in English   

Paldies draudzēm un to locekļiem, kas atbalstījušas

Latvijas Bībeles biedrību 2018. gadā!

 

Draudzes 2018

Kārsavas septītās dienas adventistu draudze

Lielsalacas evaņģēliski luteriskā draudze

Latvijas Apvienotā metodistu baznīca

Annenieku evaņģēliski luteriskā draudze

Siguldas septītās dienas adventistu draudze

Jēkabpils Sv. Miķeļa evaņģēliski luteriskā draudze

Vecauces evaņģēliski luteriskā draudze

Jaunpils baptistu draudze

Līvānu septītās dienas adventistu draudze

Tukuma sepītās dienas adventistu draudze

Apes evaņģēliski luteriskā draudze

Vecumnieku evaņģēliski luteriskā draudze

Rīgas Krusta evaņģēliski luteriskā draudze

Zalves evaņģēliski luteriskā draudze

Garklanes evaņģēliski luteriskā draudze

Krimuldas baptistu draudze

Apes evaņģēliski luteriskā draudze

Remtes evaņģēliski luteriskā draudze

Rēzeknes-Aglonas diecēze

Vircavas evaņģēliski luteriskā draudze

Zalves evaņģēliski luteriskā draudze

Inčukalna baptistu draudze

Dobeles Vasarsvētku draudze

Lubānas evaņģēliski luteriskā draudze

Rīgas I septītās dienas adventistu draudze

Ērberģes evaņģēliski luteriskā draudze

Lejas evaņģēliski luteriskā draudze

Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze

Alūksnes evaņģēliski luteriskā draudze

Asares evaņģēliski luteriskā draudze

Dundagas baptistu draudze

Krustpils evaņģēliski luteriskā draudze

Limbažu evaņģēliski luteriskā draudze

Cēsu septītās dienas adventistu draudze

Valmieras septītās dienas adventistu draudze

Gaiķu evaņģēliski luteriskā draudze

Strenču septītās dienas adventistu draudze

 

 

 

 

 

 

 

 

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2017. gadā.

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2016. gadā.

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2015. gadā.

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2014. gadā.