in English   

Dāsns ziedojums

Sirsnīgi pateicamies par dāsnu ziedojumu 2020. gadā! 

"Sējējs izgāja sēt sēklu." (Lk 8:5)

 

Arvīdam Irmejam

Mairitai Sniegai

Jānim Lūsim

Ivetai Ziemelei

Vladimiram Petjukevičam

Martiņai Zīmelei

Broņislavai Balodei

Raimondam Jakovelam

Melitai Bērziņai

Inesim Feiferim

Vilmai Zorgenfreijai

Mirdzai Pļaviņai

Inesim Feiferim

Normundam Saulītim

Emīlijai Rullei

Aigaram Krūmiņam

Samuēlam Āboliņam

Lijai Sirmā

Skaidrītei Teremtai

Vijai Pastarei

Dainai Ozoliņai

Albertam Kūmam

Jānim Slavēnam

Irēnai Rusmanei

Anitrai Rausei

Ilmāram Ābelem

Martai Lācei

Dainai Patmalņikai

Dzintrai Lundei

Mārim Gruzniņam

Lienītei Sestulei

Zigmāram Tomsonam

Anetei un Mārtiņam Āboliem

Ilgai un Bruno Zaķīšiem

Almai Novadei

Kārlim Štālmanim

Aigaram Krūmiņam

Zigurdam Arājam

Henrijam Bebrim

Uldim Daubem

Andim Smilgam

Edgaram Ondzulam

Dainai Siliņai

Loretai Kārkliņai

Itai Petraitei

Valentīnai Langenfeldei

Jevgēņijai Ņečajevai

Agitai Panasovai

Agrai Vāverei

Rotai Skujai

Nansijai Jotkus

 

 

 

 

 

 

 

2019. gada dāsnie ziedotāji

2018. gada dāsnie ziedotāji

2014. gada dāsnie ziedotāji