedriba.lv

http://www.bibelesbiedriba.lv/gramatu_katalogs/index.php

 JŪNIJS

Bībele JT, jauniešiem no 23,00 € uz 19,00 €

Bībele RT, melnā R65 no 22,00 € uz 18,00 €

Bībele RT, ar komentāriem no 30,00 € uz 25,00 

Jaunā Derība, JT, uz ūdensizturīga papīra no 10,00 € uz 7,00 €

Toma evaņģēlijs no 4,00 € uz 3,00 €

Pētera evaņģēlijs no 4,00 € uz 3,00 €

Bībele mazajām sirsniņām no 6,00 € uz 5,00 €

Lielā Bērnu Bībele no 15,00 € uz 10,00 € 


 

JŪLIJS

Bībele JT, dzintara no 20,00 € uz 18,00 €

Bībele RT, bordo R65 no 15,00 € uz 13,00 €

Bībele JT, melnā no 20,00 € uz 18,00 € 

Jaunā Derība un Psalmi, RT no 8,00 € uz 5,00 €

Barnabas vēstule no 4,00 € uz 3,00 €

Filipa evaņģēlijs no 4,00 € uz 3,00 €

Mana pužļu Bībele no 8,00 € uz 5,00 €

Bērnu Bībele no 6,00 uz 5,00 €


 

AUGUSTS

Bībele JT, zilā 20,00 € uz 18,00 €

Bībele RT, bez hronikas no 23,00 € uz 20,00 €

Bībele JT, pelēkā no 20,00 € uz 18,00 €

Bībele RT, ar hroniku no 25,00 € uz 20,00 €

Jaunā Derība, JT, uz ūdensizturīga papīra no 10,00 € uz 7,00 €

Jaunā Derība un Psalmi RT no 8,00 € uz 5,00 €

Toma evaņģēlijs no 4,00 € uz 3,00 €

Filipa evaņģēlijs no 4,00 € uz 3,00 €

Ziemassvētku stāsts no 4,00 € uz 3,00 €

Bībele mazajiem no 7,00 € uz 5,00 €

 

ATLAIDE PENSIONĀRIEM 

Katru dienu no 9:00 -13:00, uzrādot pensionāru apliecību, saņemiet 10% atlaidi!

Atlaide neattiecas uz akcijas precēm!


 

 

  

 


Starptautiska konference par Reformāciju

30.5.2017

19. maijā, Valsts valodas komisija sadarbībā ar Latvijas Bībeles biedrību Rīgas pilī rīkoja starptautisku konferenci “Reformācija, valoda, kultūra”. Konferenci ar uzrunām atklāja Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Valsts valodas komisijas vadītājs Andrejs Veisbergs un Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns. Konferencē tika skatīts plašs valodas un kultūras jautājumu klāsts, kas saistās ar Reformācijas ietekmi uz Latviju. Tajā referēja Vācijas, Igaunijas un Latvijas zinātnieki – teologi, valodnieki, filozofi, vēsturnieki, kultūrpētnieki, tulkojumzinātnieki. Gada otrajā pusē iznāks kārtējais Valsts valodas komisijas Rakstu sējums, kurā būs apkopoti konferences referāti. Šī konference ir ilgstošas sadarbības rezultāts – iepriekšējā šāda konference, kuru Valsts valodas komisija rīkoja sadarbībā ar Latvijas Bībeles biedrību, notika 2013. gadā.

 Valsts prezidents Raimonds Vējonis: “Tās valodas, kurās nav tulkota Bībele, ir mirušas. Ja tautai ir pašai sava valoda un kultūra, tas ļauj izveidot savu valsti.”

Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns pasniedz Bībeli Valsts prezidents Raimondam Vējonim.

No kreisās: LU Humanitāro zinātņu fakultātes dekāne Ilze Rūmniece, LU Teoloģijas fakultātes zinātniskais asistents Reinis Norkārkls, LU Teoloģijas fakultātes maģistrants Ņikita Andrejevs, Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Valsts valodas komisijas priekšsēdētājs Andrejs Veinbergs, Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns, Latvijas Bībeles biedrības Valdes priekšsēdētājs Ojārs Incenbergs, LU Teoloģijas fakultātes dekāne Dace Balode.

 

 


LBB biedru kopsapulce

11.4.2017

5. aprīlī notika ikgadējā Bībeles biedrības biedru kopsapulce. Šoreiz – Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes evaņģēliski luteriskās draudzes telpās. Kā jau starpkonfesionāla organizācija katru gadu izmantojam iespēju paviesoties pie kādas citas draudzes. Paldies Sv. Ģertrūdes draudzei par viesmīlību un mācītājam Oskaram Smoļakam par svētbrīdi! Kā parasti sanākušie LBB biedri noklausījās darbinieku atskaites ziņojumus. Šis gads bija pārvēlēšanu gads, līdz ar to kopsapulce noslēdzās ar jaunas Valdes ievēlēšanu. Tika ievēlēti divi jauni Valdes locekļi Kārlis Žols (LELBĀL) un Imants Ģipslis (SDA). Sakām paldies par darbu diviem Valdes locekļiem Pavilam Brūveram (LELB) un Armandam Bērziņam (SDA), kuri savu darbu Valdē beiguši.

Ar jaunas Valdes ievēlēšanu noslēdzās mūsu ikgadējā LBB biedru kopsapulce. Klātesošie LBB Valdes locekļi (no kreisās): Zintars Jansons, Imants Ģipslis, Jevgēņija Ņečajeva, Kārlis Žols, Ojārs Incenbergs, Pēteris Cielavs.

2016. gadā izdotās grāmatas.


Filipa evaņģēlija atvēršanas svētki

27.3.2017

24. martā Latvijas Universitātes bibliotēkas Klusajā lasītavā notika Filipa evaņģēlija pirmpublicējuma latviešu valodā atvēršanas svētki. Filipa evaņģēlijs ir viens no interesantākajiem un pārsteidzošākajiem pirmo gadsimtu kristiešu ārpuskanoniskajiem sacerējumiem. Tas pieder gnostisko evaņģēliju tradīcijai. Filipa evaņģēlijs, tāpat kā Toma evaņģēlijs, ir viens no tekstiem, kas 1945. g. tika atrasti Naghammādī, Augšēģiptē.

Šis izdevums ir turpinājums iepriekšējiem pirmkristīgās literatūras tekstu tulkojumiem – Toma un Pētera evaņģēlijiem, Pētera apokalipsei, Barnabas vēstulei. Šo seno tekstu izdošanā Latvijas Bībeles biedrība sadarbojas ar LU Teoloģijas fakultāti. Tekstu no koptu valodas tulkojis LU Teoloģijas fakultātes asoc. profesors, luterāņu mācītājs Ralfs Kokins. Grāmatu izdošanu finansiāli atbalstījusi Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīca ārpus Latvijas (LELBĀL).

Atvēršanas svētkos piedalījās un uzrunas teica LU rektors Indriķis Muižnieks, LELBĀL arhibīskape Lauma Zušēviča, LU Teoloģijas fakultātes dekāne Dace Balode, tulkotājs Ralfs Kokins.

Izdevuma cena 4,- EUR.

Kaspars Simanovičs (no kreisās), Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs un Filipa evaņģēlija pēcvārda autors, Lauma Zuševica, LELBĀL arhibīskape, Ralfs Kokins, tulkotājs, Milda Klampe, redaktore.

Indriķis Muižnieks, LU rektors: “Cik vispār ir valodas, kurās šie Jaunās Derības apokrifi ir pārlikti? Tas ir pienesums, kas bagātina, apliecina LU daudzveidību un spēju tiekties pēc augstākajiem standartiem.”

 Lauma Zuševica, LELBĀL arhibīskape: “Šie senie teksti aicina iet tālāk, iedziļināties vairāk. Novēlu visiem tapt uzrunātiem un iegūt dziļāku izpratni par Jēzu.”

Dace Balode, LU Teoloģijas fakultātes dekāne: “Šie ir ārpuskanoniskie teksti, tātad kādā brīdī ir bijis mulsums un bailes no tiem. Tāpat kā tagad daudzos ir mulsums. Taču kristīgs cilvēks ir brīvs un var uzdot visus jautājumus. Un, kur rodas jaunas zināšanas, tur rodas arī tām jauns pielietojums. Paldies Laumai Zuševicai par atbalstu!”

Ralfs Kokins, tulkotājs un LU profesors: “Šie senie teksti palīdz saprast Jaunās Derības kontekstu. Palīdz saprast, ko saka baznīctēvi, palīdz saprast gnostisko domāšanu. Protams, uz šiem tekstiem jāskatās kritiski. Šim tekstam ir spēks, un ir jādomā, kas tur ir aprakstīts – vai tas ir Debesu valstības apraksts, vai tā ir psihiska rakstura īstenība - ceļojums cilvēka bezapziņas dzīļu pasaulē. Tomēr vērtīgākais nav gnostiskais aspekts, bet gan apustuliskais – Jēzus līdzības, senās kristietības gudrības vārdi.”

LBB ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns pateicas visiem, kuri strādāja pie šī izdevuma tapšanas un izdevuma sponsoriem – LELBĀL un Laumai Zuševicai, LELBĀL arhibīskapei personiski.

Grāmatas cena 4,- EUR.

 

 

 


Bībeles diena Ķekavā

22.3.2017

18. martā kopā ar Ķekavas Vasarsvētku draudzi un Doles-Ķekavas evaņģēliski luterisko draudzi Doles tautas namā svinējām Bībeles dienu. Šoreiz - ekumēnisma zīmē. Jo tieši Bībele ir tā, kas spēj mūs vienot mūsu dažādībā. Var tikai pievienoties Ķekavas Vasarsvētku draudzes mācītāja Kristapa Cēbura teiktajam, kurš visus aicināja lasīt Bībeli kopā, jo kopīgajā Bībeles lasīšanas pieredzē, kad “ēdam šo maizi kopā, iegūstam arī labāku cits cita sapratni. Tas palīdz praktizēt ticību un dzīvot.” Bībele iedvesmo!

Dievkalpojuma laikā tika vākti ziedojumi Bībeļu un audiogrāmatu dāvināšanai Ķekavas sociālajam centram.

Kristaps Cēburs, Ķekavas Vasarsvētku draudzes mācītājs: “Bībele ir kā uzklāts galds, pie kura ir aicināti visi. Un mēs esam bagāta tauta, jo mums ir pat divi Bībeles tulkojumi. Ne katra tauta ir tik priviliģēta. Taču, lai saprastu, kas ir Bībele, vajadzīga visa dzīve.”

Arnis Eltermanis, Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskā draudzes mācītājs: “Padomju laikā, kad Bībele bija retums un vispār kaut kas nesaprotams, cilvēki mēdza teikt, - ja tu izlasīsi visu Bībeli, tu sajuksi prātā. Tad var teikt, ka es arī esmu sajucis prātā. Un es aicinu arī visus lasīt Bībeli un “sajukt prātā”.”

Dievkalpojuma laikā tika vākti ziedojumi Bībeļu un audiogrāmatu dāvināšanai Ķekavas sociālajam centram.

Paldies Raivitai par Jāņa Ivanova klaviermūziku “Sapņotājs”! Nemaz tik bieži negadās dievkalpojuma laikā ko tādu dzirdēt!

Izlozējam balvas - kā parasti divi laimīgie ziedotāji saņem grāmatas.

Laimīgie balvu ieguvēji Terēze Alpe un Ruslans Čābūts.


Lielās pavasara atlaides 2017

3.3.2017

 

PAVASARA ATLAIDES 2017

 

Laikā no 1. marta līdz 16. aprīlim vairākām grāmatām piedāvājam atlaides. Ienāciet mūsu biroja grāmatu veikalā vai pasūtiet internetā (sales@bibelesbiedriba.lv)! Adrese: Tomsona 2-16 (ieeja no Nītaures ielas), 9.00-16.00, tālr. 67412141.

 

Bībele RT, bez hronikas no 23,00 € uz 20,00 €

Bībele RT, ar hroniku no 25,00 € uz 20,00 €

Bībele RT, ar komentāriem no 30,00 € uz 25,00 €

Bībele RT, 074 melnā no 26,00 € uz 20,00 €

Bībele JT, jauniešiem no 23,00 € uz 20,00 €

Bībele JT, ar apokrifiem no 32,00 € uz 28,00 €

Bībele JT, pelēkā no 20,00 € uz 18,00 €

Jaunā Derība JT, ūdensizturīga no 10,00 € uz 7,00 €

Bībele mazajiem no 7,00 € uz 5,00 €

Lielā Bērnu Bībele no 15,00 € uz 10,00 €

Toma evaņģēlijs no 4,00 € uz 3,00 €

Barnabas vēstule no 4,00 € uz 3,00 €

Pētera evaņģēlijs no 4,00 € uz 3,00 €

Bībele mazajām sirsniņām no 6,00 € uz 5,00 €

Ziemassvētku stāsts no 4,00 € uz 3,00 €

 

 


Ziedojums Strazdes bērnu namam

14.2.2017

Latvijas Bībeles biedrība 13. februārī Strazdes bērnu namam pārskaitījusi 1170,- EUR. Par šiem līdzekļiem bērniem tiks iekārtots atpūtas stūrītis bērnu nama dārzā. Paldies visiem ziedotājiem, kuri atbalstīja akciju “Mana Adventa dāvana”! Latvijas Bībeles biedrība 10 % no kopējās ziedojumu summas tradicionāli nodod kādai bērnu iestādei, kas nesavtīgi rūpējas par bērniem. Jau 6 gadus Bībeles biedrība sadarbojas ar Strazdes bērnu namu. Bērnu dzīves apstākļu uzlabošanai šo gadu laikā ziedoti 10 752,- EUR.

 


Jauni Bībeļu izdevumi

14.2.2017

Latvijas Bībeles biedrība februāra sākumā laidusi klajā divus jaunus Bībeļu izdevumus - jaunais tulkojums, grāmatu ievadi, kartes, vidējais formāts, mīksto vāku iesējums, melnā un tumši zilā krāsā. Bībelei melnā krāsā apdrukātas krāsainas lappušu maliņas.

Mazumtirdzniecības cena 20,- EUR

Vairumtirdzniecības cena 18,- EUR (sākot no 16 eks.)

Bībelei melnā krāsā ir apdrukātas krāsainas lappušu maliņas ar jūrmalas smilšu motīvu lielā palielinājumā.


Bībeles Latgalei

14.2.2017

2. februārī Latvijas Bībeles biedrība viesojās Rēzeknē, kur Rēzeknes Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu katedrālē notika Sveču dienas dievkalpojums. Dievkalpojums noslēdzās ar Bībeļu un bērnu Bībeļu dāvināšanu draudzes locekļiem – jaunajām ģimenēm. Bībeles ar saviem ziedojumiem palīdzēja sarūpēt 56 ziedotāji, tai skaitā trīs draudzes – Preiļu, Daugavpils Dievmātes, Jezupovas Sv. Pētera un Pāvila Romas katoliskās draudzes. Lūgumu ziedot rudenī nosūtījām visiem Rēzeknes - Aglonas diecēzes un Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības laikraksta “Gaismas Taka” lasītājiem. Liels paldies visiem! Īpašs paldies Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskapam Jānim Bulim par sadarbību, skaisto dievkalpojumu un lielisko pasākuma vadību! Ceram uz sadarbību arī turpmāk, jo, kā pārliecinājāmies Rēzeknē, Bībeles Latgalē ļoti gaida.

Liels paldies Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskapam Jānim Bulim par skaisto dievkalpojumu, lielisko pasākuma vadību un kā parasti – sirsnīgo latgaliešu uzņemšanu!  

LBB ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns un Ņikita Andrejevs (atbildīgais par grāmatu izplati) pasniedz grāmatas Rēzekniešu jaunajām ģimenēm.

Jolanta, Danils (8 g.), Aleksandrs (4 g.)

“Šodien mums liela diena. Šī ir mūsu pirmā Bībele.”

Dace, Māris, Raivo (7 g.)

“Mums mājās līdz nebija Bībele. Bet tagad būs.”

 Ilga un Ralfs (14 g.)

“Jau sen ļoti gribējām Bībeli latviešu valodā. Burtiski pirms pāris dienām atkal par to iedomājos. Un tūlīt man piezvanīja no baznīcas, ka šodien būs tāda iespēja. Un, lūk, - kāda Dieva dāvana.”

 


Pateicamies par atbalstu 2016. gadā!

11.1.2017

Milzīgs paldies visiem ziedotājiem, kuri 2016. gadā atbalstīja Dieva Vārda popularizāciju Latvijā, kā arī Bībeles un citu grāmatu bezmaksas izplati gan maziem, gan lieliem!

Ernsts Gliks (1652-1705), pirmais Bībeles tulkotājs par Bībeli teica:

“Izstum sauli no pasaules un tev cits nekas neatliks, kā vēsa tumsība un akls bezdibenis.”

Jūsu atbalsts Bībeles izplatei palīdz gaismai iespīdēt Latvijā un kļūt par gaišāku vietu, kur mums visiem dzīvot!

 

Par saziedotajiem līdzekļiem esam varējuši:

- Dāvināt 410 Bībeles latviešu un krievu valodā cietuma Alfas kursu vajadzībām Ieslodzījumu vietu pārvaldei.

- Dāvināt 390 Bībeles latviešu un krievu valodā, kā arī 80 grāmatas Pateicības priekā un Pie rāmiem ūdeņiem Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcai. Šo grāmatu dāvinājumu palīdzēja sarūpēt Norvēģijas Bībeles biedrība.

- Dāvināt Tukuma un Kandavas novadu dažādu konfesiju draudzēm ar misijas kalpošanu 406 dažādas bērnu Bībeles, Jaunās Derības un Bībeles. Grāmatas aizceļojušas pie trūcīgiem bērniem un ģimenēm šajos novados.

- Izdot Reformācijas 500. jubilejai veltītu krāsainu brošūru par Bībeli un Reformāciju “Uz Viņa vārdu es ceru!”. Tā bez maksas tiks dāvināta draudzēm evaņģelizācijas vajadzībām.

- Dāvināt dažādas bērnu Bībeles, Jaunās Derības un Bībeles Liepājas un Liepājas novada dažādu konfesiju draudzēm ar dažādām misijas kalpošanām. Pie draudzēm jau aizceļojušas 737 grāmatas. Projekts turpināsies vēl 2017. gadā.

- Dāvināt 115 Bībeles, Jaunās Derības un citas grāmatas draudzēm, kuras organizēja Bībeles dienas pasākumu un ziedoja grāmatu iegādei un dāvināšanai dažādos draudzes pasākumos.

- Strazdes bērnu namam (Talsu novads) mazo bērnu tualešu remontam pārskaitīti 1158,- EUR. Ar Strazdes bērnu namu sadarbojamies un finansiāli atbalstam dažādas bērnu vajadzības kopš 2012. gada.

- Dāvināt 96 grāmatas dažādu konfesiju draudzēm, kas atbalstījušas akciju "Mana Adventa dāvana".

 

Pavisam kopā dažādu projektu ietvaros bez maksas dāvinātas 2234 grāmatas. 

Pagājušajā gadā esam saņēmuši 2356 ziedojumus no 1681 ziedotāja. Tādēļ 2356 reizes sakām

LIELU UN SIRSNĪGU PALDIES!

Jūsu ziedojums un atbalsts ir ļoti svarīgs – tas iedvesmo mūs un palīdz iedvesmot citus, dāvinot viņiem Dieva Vārdu. Paldies visiem, kuri kopā ar ziedojumu uz ziedojumu kvīts rakstījuši un sūtījuši mums sirsnīgus vārdus un novēlējumus mūsu darbā! Tāpat paldies tiem ziedotājiem, kuru adreses mums nav, un kuriem arī nevaram nosūtīt pateicību! Pateicamies arī par jūsu lūgšanām, lai Bībeles vēsts Latvijā ne tikai tiktu sadzirdēta, bet arī lietota ikviena cilvēka dzīvē!

 

Ceram uz jūsu atbalstu arī 2017. gadā!