in English   

Dāsns ziedojums

Sirsnīgi pateicamies par dāsnu ziedojumu 2019. gadā! 

"Sējējs izgāja sēt sēklu." (Lk 8:5)
 
Modrim Bērziņam
Jānim Lūsim
Lidijai Lasmanei
Ievai Misiņai
Viktorijai Vucenai
Vilmai Zorgenfreijai
Uldim Daubem
Raimondam Jakovelam
Aigaram Stārkam
Vandai Mēnesei
Veltai Freimanei
Ainai Fībigai
Valerijanam Jonikānam
Dainai Patmaļņikai
Mirdzai Pļaviņai
Normundam Saulītim
Albertam Kūmam
Ievai Kulpei
Lienītei Sestulei
Ritai Martinsonei
Mārai Stradei
Ievai Sokolovskai
Uldim Zvirbulim
Dainai Mežeckai
Aigaram Krūmiņam
Imantam Sinkam
Ilmāram Ābelem
Mārim Gruzniņam
Ausmai Šternai
Jānim Slavēnam
Valentīnai Langenfeldei
Almai Novadei
 
 
 

 

 

 

 

2014. gada dāsnie ziedotāji