in English   

Paldies draudzēm un to locekļiem, kas atbalstījušas

Latvijas Bībeles biedrību 2019. gadā!

 

Draudzes 2019

Saldus Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskā draudze

Blīdenes evaņģēliski luteriskā draudze

Biržu Sv. Annas evaņģēliski luteriskā draudze

Līgatnes baptistu draudze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2017. gadā.

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2016. gadā.

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2015. gadā.

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2014. gadā.