in English   

Dāsns ziedojums

Sirsnīgi pateicamies par dāsnu ziedojumu 2019. gadā! 

"Sējējs izgāja sēt sēklu." (Lk 8:5)
 
Modrim Bērziņam
Jānim Lūsim
Lidijai Lasmanei
Ievai Misiņai
 

 

 

 

 

2014. gada dāsnie ziedotāji