in English   

Draudzes 2017

Paldies draudzēm un to locekļiem, kas atbalstījušas

Latvijas Bībeles biedrību 2017. gadā!

 

Kārsavas septītās dienas adventistu draudzei

Alūksnes septītās dienas adventistu draudzei

Bauskas septītās dienas adventistu draudzei

Lielsalacas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Krustpils evaņģēliski luteriskajai draudzei

Rīgas septītās dienas adventistu 7. draudzei

Garkalnes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Zalves evaņģēliski luteriskajai draudzei

Remtes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Jēkabpils Sv. Miķeļa evaņģēliski luteriskajai draudzei

Gostiņu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Ogres septītās dienas adventistu draudzei

Cesvaines evaņģēliski luteriskajai draudzei

Liepājas Brāļu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Apes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Vecauces evaņģēliski luteriskajai draudzei

Inčukalna baptistu draudzei

Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Dundagas baptistu draudzei

Latvijas Apvienotajai metodistu baznīcai

Rēzeknes septītās dienas adventistu draudzei

Jelgavas Romas katoļu draudzei

Rēzeknes-Aglonas diezēcei

Bauskas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Ludzas evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Blīdenes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Kolkas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Ērberģes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Madonas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Īles evaņģēliski luteriskajai draudzei

Saldus Mārtiņa evaņģēliski luteriskajai draudzei

Alūksnes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Daugavpils septītās dienas adventistu draudzei

Krimuldas baptistu draudzei

Talsu baptistu draudzei

Jaunpils baptistu draudzei

Rīgas Krusta evaņģēliski luteriskajai draudzei

Rīgas 5. septītās dienas adventistu draudzei

Siguldas baptistu draudzei

Annenieku evaņģēliski luteriskajai draudzei

Sātu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Gulbenes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Dobeles Vasarsvētku draudzei "Labā Vēsts"

Jaunauces evaņģēliski luteriskajai draudzei

Līvānu septītās dienas adventistu draudzei

Valmieras septītās dienas adventistu draudzei

Ērgļu septītās dienas adventistu draudzei

Latviešu evaņģēliski luteriskajajai baznīcai Amerikā

Mērsraga evaņģēliski luteriskajai draudzei

Krustpils evaņģēliski luteriskajai draudzei

Mērsraga baptistu draudzei

Lašu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Dobeles septītās dienas adventistu draudzei

Raunas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Dubultu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Ķempju evaņģēliski luteriskajai draudzei

Septītās dienas adventistu draudzei "Korinta"

Pestīšanas Armijas Rīgas 1. korpusam

Kalnišķu ciema Svētdienas skolas bērniem un Modrītei Stūrei

Siguldas septītās dienas adventistu draudzei

Pestīšanas Armijas Drustu korpusam

Kārsavas septītās dienas adventistu draudzei 

Evaņģēliskajai Jēzus draudzei
 
Madonas septītās dienas adventistu draudzei
 
Rīgas 1. septītās dienas adventistu draudzei
 
Popes evaņģēliski luteriskajai draudzei
 
Bornes evaņģēliski luteriskajai draudzei
 
Berģu evaņģēliski luteriskajai draudzei
 
Ķeguma evaņģēliski luteriskajai draudzei 
 
Užavas  evaņģēliski luteriskajai draudzei 
 
Meņģeles  evaņģēliski luteriskajai draudzei 
 
Neretas  evaņģēliski luteriskajai draudzei 
 
Skrundas evaņģēliski luteriskajai draudzei 
 
Asares evaņģēliski luteriskajai draudzei 
 
Tirzas evaņģēliski luteriskajai draudzei 
 
Ludzas evaņģēliski luteriskajai draudzei 
 
Baznīcas "Jaunā Paaudze" Rīgas draudzei
 
Sātu evaņģēliski luteriskajai draudzei 
 
Īles evaņģēliski luteriskajai draudzei
 
Rubas evaņģēliski luteriskajai draudzei
 
Gramzdas evaņģēliski luteriskajai draudzei 
 
Lielsalacas evaņģēliski luteriskajai draudzei 
 
Muitnieku evaņģēliski luteriskajai draudzei 
 
Rucavas evaņģēliski luteriskajai draudzei 
 
Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskajai draudzei
 
Zemītes evaņģēliski luteriskajai draudzei  
 
Apes Sv. Mateja evaņģēliski luteriskajai draudzei 
 
Puzes evaņģēliski luteriskajai draudzei 
 
Dundagas baptistu draudzei
 
Apriķu evaņģēliski luteriskajai draudzei 
 
Cēsu septītās dienas adventistu draudzei
 
Blīdenes evaņģēliski luteriskajai draudzei
 
Zlēku evaņģēliski luteriskajai draudzei 
 
Slokas septītās dienas adventistu draudzei
 
Zeltiņu evaņģēliski luteriskajai draudzei 
 
Aizkraukles septītās dienas adventistu draudzei
 
Užavas baptistu draudzei
 
Rīgas 1. septītās dienas adventistu draudzei
 
Vircavas evaņģēliski luteriskajai draudzei 
 
Rendas evaņģēliski luteriskajai draudzei 
 
Rojas evaņģēliski luteriskajai draudzei 
 
Vecumnieku evaņģēliski luteriskajai draudzei 
 
Kabiles evaņģēliski luteriskajai draudzei 
 
Rudbāržu evaņģēliski luteriskajai draudzei 
 
Limbažu evaņģēliski luteriskajai draudzei 
 
Saldus baptistu draudzei
 
Kārsavas septītās dienas adventistu draudzei
 
Līgatnes baptistu draudzei
 
Kandavas septītās dienas adventistu draudzei
 
Rīgas septītās dienas adventistu 3. draudzei
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2016. gadā.

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2015. gadā.

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2014. gadā.