in English   

Paldies draudzēm un draudžu locekļiem,

kuri atbalstījuši Latvijas Bībeles biedrību 2020. gadā!

 

Salgales evaņģēliski luteriskā draudze

Tukuma septītās dienas adventistu draudze

Neretas evaņģēliski luteriskā draudze

Kuldīgas Sv. Katrīnas evaņģēliski luteriskā draudze

Valmieras septītās dienas adventistu draudze

Latvijas Apvienotā metodistu baznīca

Saldus baptistu draudze

Bauskas septītās dienas adverntistu draudze

Zaļā evaņģēliski luteriskā draudze

Raunas evaņģēliski luteriskā draudze

Limbažu evaņģēliski luteriskā draudze

Bauskas evaņģēliski luteriskā draudze

Jēkabpils Sv. Miķeļa evaņģēliski luteriskā draudze

Sātu evaņģēliski luteriskā draudze

Zalves evaņģēliski luteriskā draudze

Alūksnes evaņģēliski luteriskā draudze

Vircavas evaņģēliski luteriskā draudze

Doles evaņģēliski luteriskā draudze

Aizputes baptistu draudze

Kristīgā draudze "Pilsēta"

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2017. gadā.

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2016. gadā.

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2015. gadā.

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2014. gadā.