in English   

Draudzes 2017

Paldies draudzēm un to locekļiem, kas atbalstījušas

Latvijas Bībeles biedrību 2017. gadā!

 

Kārsavas septītās dienas adventistu draudzei

Alūksnes septītās dienas adventistu draudzei

Bauskas septītās dienas adventistu draudzei

Lielsalacas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Krustpils evaņģēliski luteriskajai draudzei

Rīgas septītās dienas adventistu 7. draudzei

Garkalnes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Zalves evaņģēliski luteriskajai draudzei

Remtes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Jēkabpils Sv. Miķeļa evaņģēliski luteriskajai draudzei

Gostiņu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Ogres septītās dienas adventistu draudzei

Cesvaines evaņģēliski luteriskajai draudzei

Liepājas Brāļu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Apes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Vecauces evaņģēliski luteriskajai draudzei

Inčukalna baptistu draudzei

Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Dundagas baptistu draudzei

Latvijas Apvienotajai metodistu baznīcai

Rēzeknes septītās dienas adventistu draudzei

Jelgavas Romas katoļu draudzei

Rēzeknes Aglonas diezēcei

Bauskas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Ludzas evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Blīdenes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Kolkas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Ērberģes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Madonas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Īles evaņģēliski luteriskajai draudzei

Saldus Mārtiņa evaņģēliski luteriskajai draudzei

Alūksnes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Daugavpils septītās dienas adventistu draudzei

Krimuldas baptistu draudzei

Talsu baptistu draudzei

Jaunpils baptistu draudzei

Rīgas Krusta evaņģēliski luteriskajai draudzei

Rīgas 5. septītās dienas adventistu draudzei

Siguldas baptistu draudzei

Annenieku evaņģēliski luteriskajai draudzei

Sātu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Gulbenes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Dobeles Vasarsvētku draudzei "Labā Vēsts"

Jaunauces evaņģēliski luteriskajai draudzei

Līvānu septītās dienas adventistu draudzei

Valmieras septītās dienas adventistu draudzei

Ērgļu septītās dienas adventistu draudzei

Latviešu evaņģēliski luteriskajajai baznīcai Amerikā

Mērsraga evaņģēliski luteriskajai draudzei

Krustpils evaņģēliski luteriskajai draudzei

Mērsraga baptistu draudzei

Lašu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Dobeles septītās dienas adventistu draudzei

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2016. gadā.

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2015. gadā.

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2014. gadā.